Haagse werklozen als dienstplichtigen gekeurd en gedrild

De gemeente Den Haag heeft het tegen jou, werkloze!

Werklozen optrommelen, in grote groepen bijeenbrengen en op straffe van korting op hun uitkering klaarstomen voor dwangarbeid en flexwerk. Met dat soort opjaagcampagnes, zoals het kassenproject in het Westland, hopen de gemeenten Rotterdam en Den Haag hun werklozen te kunnen dumpen in pulpbanen. Een trend lijkt gezet, want duizenden Haagse bijstandsgerechtigden moeten deze dagen op commando verschijnen voor een vleeskeuring door een reusachtig leger ambtenaren.

De overheid zet bijstandsgerechtigden de laatste jaren steeds meer onder druk om “een tegenprestatie” te leveren voor hun uitkering, zonder dat daar nog loon, contracten en arbeidsrechten tegenover staan.

De maandag gehouden mobilisatie-actie “Klant op koers” van de gemeente Den Haag had veel weg van een collectieve oproep voor het vervullen van de dienstplicht. Geen militaire, wel te verstaan, maar een sociale. Katja was een van de vele Haagse werklozen die werden verplicht om te komen opdagen. Ze moest zich melden in het grote zalencomplex “Opera” aan de Fruitweg.

“Al bij de ingang zag ik een aantal bewakers staan, en ook binnen liepen er flink wat beveiligers. Dat maakte meteen duidelijk hoe de gemeente denkt over mij en mijn lotgenoten. Wij dienen blijkbaar voortdurend in de gaten te worden gehouden. De keuring speelde zich af in diverse zalen vol luxe, pluche en kroonluchters, die een scherp contrast vormden met de strenge tafelopstelling, nummerapparaten en stapels dossiers waar we langs gevoerd werden.”

Speeddaten

De ingang

Nadat ze zich had gelegitimeerd, moest Katja “een intakegesprek” voeren. “De zaal waar ik me bevond, straalde een soort eindexamensfeer uit. Overal stonden kleine tafeltjes met Sociale Zaken-ambtenaren erachter.”

“Ik voelde me echt als een nummer behandeld, als een ding. Het was duidelijk lopende band-werk. Het leek wel een carroussel, een mallemolen waar de werklozen doorheen gejaagd moesten worden, een fuik waaruit geen ontsnapping mogelijk was.”

“De gesprekken die mijn collega-werklozen en ik moesten voeren, hadden allemaal het karakter van een vervelend soort speeddaten. Mijn eerste gesprek duurde nog geen tien minuten. De ambtenaar vroeg niet naar het werk dat ik kon en wilde doen. Hij had geen dossier van mij voor zich liggen, alleen een papier met wat summiere gegevens over mij. Hij was niet benieuwd naar mijn interesses, zei dat ik mijn medische beperkingen bij het volgende tafelgesprek kon bespreken, keek niet naar mijn cv en ook niet naar de brief van de medische behandelaar die ik moest meenemen. Hij kon dus nauwelijks een indruk krijgen van de persoon die tegenover hem zat.”

”Maar dat deerde de ambtenaar niet. Het achter de broek zitten van de werklozen bleek te zijn opgezet als een vleesfabriek waar ze tot eenheidsworsten moesten worden vermalen.” De ambtenaar legde Katja drie opties voor. Hij verwierp zelf meteen de optie “Geen werk”. “Hoeveel uur stelt u zich beschikbaar voor de arbeidsmarkt?”, drong hij aan. Minder dan 8 uur per week werken bleek de tweede optie, en meer dan 8 uur de derde. Een vrije keuze voor haar antwoord had Katja niet, dat begreep ze wel. Als ze zich in de ogen van de ambtenaar onvoldoende bereid toonde om te werken, dan zou ze haar uitkering kwijtraken.

“Ik heb daarom maar gezegd dat ik voor meer dan 8 uur beschikbaar was, hoewel ik chronisch ziek ben. Maar vanwege de dreiging van een strafkorting durfde ik het niet aan om de indruk te wekken dat ik onvoldoende beschikbaar was voor werk. Bij eerdere medische keuringen was telkens de conclusie getrokken dat ik beperkt belastbaar was en hooguit 10 uur per week kon werken. Tot mijn verbazing vertelde mijn vaste ambtenaar een tijd geleden dat die keuringen waren ‘afgeschaft’ en dat de conclusies daarvan niet meer meetelden.”

