Gezamenlijke druk van Verhofstadt en Cohn-Bendit

Er waart een spook door Europa – het spook van de superstaat Europa. Oude machten vrezen het. Nader en nader komt het. Nu lieten Guy Verhofstadt en Daniel Cohn-Bendit ook al samen een boek verschijnen. Beiden zijn fractieleider in het Europees Parlement, hun gezamenlijke pennenvrucht heet: ‘Voor Europa’.

Is Verhofstadt links geworden of Cohn-Bendit rechts? Hoe zit het nu? Wat moet de conservatieve kiezer inzake Europa, zowel op links als op rechts, hiervan denken? Is het een voorbeeld van ‘vrienden tegen wil en dank’? Waar mensen, die normaal gesproken niet met elkaar zouden omgaan, samen strijden, door de omstandigheden gedwongen.

Verhofstadt blijft de liberaal. Hij wil een Europa waar de concurrentie fungeert als de Heilige Geest. Iedereen heeft volgens hem baat bij een ‘level playing field’, een gelijk speelveld voor alle concurrerende partijen. Dat houdt in dat op Europees niveau de fiscale concurrentie wordt gestopt en dat de vennootschapsbelastingen geharmoniseerd zijn. Het kan niet zo zijn dat van de 20 grootste Portugese bedrijven er 18 hun registratie in belastingparadijs Nederland hebben.

Cohn-Bendit vindt die financiële harmonisatie waarschijnlijk minder interessant. Maar hij denkt Groen. En het milieu houdt nu eenmaal niet bij een landsgrens op. Knack haalt aan: “Precies zoals alleen Europa de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, Indië, China en Zuid-Afrika) en de andere opkomende economieën op deze aarde ertoe kan dwingen ook van hun kant de onmisbare ecologische en sociale bescherming te bieden zonder welke de aarde een onleefbare planeet is.”

Cohn-Bendit ziet een Groen eensgezind Europa als voorwaarde voor een in de toekomst leefbare planeet. Of Europa überhaupt iets kan afdwingen is natuurlijk geheel en al de vraag. Zeker is dat een federaal Europa wat betreft Groene items geen kwaad kan.

BHL

Verhofstadt en Cohn-Bendit zijn niet de eersten, en zeker ook niet de laatsten die voor een federatie pleiten. BHL – de befaamde filosoof Bernard-Henri Lévy voor mensen die nooit in Frankrijk komen – heeft recentelijk eveneens zijn licht over de federale kwestie laten schijnen. Hij doet dat in het kader van de euro en meent: ‘Het is de dood of het federalisme‘. Hij vindt dat je om de logica achter de euro te zien, je naar de geschiedenis moet kijken. Er zijn vaker eenheidsmunten gecreëerd. Niet alle zijn geslaagd. De succesvolle werden uiteindelijk gesteund door een politieke unie. En dan nog verloopt het niet vlot. De Amerikaanse dollar deed er wel zo’n honderdtwintig jaar over om aanvaard te worden, wat feitelijk pas is gelukt nadat de schuld van de afzonderlijke staten van de Unie werd gefederaliseerd.
Een citaat:

De stelling is onverbiddelijk: zonder federatie geen gemeenschappelijke munt. Zonder politieke unie houdt een munt het misschien een paar decennia vol, voordat hij – door een oorlog of een crisis – alsnog uit elkaar valt.

Anders gezegd: zonder vooruitgang op de weg naar politieke integratie, die als verplichting is opgenomen in alle Europese verdragen, maar die geen enkele verantwoordelijke, noch in Frankrijk, noch in Duitsland, serieus lijkt te willen nemen, zonder het afstaan van bevoegdheden door de natiestaten en zonder een duidelijke nederlaag van de voorstanders van de nationale soevereiniteit, die als ze hun zin zouden krijgen de volkeren in het verderf zouden storten, zal de euro uiteenvallen zoals de dollar uiteengevallen zou zijn als de zuidelijke staten de Amerikaanse Burgeroorlog hadden gewonnen.

