Groen in de linkerbovenhoek

Met het programma ‘Groene Kansen voor Nederland’ richt GroenLinks zich meer dan ooit op het centraal stellen van een duurzame samenleving. Waar onder Femke Halsema het vrijzinnige geluid vooral centraal stond, zoekt GroenLinks onder Jolande Sap de oplossing nadrukkelijker dan ooit in een sociaal duurzame samenleving’.

Zonder reden is dit niet. Het laatste rapport van De club van Rome liegt er niet om. Op vele punten kraakt de aarde in al haar voegen. De soort diversiteit loopt in hoog tempo terug. De aantasting van het ecosysteem in de oceanen neemt dramatische vormen aan. De verspilling van grondstoffen gaat in zo’n hoog tempo dat de kans op tijdige vervangende innovatie met de dag snel kleiner wordt. Ook de structuren die de mens zelf heeft aangebracht eroderen in hoog tempo. Onder druk van de wereldwijde financiele crisis bezwijkt het financieel-economische systeem en sleurt het sociale systeem in zijn kielzog mee.

GroenLinks duurzaamheidsmodel

Het duurzaamheidsmodel, gebaseerd op het verkiezingsprogramma, laat nadrukkelijk de keuze zien voor behoud van het milieu en het verduurzamen van de economie. Hoe dichter bij de Null, hoe zwaarder het item weegt. Dat geeft ook aan dat op andere punten eerder wordt toegegeven zoals tijdens het Lenteakkoord ook duidelijk werd. Het realiseren van maatregelen ten behoeve van duurzaamheid stond centraal. Het principe van ‘de vervuiler betaald’ werd sterk doorgevoerd ten koste van andere beleidspunten. Een gezonde planeet is de basis voor de toekomst van de mens.

De tweede segmentering is gericht op de sociale structuren van de mens. De huidige structuren voldoen niet meer. In de afgelopen decennia zijn de verhoudingen sterk verandert. Verzelfstandiging en zelfontplooiing van mensen neemt steeds meer een prominente plaats in. Die verschuiving is ook zichtbaar als je kijkt naar de verhoudingen tussen de sociale partners. Vakbonden verliezen hun traditionele rol en de Overheid blijft zich terugtrekken. Vasthouden aan of het terugzetten van de klok op dit soort punten, biedt geen soelaas. Het is de burger zelf die dergelijke veranderingen aanstuurt, doordat zij zich steeds meer op een andere wijze manifesteert en organiseert. Het belang van participatie in welke vorm dan ook is van meer belang dan wie een vast contract heeft of een flexwerker is. Maar participatie dient wel gerealiseerd te worden langs alle generatielijnen. Teveel ouderen vallen nu tussen wal en schip als het gaat om het verkrijgen van werk. De inzet dient brede participatie te zijn van alle generaties en van alle afkomsten.

Hervorming van de financieel-economische structuren is in het licht van de huidige eurocrisis evident. Het gebrek aan Europees toezicht heeft de markten vrij spel gegeven. Daar past alleen een Europees antwoord op en geen nationale solistische optredens. De discussie over soevereiniteit verlies zoals deze door Wilders en Rutte wordt bedreven is vals. Momenteel heeft geen enkel land soeverein invloed op zijn begroting. Elk land wordt geleefd door de financiële markten. Juist vanuit Europa kunnen de financiële markten weer op hun plaats worden gezet. De VVD zit dan ook op een compleet doodlopende weg met haar beleid. Niet zelden tot grote frustratie van bijna elke vooraanstaande econoom op deze planeet. Herschikking van de schuldenlast door o.a. invoering van een Bankenunie en Eurobonds zou de PIIGS landen enorm veel ademruimte geven en daarmee de Europese economie herstarten. Dit levert de Nederlandse economie veel meer mogelijkheden dan alleen bezuinigen of eenzijdige investeringen.