Bij binnenkomst in de rij

Tot voor kort had Katja betaald werk bij een welzijnsinstelling.”Dat kon ik goed volhouden, omdat het om een beperkt aantal uren ging. Ik verdiende niet genoeg om boven bijstandsniveau uit te komen en mocht dus niets houden van het geld dat ik verdiende, maar ik vond het belangrijk om iets nuttigs te doen. Ironisch genoeg is dit werk sinds kort wegbezuinigd. De overheid zorgt ervoor dat mijn betaalde werk wordt afgebroken, en dwingt me daarna om werk en een nuttige bezigheid te zoeken.”Katja liet de ambtenaar nog wel weten dat ze ziek was, waarop hij haar zogenaamd geruststelde: “Als het toch niet blijkt te gaan met werken, dan kunt u dat nog veranderen. Uw medische beperkingen kunt u straks in het vervolggesprek met mijn collega bespreken.”

Onmensen

Die collega was een “startbaanconsulente” die voortborduurde op de gegevens die haar collega al had genoteerd. De vrouw was vooral geïnteresseerd in Katja’s opleiding. Zij ging namelijk bepalen waar Katja naartoe gestuurd zou worden.

“U bent hoog opgeleid en kunt dus gewoon werken. Uw medische situatie kunt u bespreken tijdens uw vervolgafspraak.” Wat vooral indruk op haar maakte, was de opmerking van de consulente: “U moet passend werk aanvaarden, en al het werk dat wij u aanbieden, is passend.” Katja was dus gewaarschuwd.

Ziek zijn bleek een luxe die ze zich niet kon veroorloven, wilde ze tenminste nog een inkomen blijven behouden. Schijnheilig verklaarde de ambtenaar: “Wij zijn geen onmensen. Zo streng zijn we nu ook weer niet.”

Lachend voegde ze eraan toe: “Maar als u dit formulier niet ondertekent, dan mag u even langs gaan bij mijn collega’s verderop.” Met andere woorden: dat zou gevolgen hebben voor haar uitkering. Op het formulier stond onder andere: “Het ondertekenen van deze overeenkomst houdt in dat u medewerking verleent aan alle oproepen, opdrachten, trainingen, opleidingen en/of programma’s.” Onderaan was in kleine lettertjes te lezen dat niet ondertekenen of onvoldoende meewerken aan de uitvoering zou leiden tot stopzetting of verlaging van de uitkering.

Dure zaal voor de gelegenheid

Katja kreeg het gevoel dat ze werd gedwongen om haar eigen noodlot te ondertekenen. Opnieuw werd ze naar een andere zaal doorgestuurd. Daar werkte men de werklozen af als standaardpakketjes.“De hele procedure ging razendsnel. Bij de laatste tafel zaten de ‘consulenten Uitstroom’ op een stoel achter een tafel, maar wij, de werklozen, moesten blijven staan. Je kreeg een formulier overhandigd met daarop een datum voor een afspraak. Toen ik ernaar vroeg, bleek de gemeente vier categorieën werk voor de werklozen te hebben opgesteld, onder meer in de zorg- en welzijnssector, in de horeca en in de techniek.

Ik had geen enkele inspraak in welke keuze er werd gemaakt. De ambtenaren wisten nauwelijks wie ik was, maar ik werd simpelweg ingedeeld in de zorgsector, ondanks mijn lichamelijke klachten. Mensen worden dus zonder overleg zomaar ergens geplaatst, afhankelijk van welk traject ‘nog niet vol was’.

Ik kreeg te horen dat ik verplicht was om op 25 september aanwezig te zijn op een praktijktraining. Tot mijn verbazing stond in de brief die ik ontving: “U heeft zojuist een gesprek gehad met een consulent Uitstroom van de afdeling StartBaan…’ Maar ik had bij het laatste tafeltje helemaal geen gesprek gehad.

De twee consulenten bespraken ‘mijn geval’ onderling en mij werd alleen een brief overhandigd met een afspraakbevestiging. Belachelijk genoeg vertelde niemand me wat die training inhield, hoe lang dat zou gaan duren en welk soort werk dat eventueel zou opleveren. Op de afspraak komen, anders krijg je een strafkorting. Dat is de bevelsstructuur waarmee ik werd geconfronteerd.