Ik denk niet dat Europa zonder federatie in het verderf wordt gestort, of dat het licht uitgaat, zoals ooit D66’er Laurens Jan Brinkhorst stelde. Maar rollen zullen wel omdraaien: de Europese staatjes zullen een soort van economische koloniën van China en India worden.

Conservatieve gedachtegang

Wat kan de conservatief hiertegenover stellen? Zowel op economisch als op milieutechnisch gebied biedt een verenigd Europa de meeste voordelen. Maar het gaat bij dergelijke voorstellen om de lange termijn. Op korte termijn zou de Nederlander moeten gaan samenwerken met de Zuid-Europeaan. En dat willen we natuurlijk niet. De Noord-Europeaan is anders (lees: superieur; tenminste, daar komt de conservatieve gedachtegang op neer).

Maar bij een conservatieve gedachtegang hoort een officiële argumentatie, en niet één in de stijl van onderbuikgevoelens. Een voorbeeld van een probeersel is te vinden bij Etienne Kuypers, hij redeneert ad nauseam – Latijn voor tot vervelens aan toe herhalen van onbewezen stellingen. Hij vindt dat de EU onze vrijheid bedreigt.

Een democratische rechtsstaat kan alleen gedijen binnen een sterke autonome staat.
Een hybride samenleving, waarin een dominante cultuur bestaat binnen een pluralistisch gestructureerde werkelijkheid, vereist een krachtige autonome staat die functioneert binnen een geïnternationaliseerde wereld.
Nationale soevereiniteit is derhalve onontbeerlijk om de vrijheid van het individu binnen de democratische rechtsstaat te waarborgen.
Een afgebakend ‘wij’ is nodig om het ‘ik’ tot ontplooiing te brengen. Een begrensd gemeenschapsgevoel.

Ik heb deze Kuypers gekozen, maar alle conservatieve argumentatie heeft hetzelfde patroon. Er bestaat een geloof in een goed ‘wij’, en dat ‘wij’ kan alleen bestaan binnen een natiestaat. Waarom dat alleen binnen een natiestaat kan, is een vraag die buiten het geloof valt.

Als er niets beters is dan een dergelijke rammelende argumentatie, valt te begrijpen waarom mensen die vooruit willen, pleiten voor een federaal Europa. Het alternatief is simpelweg de achteruitgang.

37 gedachten over “Gezamenlijke druk van Verhofstadt en Cohn-Bendit”

 1. ” Er bestaat een geloof in een goed ‘wij’, en dat ‘wij’ kan alleen bestaan binnen een natiestaat. Waarom dat alleen binnen een natiestaat kan, is een vraag die buiten het geloof valt.”

  Dit heeft alleen en enkel met etniciteit te maken.
  Etniciteit in de betekenis van een superieure etniciteit.
  Mensen die zichzelf tot de superieure etniciteit zijn angstig voor verandering en verlies van eigen positie c.q. macht en daarom zijn des duivels als ze over een SupraNationale staat aanhoren.

  Sjaax, BHL is zeer omstreden doch denk ik niet dat we aan hem hier tijd en ruimte moeten besteden. Hij steunt de Europese gedachte uit puur opportunistische redenen.

 2. Mensen die zichzelf tot de superieure etniciteit rekenen, zijn zeer angstig voor verandering en verlies van eigen positie c.q. macht en daarom zijn ze des duivels als ze over een SupraNationale staat aanhoren.

 3. Nou, laat maar komen die Europese Federatie, het is toch van de zotte dat in deze tijd van globalisering en schaalvergroting, al die (relatief) kleine staatjes angstvalllig proberen autonoom te zijn? Ik ben voor vrede en tegen oorlog. Het beste om dat te bewerkstelligen voor Nederland is een Federatie. Wat dat betreft hebben ze het in de VS beter gedaan, is ook het enige wat ik kan bedenken hoor. 😛

 4. [..] Het alternatief is simpelweg de achteruitgang.[..]

  Welk referentiepunt neem je dan? Als ik zo naar Europa kijk, zie ik misère. Juist vanwege alle schaalvergrotingen, ook buiten Europa trouwens.

