Geert Wilders wil de rechtsstaat verbouwen, maar hoe?

‘Wij gaan de gevestigde politiek helemaal gek maken”, riep de Haagse PVV-lijsttrekker Fritsma aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Dat begint aardig te lukken, dacht ik na de algemene beschouwingen van vorige week.

Inmiddels beginnen Tweede Kamer en regering zich te ontpoppen als de grootste bedreiging van onze constitutionele rechtsstaat, in plaats van als de hoeder ervan. (Rob de Wijk in Trouw)

Het beeld dat Rob de Wijk schetst boezemt mij angst in. Waarom is er niemand in Den Haag die dit ziet en de PVV de plaats wijst die ze toekomt. In de hoek met ezelsoren op? Waarom werken een CDA en een VVD samen met zo’n man? Ja voor de macht. Maar net als Faust kan het ze wel eens duur komen te staan.

5 gedachten over “Geert Wilders wil de rechtsstaat verbouwen, maar hoe?”

 1. Probeer het in het licht van generaal Mcbeth en zijn vriend generaal Banquo , Mc Rutte te zien.

  De heksen voorspellingen in dit stuk speelde zich af toen zij net , in dienst van Koning Duncan , een inval van Ierse en Noorse troepen hadden verslagen.

  Als uiterste simplicatie die het stuk geen recht aan kan doen en waarvan ik niet pretendeer een kenner te zijn , zie ik de volgende overeenkomst.
  Beiden komen van de VVD koningslijnen in dienst van zeg maar HM en hebben het volgende al veel langer op hun agenda.
  Om mee te beginnen de Islam/moslims w.o extremistische troepen als te integreren / verslaan invasie cq Ierse Noorse troepen als buitenlandse troepen die het land bedreigen.

  Mcbeth kreeg van de heksen te horen dat hij de volgende koning wordt en Banquo/Mc Rutte dat hij wel het vaderschap van koningslijnen maar zelf geen koning zal worden.
  Alhoewel Banquo de heksen in 1ste instantie pareerde deed dit aan hun vriendschap als generaals ten goed van het land, niet af.
  Daarnaast stond generaal Mcbeth bekend om zijn strijders moed.

  Voeg daaraan toe dat integratie problemen en vreedzame integratie van al aanwezige buitenlandse troepen zou worden tegen gehouden door volks vijandige troepen, linkse kerk, de shock van alleen al de moord op Fortuin en van Gogh als volks lands ontredding en zie daar :

  Voorafgaand aan Rutte deden de peilingen en fora dienst als heksen over wie de regent koning ter bescherming van ons land zou worden , McWilders of Mc Rutte met zijn konings volks schuld cijfertjes als noodzaak om het land van te redden.
  Ik doe niet aan voorspellingen maar vraag me af waarom deze als over zich zelf heen geroepen vrienden strijd als in dienst van het land niet als centraal gezien wordt?

  Om de weg van Mc Beth als verbeelding af te maken; het stuk werd altijd al geplaagd door meer dan een normaal aantal podium ongelukken, acteurs ware huiverig om er in op te treden.

  Ik heb niet veel meer dan gelukjes en ongelukjes qua politieke optredens gezien waaronder tekst ongelukjes die tot zelfs tot ongelukjes in de rechtbank naar politieke gelukjes voor Mc Wilders /Mc Rutte hebben geleid.

  Als doorzicht waren beiden onlangs de 2e kamer aanvangs tekst ‘’voozitter’. vergeten toen ze elkaar tot doe normaal , cq we doen dit samen opriepen.

  En de media en fora zich maar druk maken wie er aan gezag zou hebben verloren, de voorgespelde strijd gaat onverminderd door.

 2. Beoogde verbouwig staat in het PVV program.

  Ik ben trouwens niet zo deemoedig dat ik denk dat dit tot uitvoer zal komen.
  Wat er mi in deze analyse ontbreekt is dat de opppositie zich niet richt op kopstukken Wilders en Rutte als politieke landhangers.
  Ze uit elkaar spelen heeft weinig zin, prijs ze samen daar we ze bijzaak puntjes scroren, het graf in.
  Daar zit wellicht de knel om over na te denken…,

 3. Blijkbaar beginnen steeds meer mensen door te krijgen hoe een neo-fascist in elkaar steekt en durven daarbij vragen te stellen:

  “Ik vraag mij geregeld af wat Wilders ten diepste met dit land voor heeft. Zijn destructieve treitergedrag doet vermoeden dat hij de rechtsstaat wil slopen om deze vervolgens naar eigen inzichten opnieuw in te richten.”

 4. Ik begrijp niet waarom opinies met de idee dat ene hr. W de rechts staat zou willen slopen, aan komen zetten.
  Staat dat dan niet niet duidelijk , zoals weg met art 1 , gelijke gevallen gelijke behandeling , in het PVV program?
  Ik dacht van wel en dat zijn politieke uitspraken , waaronder die over zijn proces , mogelijke rechterlijke veroordeling , daar ook genoeg getuigenis van gaven.
  De focus op de hr W en zijn motieven moge daarom begrijpelijk zijn maar het komt over alsof onze grondwet en democratische beginslen niet tegen zijn plaag stootjes opgewassen zouden zijn,;
  En een mate van minachting van neerlandse burgers alsof ze wel op zo.n pakweg 50 2e kamer PVV zetels en weer genoeg ste kamer zouden stemmen om dergelijke wets wijzingen er door te krijgen.
  .
  Het punt dat ik steeds mis en aangeef is dat de focus op zijn handlanger Rutte , kabinet Rutte 1 dat gelijke sociaal economische rechten als democratisch basis beginsel, w.o.bv. het recht op een toereikend basis inkomen om te wonen/huren, zorg, vaste lasten en ov te kunnen betalen , in het echt en effectief om zeep aan het helpen is , uit beeld blijft.

  Zie ik dat nou zou verkeerd?

Reacties zijn gesloten.