Ik voelde me totaal overdonderd en ook erin geluisd. Alsof ik door de gehaktmolen was gedraaid. Dat is waarschijnlijk ook de bedoeling van dit soort oproepacties.” Verbluft door de overrompelingstactiek stond Katja aan het eind nog wat te dralen. “U kunt gaan, hoor”, meldde een ambtenaar. Ja, ze kon gaan. En ze kan ook elk moment weer worden opgeroepen om te dansen naar de pijpen van de uitkeringsbureaucraten.

Katja is een schuilnaam.

Dit stuk is eerder verschenen op Doorbraak.eu; auteur: Harry Westerink

Werkplein

 

In gesprek met de “consulenten Uitstroom” van de afdeling “StartBaan”

 

Inleveren en wegwezen

50 gedachten over “Haagse werklozen als dienstplichtigen gekeurd en gedrild”

 1. Ik ben linkser dan de meesten maar het idee dat je alleen van werkenden een tegenprestatie mag verwachten voor het geld dat ze ontvangen komt mij nogal vreemd voor.

 2. @ 2 en @ 3. Hier heb ik onlangs voor gewaarschuwd en ben blij dat de anderen, jullie dus, op deze website deze praktijken zelfstandig ontdekken en benoemen.
  Chapeau !

 3. @4 Die eer gaat naar de mensen van Doorbraak, van wie wij dit artikel overgenomen hebben, en die al eerder bovenop dergelijke praktijken hebben gezeten.

 4. Als een bijstandsgerechtigde werk krijgt aangeboden hoort Hi/zij hiervoor betaald te krijgen, dan is er nl werk!, punt.

 5. @ 5. Ik ben een fan van Doorbraak vanwege het feit dat men op knappe wijze zaken onthult.
  Maar @ 2 en @ 3 hebben ook gelijk.
  Ik heb inmiddels plenty voorbeelden hoe de mening online onderdrukt wordt in Nederland.
  Door reacties op mainstreamedia te weigeren.
  Waar men dat niet zelfstandig kan, probeert men op slinkse wijze, in de hoop dat het niet opvalt, te infiltreren.

 6. @8 Hier is dat gelukkig niet het geval, hier mag iedereen zijn of haar mening uiten zonder dat hij of zij bang hoeft te zijn voor onderdrukking. Censuur is een grote bedreiging voor vrijheid, het weigeren van reacties door allerlei media zoals jij beschrijft is daar een duidelijk voorbeeld van.

 7. Te bizar voor woorden. Inderdaad @6 dat is de bottomline.

  Wie denken die lui achter die bureautjes wel wie ze zijn.

  Hoe zitten ze dan ’s avonds thuis aan tafel met hun gezinnetje als professioneel bijstandsgerechtigdeopjager, dan heb je ’t echt voormekaar hoor.

 8. Hier word ik niet goed van. En dan te bedenken dat met de neo-liberale koers, de werknemer steeds meer vogelvrij wordt verklaard. Het ontslagrecht en de duur van de WW-uitkering op de schop en men heeft binnen de kortste keer een nieuwe lichting bijstandgerechtigden, die men van hun waardigheid kan beroven. Henk Kamp en de Krom beleven hier een sadistisch genoegen aan.

 9. @3: Fijne schrijver hè, die Blommaert. Lekker helder en direct, het hart op de juiste plaats. Hij heeft pas een boek uit over het thema arbeid en het flexwerken, zie http://flexmens.org/drupal/?q=Recensie_De_360_werknemer_De_nieuwe_arbeidscultuur_en_de_eindeloze_concurrentie. (Van die recensie word ik niet onmiddellijk enthousiast, maar hij heeft wel ’s mooie uitspraken gedaan over aliënatie e.d., zie laatste 3 alinea’s van http://www.flexmens.org/drupal/?q=Jan_Blommaert_-_Redelijk_Links.)

 10. @12: Joke:

  Lees hem heel graag ja. Leuk ook dat er nog hoogleraren bestaan hier in dit land die fier zijn op hun socialist zijn.

 11. @13: In België wel, ja. Toch is daar ook heel lang nauwelijks enig weerwoord geweest toen men zich “de juiste vragen” ging stellen (waarbij altijd de mensen in de doelgroep als het probleem gezien worden en nooit de omstandigheden).