  Op welke punten kunnen we dan vooruit? En wat houdt dat in?

  Hoe zou de achteruitgang eruit zien?
  Gaat dit alleen over economie of ook over democratie ( in de breedste zin van het woord) ?

 5. Eh, ’n antwoord komt @3 #keira op @5 Joke Mizée. 🙂
  Als ik m’n bord leeg heb, ga ik er eens lekker voor zitten!

 6. @6 Bedoel je ermee dat indien we steedes weigeren te federaliseren, zullen straks Duitsland en Frankrijk ons de oorlog doen verklaren? 🙂

 7. De theorie klopt.
  Mijn vraag is : hoe maak je mensen in noord Europa klaar, om een stuk minder welvaart te accepteren, voor Europa.

 8. @1 nexus,

  BHL is inderdaad omstreden. Daarom moet je hem juist gebruiken, vind ik. Als Wilders iets goed doet – de rol van de koningin terugdringen – haal ik hem ook aan.

  @4 Le Roi,

  Er valt volop op je te reageren. Een uitgebreide reactie vind ik hier niet passen. Een puntje wil ik kort noemen.
  Een referentiepunt zou de euro kunnen zijn. De munt kent moeilijke tijden. Misschien verdwijnt die zelfs en krijgen we weer de vreselijke tijden met devaluaties, waar onder meer de Belgen, de Fransen, de Britten en de Italianen niet met plezier op terugkijken.
  Als 17 landen over een munt moeten beslissen in plaats van 1 bestuur, is er onder die 17 altijd wel eentje die een veto stelt, waardoor er niet gewerkt kan worden aan oplossingen.

  @6 Huib,

  Een lekkere, copieuze maaltijd?

  @8 Theo,

  Goede vraag. Ik hoop in de toekomst ook aan jouw punt aandacht te besteden in mijn blogs.

 9. @5 Jawel, maar daarna is het qua samenvoegen vooruit gegaan. Als je het opp. van West-Europa op de VS legt, dan is het maar een prutstukkie en moeten dat dan allemaal aparte staatjes zijn? Met allemaal een eigen leger? Doe een Europees leger, ben je ook gelijk van dat gezeik van oorlogen hier in de regio af. Ja ik ben erg voor samenvoegen.

 10. @10: Ik ben ook voor samenvoegen, zolang het zorgvuldig gebeurt, maar het hele argument dat de EU voor vrede heeft gezorgd gaat er bij mij nooit zo in. Handelsconflicten waren niet de oorzaak van de 2 wereldoorlogen. De grootste agressors achter WOII, Duitsland en Italië, waren nota bene landen die kort daarvoor tot eenheid gesmeed waren.

  Het klinkt goed om 1 Europees leger in te stellen zodat de landen elkaar onderling niet meer aan kunnen vallen. Keerzijde is dan weer dat je weinig te vertellen hebt over inzet van dat leger buiten de eigen Europese grenzen. Je kunt niet echt van vrede spreken zolang er daarbuiten bommen worden gegooid namens ons.

 11. Wééééél Kiera , de USA is nu al minder verenigd dan Europa , wat geldigheid van diplomaas betreft , wat uitlevering van misdadigen betreft .. wat rechtsspraak betreft ect ect

