Haat zaaien tegen strontverwende groep

Was het eerst Mei Li Vos (PvdA) die ouderen wegzette als idioten en zakkenvullers om zelf daarna het wachtgeldinfuus te gebruiken om haar kind naar de crèche te brengen en een PR baantje te vullen, is het nu Sheila Sitalsing die een haatzaaiende column in de Volkskrant over ouderen plaatst en verongelijkt is over de reactie die dat oproept getuige haar twitteraccount @sheilasitalsing.

Het zal je godbetert maar gezegd worden dat je als oudere tot een strontverwende groep hoort om vervolgens over een kam te worden geschoren alsof ieder tot die groep die “volwassen is geworden op de toppen van de welvaartsstaat, badend in de voorzieningen, met schier onbeperkte hypotheekrenteaftrek (ook voor de caravan), recht op vroegpensioen en recht op geluk.”

Van het lieve vrouwtje dat in 2008 een artikel schreef over de GeenStijl-generatie die erop los bedreigt mag je verwachten dat ze zelf niet aan haatzaaien doet. Maar het vier jaar ouder worden laat diepe sporen na in het denkvermogen achter dat leuke smoeltje. Gelukkig wordt vroeg dementeren steeds sneller ontdekt en kan het leiden tot een aanvaardbaar aangepaste levenswijze.

Ik wil niet ontkennen dat een aantal babyboomers het financieel prima voor elkaar heeft, maar het is aantoonbaar onjuist dat de gehele groep “verwend” is. Een grove onwaarheid die gepeperde reacties oproept vooral vanwege de manier hoe dat leuke poppie over ouderen schrijft.

De freelance journaliste is blijkbaar vergeten dat zij, komend van Suriname, op kosten van de babyboomers Economie kon studeren op de Erasmus Universiteit en doopt als dank haar vulpen diep in het vitriool en schrijft over het bejaardenhuis Nederland waar de oudjes niet willen inschikken.

De schrijfster met het leuke koppie denkt door badinerend over ouderen te schrijven het gelijk aan haar kant te hebben en dat het de schuld van die groep is dat zijzelf niet zo gelukkig is. Wel ik zou zeggen: Maak wat van je leven want de oudere generatie heeft hard moeten bikkelen om dat te bereiken wat ze nu hebben en blijkbaar is dat bij dit <em”>aardig meissie aanleiding tot kleinzielige jaloezie en haat zaaien.

Ik vraag me trouwens af wat de oudere Surinaamse generatie van dit kansrijke verwend nest met de mooie naam Sheila vinden? Die generatie kan met behulp van de AOW die in Nederland wordt gegenereerd in Suriname wonen op een manier die 50 jaar geleden als onmogelijk werd gezien in dat tropisch paradijs. (Betekenis en herkomst van Sheila: is een Ierse meisjesnaam, de betekenis is ‘Blind’.)

Wanneer dankzij genoten opleidingen de banenswitchende journaliste haar economieboeken zou opslaan, dan kan ze lezen dat wanneer haar generatie wat meer kinderen op de wereld had gezet er helemaal geen probleem zou zijn, maar nee, haar generatie is nog egoïstischer dan de gewraakte babyboomers en eist heel veel, maar er iets voor terug doen door te denken en zorg te dragen voor een gezonde bevolkingsopbouw is te veel gevraagd.

De verleiding is groot om mevrouw Sitalsing dat ook persoonlijk aan te rekenen als tegenwicht voor haar misvatting over de welvaart van de huidige oudere generatie maar een hysterectomie voorkomt dat. (Bron: tijdslijn op twitteraccount @sheilasitalsing: “@FransSchuett: Na hysterectomie niet meer ongesteld. En u?”)

U kunt mij huren
Mevrouw Sitalsing is een exponent van deze tijd: een goede opleiding, kunnen switchen van banen, als ZZP in deeltijd werken en de toekomst ziet er rooskleurig uit ondanks de vele verwensingen die ze inmiddels heeft gehad. Zie haar twitteraccount:

Freelance journalist, columnist Volkskrant ma-wo-vr. U kunt mij huren!
Was: corresp. Brussel,Economiechef,politiek Den Haag. Boek: De Kiezer Heeft Altijd Gelijk

De kiezer heeft altijd gelijk
Mevrouw Sitalsing is niet anders dan de doorsnee luie Nederlander die niet wil opkomen voor zijn eigen toekomst maar het wil afpakken van degene die er als generatie aan gewerkt hebben dat ieder van een enigszins onbekommerde dag kan genieten. Ze juicht bij de AOW-leeftijdsverhoging, zonder acht te slaan op de problemen die de 60-65 jarigen hierdoor krijgen. De haat is te groot om na te denken wat de gevolgen zijn van regels-tijdens-het-spel-verandering. Het interesseert haar ook helemaal niet. En ja, mevrouw Sitalsing, de kiezer die op de 50pluspartij stemt heeft gelijk, want mensen zoals u zijn niet te vertrouwen omdat u zo egoïstisch en jaloers als de neten bent – zou een Amsterdammer zeggen.