 12. Na de tweede wereldoorlog produceerden Nederlandse arbeiders semi-gratis producten voor hoofdzakelijk de Amerikaanse markt. Uit die periode stamt na veel strijd de sociale wetgeving,deze kent men in de rest van de wereld niet of nauwelijks. Dit had een emigratiegolf naar het westen als resultaat ,met als gevolg dat hierdoor ,en door miljardenschenkingen aan de pigs-landen j.l. het economisch slecht gaat..
  De kapitalisten zijn massaal uitgeweken naar China en India ,alwaar ze alweer semi-gratis arbeiders/slaven hebben. Nederland produceert nog zeer weinig.
  In het kader van mondiale gelijkheid zal er geen verschil meer bestaan tussen derde en eerste wereldlanden. Iedereen zal slaaf worden van de o.a. door de Rockefellars en Rotschilds opgerichtte Nieuwe Wereld Orde, die dit alles bedacht hebben.
  Verdelen en heersen werkt al sinds de Romeinen hier waren, kijk maar naar de bewakers die voor de deur staan met hun judasbaantje, die krijgen net een beetje meer salaris ? maar in ieder geval meer macht dan de mensen in het gebouw.
  Wettelijk onmogelijk want het zijn burgers die geen status van b.v. agent van politie hebben.(Ze hebben nooit de eed afgelegd).
  De wetgever heeft maling aan de wet, en dat kan weer omdat NL zijn zelfbeschikkingsrecht aan Europa heeft gegeven, en ook in dat bolwerk van anti-democratie is de Orde der illuminaten achter de schermen de baas.
  Ik lach om mensen die denken dat dit hen nooit kan overkomen,deze taferelen zijn slechts het begin.
  Ook een record is dat niemand gekeurd wordt, zodat je altijd arbeidsgeschikt bent ,net de laatste dagen van het Duitse leger ,vechtend met invalide soldaten.
  Deze zaken zullen uitsluitend toenemen en eindigen met een slaafse wereldbevolking die volledig ondergeschikt is aan het kleine clubje satanische machthebbers die zichzelf de elite durven te noemen.
  Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen het grote plan gaan doorzien.

 13. @16 Ben ik helemaal met je eens. Als je het zonder morren accepteert omdat je er niet doorheen ziet of er moe van bent, dan heb je verloren. Als je blijft zeggen dat je het er niet mee eens bent, zul je eens gehoord worden. Wij zullen niet zo maar stoppen!
  Er zijn problemen en die moeten opgelost worden. Denk aan de oplossing en blijf niet in het probleem hangen dat verlamt je.

 14. @16 Helemaal met je eens, je moet kijken vanuit de mogelijkheden maar ik wordt er wel ontzettend moedeloos van als ik hoor dat in de regio Den Haag een regio met bijna 50000 uitkeringsgerechtigden geen vrijwilligers kunnen worden gevonden om een paar uur per week met bejaarden in bejaardenhuizen koffie te gaan drinken, een praatje te maken of eens in het park te gaan wandelen.

 15. @18, je haalt uitkering gerechtigheid met sociaal zijn door elkaar.
  Je laatste opmerking laat zien hoe ver de aliënatie op basis van liberale consumentisme in de maatschappij doorgeslagen heeft.

  Mensen kun je niet automatisch sociaal maken na decennia consumentistisch hersenspoelen. Er is weer lange periode voor nodig naar het samenhang organiseren.

 16. @#17 ‘niet mee eens’ is nog zacht uitgedrukt Keira, ik ben hier zwaar pissed off over.
  Dit is geen hellend vlak meer maar gierend de afgrond in, een dikke middelvinger naar het werk van generaties.

 17. @#18 Eigenlijk het werk wat door die bejaardencentra wel bij de verzekeraars wordt gedeclareerd maar eigenlijk door de directie wordt nagelaten omdat zij druk zijn met centen tellen.
  En dan op het gemoed spelen dat er geen mensen zijn die iets voor een bejaarde willen doen.

  Het wachten is totdat ze de ballen krijgen om deze gratis arbeid in de haven van Rotterdam in te gaan zetten, dat zou wat zijn, dan komt de boodschap wel binnen.

 18. @#22 Dit soort fratsen in de haven….ik ben er van overtuigd dat dan echt de P uitbreekt. Misschien een leuk project voor wethouder Florijn, let’s get it over with.

 19. @19 Nee hoor, ik haal niets door elkaar. Het probleem is dat als er herintegratie initiatieven worden opgestart zoals eerder in Leiden en nu in Den Haag maar ook met werken in het Westland dat men een schrijnend geval breed uitmeet en begint te roepen dat alle uitkeringsgerechtigden als slaven worden behandeld.