 12. OK, werd even afgeleid.
  @Joke_Mizée
  Historische vergelijkingen gaan altijd mank.
  Amerika (VS) en Europa vergelijken, is een hachelijke zaak.
  Maar OK.
  In de geschiedenis van de US federatie van 1776 tot op heden (236 jaar) heeft er 1 onderlinge (burger-) oorlog van 4 jaar plaatsgevonden. Een afschuwelijke en moorddadige oorlog, voorloper van de 1e WO in Europa in “technisch” opzicht.
  In dezelfde 236 jaar zijn er IN Europa gedurende ongeveer 65 jaar majeure onderlinge oorlogen uitgevochten. Ik denk aan de Napoleontische oorlogen, de repressie na 1848, de Frans-Duitse oorlog van 1870, de eerste en de tweede wereldoorlog. Ik tel de Krim- en Balkan-oorlogen erbij en ga verder met tellen via de Spaanse Burgeroorlog naar de Joegoslavische moorddadige conflicten van de jaren ’90.
  De “rustige” perioden zijn de jaren geweest, waarin enigerlei vorm van verdragsmatig evenwicht heerste: de “Heilige Alliantie” van de eerste helft van de 19e eeuw, de 40 jaar van rust na 1871 en de NATO/EEG/EU periode na 1950.
  – Dit wijst erop, dat een federatieve staatsstructuur zoals die van de VS, belangrijke voordelen heeft. Dat wordt bevestigd door de constatering, dat er in Europa meest vrede heerst, als een of andere manier van samenwerken bestaat.
  – Met al zijn gebreken, biedt de EU een veel democratischer verband, dan Heilige Alliantie, NATO etq.
  – Ik denk dat het verstandig is, om te kiezen voor uitbouw (federering) en democratisering van de EU. Nationale staten van de grootte van Nederland kunnen hun inwoners niet (meer) de nodige welvaart en veiligheid geven/garanderen. Het is natuurlijk best eng, om je te laten regeren met 300 miljoen in plaats van 16 miljoen. Maar het valt wel mee, als je bedenkt, dat dat eigenlijk nu al het geval is, en dat we er alleen maar bij te winnen hebben, als dat voortaan demokratischer, doorzichiger en socialer gebeurt.

 13. Je kan natuurlijk ook zeggen: “minder ondemocratisch, minder ondoorzichtig en minder a-sociaal” – dat komt op hetzelfde neer, maar gaat uit van een realistischer vertrekpunt. 🙂

 14. @Huib .. Is het niet beter het als continent te bekijken , dan heeft men om het Nooramerikaanse continent toch wel wat meer oorlogen gehad ..

  Het likt me trouwens niet onwaarschijnlijk dat de externe USA agressie én de agressie richting minderheden , juist uit die interne stabiliteit voortkomt ..

 15. @Huib: Ja sorry, ik ben er gewoon niet van overtuigd dat we het uitblijven van gewelddadige conflicten tussen EU-landen te danken hebben aan het bestaan van de EU. Toch wordt het steeds als argument gebruikt, dat we ons vreedzame bestaan aan de EU te danken zouden hebben. Tot nu toe was het vooral een handelsorganisatie – en handelsconflicten vormen zelden de hoofdoorzaak voor oorlogen, denk ik. Waarom komt trouwens de EU die eer toe, en niet de Raad van Europa of bepaalde takken van de VN? Die hebben misschien veel meer aan vrede bijgedragen, ondanks hun lage democratische gehalte. En waarom kijk je alleen naar de stabiliteit binnen zo’n alliantie, en niet naar de agressie naar buiten toe? Zouden we niet liever naar een wereldwijde federatie streven, als het om vrede gaat?

  @15: “Het likt me trouwens niet onwaarschijnlijk dat de externe USA agressie én de agressie richting minderheden , juist uit die interne stabiliteit voortkomt ..”
  Precies, dat lijkt mij ook. Je ziet het aan de samenhang tussen anti-Europa sentimenten en rechtspopulisme. Chantal Mouffe en Ernesto Laclau* betogen zelfs dat in een ‘liberale democratie’ (bedoeld wordt een consensus- of poldermodel), waarin links/rechts-tegenstellingen geheel tot een postpolitieke eenheidsworst vermalen zijn, sowieso de kans groot is dat etnische en/of religieuze tegenstellingen oplaaien.
  [* http://www.flexmens.org/drupal/?q=Populisme_versus_Postpolitiek%5D