20 gedachten over “Haat zaaien tegen strontverwende groep”

 1. Weer een geval van type dat de intense haat tegen haar (groot-)ouders even op de gehele mensheid uitleeft.

 2. “and when there’s war between the sexes, then there’ll be no people left…” (Joe Jackson)
  dat is waar we heengaan, de laatsten die nog tegen elkaar opgezet moeten worden.

 3. Er zyn gierige bejaarden met afbetaalde huizen die op komsten van de staat hun luxe levende voortzetten.
  maar er zyn ook heel veel ouderen die hard en lang moesten werken.
  en er is nog geen enkele staatsman/vrouw die de oorzaken van de crisis (dubieuze zelfverryking van het bankiersclubje) DURFT aan te pakken.
  Weet wat je gaat stemmen.

 4. ‘Was het eerst Mei li Vos (PvdA) die ouderen wegzette als idioten en zakkenvullers om zelf daarna het wachtgeldinfuus te gebruiken om haar kind naar de crèche te brengen en een PR baantje te vullen.’ Dat is onjuist. Ze heeft geen gebruik gemaakt van haar wachtgeld regeling, maar na een paar weken meteen aan het werk gegaan. Dat weet ik zeker omdat ik haar al jaren op Twitter volg. Don’t shoot the messenger. Ze was de eerste die voorspelde dat er een AOW-generatiekloof aan zat te komen. Ook de eerste die jaren voor ons al door had dat er wat loos was in zzp-land wat betreft de flexibiliteit met karig loon en gebrek aan zorgplicht van werkgevers. Ik ben bang dat veel aanstaand D66 stemmers niet door hebben wat D66’s standpunten in effectiviteit precies inhouden als de nieuwe AOW regeling en de flexwet ingevoerd worden.

  We leven in tijden van individualisme waar pensioen en AOW als bezit wordt gezien ipv als gezamenlijke oudedagvoorziening. Het is gewoon een feit dat beide generaties moeite hebben een stukje weelde op te geven. Maar het kan niet zonder wederzijds solidariteit tussen generaties. Solidariteit is discipline in socialisme gegoten. Dat kost moeite na jaren liberale opvoeding.

 5. *is trouwens door Mei Li nog nooit weggezet als een idioot en een zakkenvuller* 😉
  Moest ze eens durven, dan is ze mooi mijn stem kwijt. 😈

 6. Als ik stop met werken op mijn 65, heb ik 45 jaar gewerkt. Ik vind dat genoeg. Trouwens als ik zie hoe op mijn werk jonkies maar gecoacht worden tot in het oneindige en dat ouderen op hun 63/64 nog gedwongen worden allerlei cursussen te doen, terwijl de meesten gewoon op zijn, dan moet men kappen.
  Bouwvakkers van 62 op de steiger, school ze om voor de zorg, zegt men. Ik heb medelijden met de zorgafhankelijken en die omgeschoolde bouwvakkers, maar misschien geldt dat niet voor rapportenschrijvers?

 7. #8
  De meningen of Mei li Vos wachtgeld heeft naast haar bestaan als ZZP en fulltime moederschap zijn zeer verdeeld en worden geheel niet tegengesproken door Vos of wie dan ook.

 8. Dat Mei li Vos over babyboomers niet zo prettig denkt, vooral gebaseerd op het idee dat zij en haar generatiegenoten minder krijgen is, mag bekend zijn.

  Door alle rampspoed die eraan zou komen als ouderen niet langer doorwerken om de pensioenen ook voor de toekomst veilig te stellen, is er een klein groepje – meestal hoogopgeleid – dat blijft mopperen op de generatie van hun ouders. Omdat zij meegaan in de heersende mantra dat ‘we’ langer moeten werken, hebben zij alle aandacht en ruimte in de media gekregen. Sommigen zijn zelfs een ware kruistocht tegen hun ouders begonnen, tegen de babyboomers.

  Onderstaand van de SP site geplukt:
  Van hun ouders nemen ze dus volmondig afstand. Ze schelden op de mensen die hen in hun jeugd meenamen op vakantie naar verre oorden, die ervoor zorgden dat ze een goede opleiding konden volgen, kortom: die hen hebben opgevoed en grootgebracht. Aan deze kruistocht tegen de babyboomers valt trouwens op dat de kruisvaarders zelf geen jongeren zijn. Echte jongeren kwam je tot voor kort in de discussies nauwelijks tegen. Het zijn mensen als Mei Li Vos (40) en Martin Pikaart (42) die uit woede over de babyboomers het Alternatief voor Vakbond oprichtten, toen ze respectievelijk 35 en 37 jaar oud waren, en de kruistocht begonnen.