  Werkenden zouden met net zoveel recht kunnen zeggen dat ze worden gedwongen worden om belastingen te betalen dat zij dus de echte slaven zijn maar het dergelijke polarisering komen we nergens.

  We mogen van uitkeringsgerechtigden die er geestelijk en lichamelijk toe in staat zijn best een tegenprestatie verwachten.

  Het is geen slavenarbeid als we de broodnodige sociale samenhang herorganiseren door een capabele 40 jarige bijstandsgerechtigde te vragen bijvoorbeeld een paar uur per week in een bejaardenhuis sociale activiteiten te ontplooien.

 20. soms iss vrywilligerswerk winstverhogend voor een instelling. Overigens heb ik van divers vrywilligerswerk nog aardig wat reiskosten te goed.

  Maar ik heb niet de illusie dat zg. non profit organisaties zich beter gedragen als de directeuren 200.000 euro of meer verdienen

 21. Ach , toch moet ik hier ietwat meewarig om lachen .. Ik kan mij zo voorstellen dat mijn eeuwig op buitenlanders kankerende Haagse Tokkie-buurman hier naartoe word gestuurd , zijn laatste tirade was tegen die ” Kankur Poole ” die ” elku ochtund ondeh mu balkon staan te ouwehoeru tewijl ze op hun takkebussie wachtu ” Eigenlijk gun ik hem wel een baan waarbij hij zelf met dat takkebussie mee het Westland in moet … Eigenlijk ben ik wel voor een soort “werkdwang-Apartheid ” waarbij hen die tegen links en buitenlanders ageren verplicht word bij werkeloosheid welk werk dan ook aan te nemen …

 22. Ik zie dat ik een fout maakte in mijn vorige reactie @24. Waar “maar het dergelijke polarisering” staat moet het woordje “het” vervangen worden door het woordje “met”.

  Ik zou natuurlijk kunnen zeggen dat dit door de druk der omstandigheden kwam, dat het niet mijn fout was of dat iemand anders die fout maar moet corrigeren maar ik geloof in persoonlijke verantwoordelijkheid.

 23. „Amsterdammers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zoals alleenstaande ouders, ouderen die lange tijd niet gewerkt hebben of jongeren die nog nooit gewerkt hebben, moeten ook aan de slag. De vrijblijvendheid is echt voorbij. Ik verwacht dat iedereen zich inspant om aan het werk te gaan. Als er mogelijkheden zijn om met behoud van uitkering werkervaring op te doen, is dat verplicht.” Om de instroom in de bijstand te beperken, gaat de gemeente strenger controleren. Bijvoorbeeld met huisbezoeken en digitale recherche.

  Citaat van Andree van Es (ToenLinks)

 24. Ik snap niet dat er nu pas aandacht aan wordt besteed. Rotterdam en Amsterdam zijn al jaren bezig om mensen met een uitkering aan een baan te helpen. Dat ging eerst grootschalig, goedschiks, maar toen kwam er dus bijna niemand. Nu zijn ze dus van gedachten veranderd en doen het kwaadschiks. De Vrij Nederland heeft hier al een tijd aandacht aan besteed.

  In vele gemeenten worden al mensen die een uitkering aanvragen aan het werk gezet, bij de post, de groendienst enz, enz. Zelf hebben we hier ook een her interigatie buro gehad die namens de Gemeente alhier een onderzoek deed naar de uitkeringsgerechtigden. Het jonge blom dat mij hielp verzuchtte dat ik een van de weinigen was die nog kwam opdagen.

  Wat hier gebeurt is de strijd met het betonnen bestand, waar bij clientele zitten die lastig tot moeilijk aan het werk komen. Ik vraag me af nadat ze deze ronde hebben gehad en een jaar na dato of het voor de Gemeente het gewenste resultaat heeft gehad. Maar ik betwijfel het, Katja kan natuurlijk altijd langs het juridisch loket gaan en horen dat bij praktijken zoals dit, de Gemeente strafbaar is. Er zijn wel meer Gemeenten met dit soort praktijken ernstig bij de rechter op hun bek gegaan.

 25. Rooie Kees: “We mogen van uitkeringsgerechtigden die er geestelijk en lichamelijk toe in staat zijn best een tegenprestatie verwachten.”