 16. Niets nieuws onder de zon.
  Al in 1931 dreigde Coudenhove-Kalergi in de brochure “ PANEUROPA ABC “ met drie gevaren.
  Een nieuwe wereldoorlog , algemene armoede en overheersing door het Bolsjewisme zou ons te wachten staan als niet gekozen zou worden voor het statenstelsel Pan-Europa.
  Alleen Pan-Europa zou in staat zijn de Europeanen vrede, brood en orde te brengen. Enkele jaren later zou blijken dat niet het bolsjewisme maar het nazisme het dreigende gevaar was.
  Nadien hebben we steeds dezelfde dreigementen gehoord. In 2005 bij het referendum over de Europese grondwet durfde minister Brinkhorst nog te beweren dat bij een “nee” tegen de grondwet het licht uit zou gaan. Anderen dreigden met oorlog en armoede. Vervolgens sprak 61.5% van de bevolking zich tegen de Europese grondwet uit. Maar onze regering trok zich daar niks van aan, de Europese integratie ging gewoon door.
  Anno 2012 proberen Verhofstadt en Cohn-Bendit met hun dreigementen opnieuw indruk te maken. Hun boek lijkt op een herhaling van de brochure PANEUROPA ABC uit 1931. Beide heren zullen wellicht in aanmerking komen voor de Karelprijs vanwege hun enorme inzet voor de Europese zaak.
  Geert Wilders klinkt echter geloofwaardiger dan deze beide demagogen met hun onzinnig internationalistisch gedram.

 17. @17 Haaije,

  Probeer voor de gelegenheid eens een geloofwaardig argument van Wilders te noemen. Niet alleen ‘Wilders klinkt geloofwaardiger’ maar een echt argument.

 18. Hoewel ik geen PVV-er ben ben ik van mening dat Wilders gelijk heeft als hij zegt:” het euro-project is mislukt. Maar de Brusselse ondemocratische elite weet van geen ophouden. Nog luider dan voorheen krijsen ze: Meer Europa! ”
  Een geloofwaardig argument om te kiezen voor minder Europa lijkt me.

 19. @19 Haaije,

  Is het euro-project mislukt? Impliceert dat dan ook een mislukking van de EU? Een aardig alternatief is dan wellicht een zich uitbreidende Russische Federatie. Die is democratisch (min of meer tenminste). Ze heeft een ruim aanbod van grondstoffen, die ervoor kunnen zorgen dat bij een verstandige politiek een gestage ontwikkeling mogelijk is. Vooral voor arme staten van het voormalige Warschaupact zal het altenatief aanlokkelijk worden. En later ook voor de kleine West-Europese landen.

 20. Sjaak

  Het europroject is inderdaad mislukt. De vraag beantwoorden, of dit ook een mislukking van de EU impliceert is nog niet zo eenvoudig. De vraag is wanneer de EU voltooid is en wat het ” gemeenschappelijk” einddoel is.
  Volgens mij is maar een heel klein elitair groepje die het daar over eens is.
  Na het Romeinse Europa, het Karolingische Europa, het pauselijke Europa, het Napoliontische Europa en het Hitler Europa lijkt dit de zoveelste poging om een Eiropees imperium te stichten.
  Als dat lukt middels een economische oorlog waarbij financiële wapens worden ingezet zal het voor de burger lood om oud ijzer zijn of zij nu met een communistische elite of met een kapitalistische elite als overheid te maken hebben.
  Die “verstandige” politiek waar jij het over hebt, daar heb ik als conservatief -met in achtneming van de geschiedenis -nu juist mijn twijfels bij. De wijze waarop Verhofstadt en zijn Bandiet zich uitlaten over conservatieven geeft daar alle aanleiding toe.

 21. @20: Sjaak:

  [ Is het euro-project mislukt? ]

  Wanneer zou het geslaagd zijn? Als de EU een machtsblok is tegen een ander machtsblok, en dat zou dan “nooit meer oorlog” betekenen, als een soort natuurwet bijna? Voor hetzelfde geld is het tegenovergstelde waar. Des te groter de macht, des te groter het conflict.

  Wat is het eindddoel van de EU? Hoe ziet het er dan uit?

