Groen Links stelt Kamervragen over preventieve aanhouding XR-activisten

Groen Links heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken over de arrestatie, vanochtend vroeg, van zes leden van Extinction. Rebellion. De arrestanten hadden opgeroepen deel te nemen aan een blokkade van de A12.

Formeel zal het antwoord luiden dat het een oproep tot een blokkade betreft, niet tot een demonstratie. In tegenstelling tot wat her en der beweerd wordt, zijn blokkades niet legaal. Eerder dit jaar werden activisten van XR nog veroordeeld vanwege de blokkade van de A12. Dat het OM dergelijke oproepen als ‘opruiing’ ziet is dan ook niet helemáál onlogisch.

Dat gezegd zijnde: het verschil met de wijze waarop de boerenterroristen van FDF behandeld worden is nogal opzichtig. Die konden (en kunnen) alles blokkeren wat ze willen, vrijwel zonder dat hen een strobreed in de weg wordt gelegd. Zelfs het met een trekker inrammen van de deur van het Provinciehuis in Groningen heeft voor de daders geen juridische gevolgen gehad.

Dat de aanhoudingen vanochtend vroeg – inclusief god-betere-het huiszoekingen – buiten alle proporties zijn, lijkt me evident. Het OM had de activisten ook uit kunnen nodigen voor verhoor. Dat men dat naliet, wijst eerder op een intimidatiepoging dan op een poging een ‘strafbaar feit’ te voorkomen.

Ik vrees dat we dergelijke acties van het OM in de toekomst vaker zullen zien, niet alleen in Nederland, ook in de ons omringende landen. In Engeland heeft de harde aanpak er zelfs toe geleid dat XR voorlopig geen blokkades meer organiseert. Recent ingevoerde wetgeving kan er in Groot-Brittannië inmiddels onder omstandigheden toe leiden dat je voor maanden achter de tralies verdwijnt als je de ‘openbare orde’ verstoort.

Aanvulling: de Partij voor de Dieren wil een Kamerdebat over de aanhoudingen.