  Ben ik volledig met je eens…
  Ik zie ook niet in wat daar op tegen zou zijn…
  We hebben het hier per slot van rekening niet over arbeidsongeschikten…

 26. @36 als die tegenprestatie nuttig werk is moet er normaal voor betaald worden. Niet met een bijstandsuitkering. En anders zakken de betreffende ‘werkgevers’ (werkdwingers) maar in de stront met hun schijtbedrijf wat mij betreft.

 27. @ 37 Natuurlijk staat daar een reële vergoeding tegenover. Zodra de waarde van de gedane arbeid die van de uitkering overstijgt heeft de uitkeringsgerechtigde recht op het verschil.

 28. @38 Waarom kan de betreffende werkloze niet gewoon voor dat aantal uren in dienst worden genomen door de betreffende opdrachtgever?

 29. @39 Och, maar dat kan toch allang Laurent. Wanneer een uitkeringsgerechtigde een (deeltijds)betrekking aangaat die minder opbrengt dan zijn of haar uitkering krijgt hij of zij het verschil bovenop het loon uitgekeerd. Zodra de betrekking meer opbrengt dan de uitkering vervalt het recht op de uitkering.

 30. Het is gewoon fout, het wringt met allerlei internationale verdragen, wet- en regelgeving. Een bestaansminimum zonder tegenprestatie, omdat dwangarbeid iets is wat geen weldenkend mens meer terug wil.

  En de draai die hieraan door de Krom wordt gegeven, de wet is ouderwets/niet van deze tijd, is flinterdun.

  Bovenal is het godsgeklaagd dat we hier überhaupt die wet- en regelgeving moeten aanhalen, als hier je nekharen niet van overeind gaan staan zit er echt iets niet helemaal lekker.
  Dwangarbeid zou niet meer mogen bestaan hier, punt period.
  Da’s beschaving, daar staan we voor om één van de grote aanstichters van dit onheil Rutte maar es te citeren.

 31. Ik zie al helemaal niet in waarom slimme zakenjongens, re-integratieburea’tjes, deze ambtenaren en grote concerns over de ruggen van deze pechhebbers geld mogen verdienen.

 32. En ik ben totaal verbijsterd als ik hier hoor dat een bijstandsmoeder die aangaf geen oppas voor haar kind te kunnen vinden van de gemeente te horen kreeg dat ze haar dochtertje van 5 maar mee moest nemen naar de participatieloods, waar dat kind tussen de vorkheftrucks mee zat te helpen sokjes in zakjes te doen.

 33. En een vriendin hier met 60 sollicitaties de afgelopen 2 maanden, allemaal afwijzingen, keurig gedocumenteerd.
  Antwoord gemeente, “je doet niet echt je best, we hebben nu alles gedaan in het traject, rest nu verkeersborden wassen”.
  Ja lekker he Rooie Kees, wat is dan je misdaad geweest dat je zo gestraft moet worden, dat je zo uit de maatschappij wordt gekickt met desastreuze gevolgen voor je CV?

 34. @40: je snapt het niet. Die werkgever moet gewoon loon betalen en niet gratis dwangarbeiders toebedeeld krijgen, punt. Op deze manier roof je ook de laatste open arbeidsplaatsen nog weg. Het is werkelijk een schandelijke vertoning.
  Van mij mogen alle uitvoerders van dit soort plannen zich voor de rechter verantwoorden.

 35. @45 Ik begrijp inderdaad niet hoe je het leveren van een tegenprestatie door uitkeringsgerechtigden die er geestelijk en lichamelijk toe in staat zijn dwangarbeid kunt noemen.

 36. @46 – Er staat bedreiging van straf tegenover en het is tegen de wil. Dat behelst zo’n beetje de internationale definitie uit 1930. Zit geen woord Spaans tussen.

 37. Daarom, met name wegens Rotterdams wethouder Marco Florijn, die het kassenproject heeft opgezet, heb ik geen PvdA gestemd.

  Geen mooie woorden wil ik, maar afschaffen van dwangarbeid.

 38. Ik hoop ook dat bedrijven gaan inzien dat er sluwe collega’s rondlopen die er vuistdiep inzitten bij de gemeenten. Dus jij betaalt volgens CAO uit en houdt je aan de wet terwijl je buurman het op participatie gooit en jou oneerlijk beconcurreert. Laat ze hun brancheverenigingen maar aanschrijven die werkgevers in de zorg, horeca en techniek.

Reacties zijn gesloten.