 22. @20
  Sjaak Scheele.
  Dit Euro project is inderdaad als mislukt te beschouwen.
  Deze EU kun je ook als mislukt beschouwen.
  Wat is er namelijk aan de hand.
  We zitten met een financieel stelsel wat onhoudbaar is geworden door de deregulering.
  Er werd gegokt met publiek geld.
  Volgens de neo liberale normen gaat men uit van marktwerking.
  De sterkste wint.
  Banken echter worden aan de marktwerking onttrokken.
  Volgens het beleid van de Europese commissie worden banken gered met publiek geld.
  Dit levert een geldstroom op van burgers naar banken.
  De EU redt banken ten koste van burgers.
  Armoede in Griekenland, Spanje ,Portugal wordt geaccepteerd voor de redding van banken.
  Een EU die voor burgers is zou dat NOOIT accepteren.
  Waarom niet de Amerikaanse oplossing als men dit financiele stelsel in stand wil houden.
  Daar zijn de banken overeind gehouden door bijdrukken ( dus niet ten koste van burgers ).
  En dan zullen we de haast waarmee de Euro werd gebracht maar buiten beschouwing laten ( met de nodige grote fouten ).
  Nee Sjaak, De EU is er niet voor gewone burgers, ze laten de burgers creperen.
  Hoe wil je burgers onderdeel maken van een proces tot eenwording als je burgers aan hun lot overlaat ?
  Het enigste wat men KAN bereiken is een Europa zonder burgers.
  Een Europa wat gaat zorgen voor gewapend verzet.
  De politici die VOOR dit Europa zijn, storten Europa in een ongekend grote geweldorgie.
  De EEG zorgde voor vrede.
  De EU zorgt voor oorlog.
  En dan nog enkele feiten.
  De laatste som geld die Griekenland ontving was 34 miljard.
  Hiervan ging 24 miljard naar de banken.
  Cyprus krijgt een lening van 17,5 miljard , even groot als hun bbp.
  Hiervan gaat 10 miljard naar banken.

 23. Goed punt van Theo – de banken worden gered met maatschappelijk geld, tevens worden de banken onttrokken aan de met Ijzeren Neoliberale Hand aan iedereen afgedwongen Totalitair Geloof in de Vrije Markt, die overal toegepast wordt waardoor miljoenen mensen gaan verpauperen.

  Doorgaan met de huidige vorm van EU is inderdaad de enige redding voor de financieel/banken elite.

  Een en al komt door het simpele feit dat men toen der tijd, tegen de wetten van de Vrije Markt, de failliete financiële instellingen niet heeft laten vallen en heeft ze tegen alle financiële wetten willen behouden.

  Hebben ze ook de volgende leugen altijd gebruikt: ” too big to fall” – niets anders dan misleiding in het interesse van de financiële elite.

  Daarom zitten we nu met steeds grotere problemen opgeschept.

 24. @ 24
  Ze kunnen bevolkingen nog zo uitpersen.
  Het geld wat zo verkregen wordt zal lang niet genoeg zijn om de financiele sector te redden.
  Ps. vandaag hebben Spaanse banken 40 miljard ontvangen, van de 100 miljard die beschikbaar was gesteld.
  Dit om de Spaanse banken te herkapitaliseren.

 25. @21 Haaije, @22 Le Roi, @23 Theo

  Het europroject evolueert nog. Er komt een bankenunie bij. Daarom kun je nog niet zeggen dat het europroject definitief mislukt is. Op de huidige manier kan het inderdaad niet verdergaan. In die zin is het mislukt.

  De dollar kan als voorbeeld dienen voor een geslaagde munt. Dan moet er voor de euro naast de bankenunie een fiscale unie en tenslotte een politieke unie komen.

  @22 Le Roi,
  Voor de EU is er geen einddoel. Net als er voor Nederland geen einddoel is. Wat voor- en tegenstanders wel erkennen is dat de EU onvoldoende democratisch functioneert. Wil de EU verdergaan, dan moet ze dringend democratiseren. Maar de voor- en tegenstanders houden elkaar in een houdgreep. De tegenstanders willen geen verdere integratie, waardoor er ook niet meer democratisering kan plaatsvinden.