Met dit programma onderscheidt GroenLinks zich nadrukkelijk van een PVDA en SP. De keuzes zijn primair gericht op behoud van onze omgeving waarbinnen nieuwe sociale en financieel-economische structuren worden gedefinieerd die passen bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Langs de kiezers as betekent dit wel dat de traditionele socialistische kiezer verder weg staat dan de hervormingsgezinde kiezer. Op zich is dit voor GroenLinks niet een nieuwe positie maar een verdere uitdieping van haar bestaande missie. SP en PVDA richten zich meer op de sociale structuren en de daarbij behorende kiezersgroep. Voor de kiezer misschien wel een gunstig scenario omdat zij een duidelijke keuze voorgeschoteld krijgt. De lijnen in het zand, zeker tussen GroenLinks en PVDA, zijn een stuk scherper. Waar de PVDA duidelijk naar het traditionele socialisme terug buigt, kiest GroenLinks nadrukkelijk voor duidelijke hervormingen om een duurzame samenleving te realiseren.

Verscheen eerder op hgroen.wordpress.com. Auteur: Hans Groen.

6 gedachten over “Groen in de linkerbovenhoek”

 1. “De keuzes zijn primair gericht op behoud van onze omgeving waarbinnen nieuwe sociale en financieel-economische structuren worden gedefinieerd die passen bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen” Groen Blergghh brabbelpraat voor “laat die lui met werkzweet maar stikken , zolang er voor “ons soort mensen “genoeg Groen is

 2. Aangezien ik onlangs megastallen als ook al zo duurzaam beschreven heb gezien kan de fusie met VVD en CDA nooit meer ver weg zijn.

 3. Lang leve de liberale uitwisseling!
  Straks kunnen de VVD lieden Rutte voor Jolanda “Kunduz” Sap uitwisselen.
  Prachtig.

 4. na de oorlog speculeerde het grootkapitaal eerst in de productie van duurzame? consumptiegoederen; autos, wasmachines, electronica.
  Toen daar de rek uit was kwam de onroerend goed sector; een arrebeider heeft ook recht op een eigen huis. Uiteraard betekende dit rijke huizen handelaren, makelaars, bonusbankiers.

  en nu mede dankzy de luxe paardjes van Groenslinks komt GROEN als nieuw speculatiemotief.
  Terwyl duizenden mensen honger lyden vertellen de dappere groene academica dat ze in hun 4Wheeldrive zomaar een biologische dirk vd broek zonnebloemolie by de diesel durven gooien Oei.

  Terwyl in afrika kleine boertjes door grootspeculanten van hun boerdery gejaagd worden, worden er gigantische monocultures met gemanipuleerd zaad gevestigd, maar zoals onze dappere dodoos roepen de monoplanten zyn groen.

  Frau SAP zonder verandering van de eigendomsverhoudingen, zonder paal en perk stellen aan krankzinnige inkomensverschillen is uw partytje een kuxe clubje dat de weg bereid voor nieuwe speculatieobjecten en een nieuwe vorm van onderdrukking.

  Namens het groot kapitaal dank ik U voor de medewerking aan het KUNDUZaccoord.

 5. Hans Groen wil langs neoliberale weg – een weg die steevast uitkomt op sloop van sociale zekerheden, van publieke voorzieningen en van de natuur – de natuur beschermen. Groenlinks à la Hans Groen durft geen ‘nee’ meer te zeggen en niet meer te vechten voor het stellen van grenzen. Geen grenzen stellen, maar ‘hervormen’ is de toverformule. Dit komt linksom of rechtsom tenslotte neer op: prettige enclaves voor de sterken (voor zolang het duurt) en verloederde omstandigheden voor de armen.

  Groenlinks als ‘D66 light’ met een fractie groenere uitstraling. Fusie op den duur logisch.

 6. “Voor de kiezer misschien wel een gunstig scenario omdat zij een duidelijke keuze voorgeschoteld krijgt.”

  Inderdaad een duidelijke keuze.. nooit meer Groen Links

Reacties zijn gesloten.