 9. #8
  Dat ik sterk twijfel aan uw verhaal over het niet ontvangen van wachtgeld maar direct aan het werk is gegaan – zonder haar recht op ontvangst en verrekening van inkomsten met wachtgeld – wordt o.a. gesteund door:

  (Joop-debat)
  SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil politici aan het werk zetten als ze wachtgeld krijgen. Mei Li Vos is woedend en reageert op Joop.nl.

  Mei Li Vos: “Een dieptepunt was de motie Karabulut over oud-politici die net als bijstandsgerechtigden zouden moeten koffieschenken en sneeuwruimen. Dieper was het punt, dat de motie die bedoeld was als sneer naar de regeringsplannen voor bijstandsgerechtigden werd aangenomen.”

  “Het was een plaagstootje van Karabulut, bedoeld om de neerbuigende omgang met bijstandsgerechtigden door deze regering van een weerwoord te voorzien. Maar de bijstandsgerechtigde is er niet mee geholpen, en en passant worden oud-politici ook neergezet als nietsnutten die direct tot vrijwilligerswerk verplicht moeten worden. De minachting jegens bijstandsgerechtigden die de SP bestrijdt wordt zo evenredig uitgesmeerd over politici. Ik kan me niet voorstellen dat de fractie van GroenLinks het zinnig, rechtvaardig en terecht vindt dat Femke Halsema volgende week begint met sneeuwschuiven. Zoals ze zelf zei, na zoveel jaar hard werk wil ik even de tijd hebben om een zinvolle andere betrekking te vinden. Terecht, dat gunnen we ook aan andere werkzoekenden.”

 10. Dat klopt toch wat Mei Li Vos zegt? Een uittredend Kamerlid is nog geen langdurig werkloze. Voor sommigen is het blijkbaar moeilijk om nuance te vinden. Sadet Karabulut speelt de onderbuik kaart ‘ga werken voor je geld’. Waarbij de veel gehoorde opvatting van de bevolking dat Tweede Kamerleden niet hard werken alleen maar bevestigd in plaats van eerlijk verteld hoeveel uren het kost om zich professioneel voor debatten in te lezen.

  Op zich opmerkelijk, de SP was tegen langdurig bijstandgerechtigden (zonder beperkingen) aan het werk te zetten in tuinbouwkassen. Werkvoorziening en arbeidsuren weer optrainen hoort óók bij een rechtvaardig arbeidsproces.

 11. #15
  Wanneer een kamerlid niet herkozen wordt of niet meer op een kieslijst voorkomt heeft het kamerlid recht op een wachtgeld. Pas vanaf 2010(!) is daar aan toegevoegd dat de persoon een sollicitatieplicht heeft.
  Op de regeling-lengte na kan je zeggen dat na jaren en jaren het gelijk is aan de ww-regeling

  Kamerleden die zich vrijwillig terugtrekken hebben dezelfde regels. Vertel mij waarom wij als samenleving voor deze kamerleden een andere regeling hebben dan voor alle andere werknemers in dit land.

 12. @16

  Omdat de corrupte en inhalige politieke kaste de regels bepaald. De regels vallen dus in het voordeel van die kaste uit. Vrij simpel, volgens mij. Te hoog gegrepen voor brave, gezagsgetrouwe types als Kaaskijker, uiteraard.

 13. @18

  Ik heb altijd een zwak voor Sadet gehad. Benaderbaar, geeft altijd antwoord op mailtjes en vragen op Twitter, gevoel voor humor en ziet er nog leuk uit ook. Sadet als Minister van Integratie, dat lijkt me wel wat, alleen al om de PVV volledig over de rooie te jagen. Mei Li Vos neem ik al niet serieus sinds haar gekakel als oprichter van het Alternatief voor Vakbond. Soort vrouwelijke versie van Sywert van Lienden. Mei Li Vos als minister? Dan nog liever de lucht in.

 14. @14 *benadrukt het woordje “als”* 😉

  Maar de Mei-Li Vos-stemmers op Krapuul (een stuk of 4) hebben inmiddels geleerd dat het een verloren strijd is om duidelijk te maken dat zij die “als” niet zien als “als”, maar hooguit als een “en bovendien…” – je hebt volgens mij nog meer kans om prof. dr. mr. ir. Richard de Mos (dat hij moge rusten in vrede) te laten toegeven dat de aarde opwarmt.

 15. @16 Oorspronkelijk was het de bedoeling om te voorkomen dat incompetente of anderszins ongewenste volksvertegenwoordigers zouden aanblijven vanwege het geld.

  Kan ik me wel iets bij voorstellen, net zoals ik me kan voorstellen dat het helaas een feit is dat er bij iedere in principe goede regeling altijd personen zullen zijn die er misbruik van (proberen te) maken.

Reacties zijn gesloten.