 26. @26
  Hoeveel mensen moeten nog in armoede terecht komen om uw Euro gevoel te bevredigen ?
  Want al die maatregelen kosten tijd.
  Tijd waarin vele mensen in armoede belanden.

 27. @29: Sjaak:

  Nou snap ik het echt niet meer. De EU, Europa, zou mij grip geven op mijn leven?
  Hoe dan?

  Ik ervaar het juist 180 graden anders. Heb om je de waarheid te zeggen nog nooit een ander argument gehoord dan dat het zo reuze handig zou zijn als je op vakantie gaat.

  Ik snap je lyrisch zijn over de EU echt niet, en dat ook nog helemaal los van de ekkunumie, maar dat snap ik ook niet, want de boel dondert echt in elkaar. Zoals het hele Kapitalistische systeem binnenkort., wereldwijd.
  Kleinschaligheid heeft wat mij betreft echt betere vooruitzichten dan dat EU, gewoon nu al helemaal opnieuw beginnen, en niet wachten tot de pleuris uitgebroken is.

 28. @ 26
  Om uw droom niet te zeer te verstoren nog 1 opmerking over de bankenunie.
  De ECB kreeg de controle over 6000 banken.
  Een ondoenlijke taak.
  Bovendien wou Duitsland de controle bij hun landesbanken niet uit handen geven ( er schijnen nogal wat pijn dossiers daar te zitten ).
  Dus worden nu alleen de systeembanken onder controle van de ECB gesteld.
  Aangezien dat de financiele wereld nauw met elkaar verbonden is, een zeer risicorijk besluit.
  De politici hebben schijnbaar nog nooit gehoord van het spreekwoord : vele kleintjes maken 1 grote.

 29. @32
  Kleinschaligheid heeft wat mij betreft echt betere vooruitzichten dan dat EU, gewoon nu al helemaal opnieuw beginnen, en niet wachten tot de pleuris uitgebroken is.
  Deze woorden spreken mij zeer aan.

 30. Kleinschaligheid en duurzaamheid mede omdat dit de grote kapitaal belemmert om waanzinnige winsten uit te persen uit Mega opstellingen zonder de gevolgen voor de gewone mensen mee te rekenen.

  De huidige Graaikapitalisme heeft Megaconstructies nodig om een enkel reden – Megawinsten eruit te persen. De duurzaamheid en de rol van de mensen interesseert ze geen enkel moer.

 31. @23 Theo Gerris.

  ” (met de nodige fouten)”. ???

  De haast waarmee de Euro is ingevoerd is inderdaad mede debet aan de de crisis. Denk je dat men bij de invoering van de Euro per ongeluk fouten gemaakt heeft ? Als dat zo is dan zijn het een stelletje ezels met elkaar. Daar geloof ik niet in. Nee, deze heren waren pienter genoeg om te beseffen dat als zij op dat moment handhaving en eventuele sanctionering bij begrotingstekorten van lidstaten consequent hadden geregeld dat zij de handen van de lidstaten voor een gemeenschappelijke munt niet op elkaar gekregen hadden .
  Daarom heeft men bij de invoering van de Euro dit risico bewust genomen.
  Nu het probleem zich voordoet gebruikt men de zogenaamd gemaakte fouten als argument om aannemelijk te maken dat de lidstaten soevereiniteit inzake hun financiële beleid moeten inleveren.
  Kortom bewust gemaakte fouten vervolgens daarna het mea culpa uitspreken en ……het volgende scenario kan in werking treden. Waar zogenaamde fouten al niet toe kunnen leiden.

 32. Nog een recensie op Liberales over ‘Voor Europa’. Die geeft een goede samenvatting van het boek.

  Opmerkelijk vind ik de volgende zinnen:

  “De auteurs hekelen dus de politiek onwil van de Commissie en de regeringen. In tegenstelling tot de VS die wel een taks hief op Chinese zonnepanelen, weigeren de verschillende regeringsleiders dit hier te doen om ideologische redenen, met alle gevolgen van dien voor onze Europese arbeiders en fabrieken.”

  Dus kritiek op de neoliberale ideologie wordt geuit.

Reacties zijn gesloten.