Geert de Twijfelachtige doet Los Angeles

Het volgende is een ruwe (letterlijke) vertaling van een transcriptie van de laatste minuten van een interview met Geert Wilders, zoals gevonden op YouTube. Aan het einde van het half uur durende interview vraagt de interviewer Wilders om wat te zeggen over het concept van de natiestaat en Israël als voorbeeld. Het interview vond plaats na Wilders’ toespraak op een conferentie in Los Angeles op 9 juni 2013.

Het is de moeite waard het hele interview te beluisteren om een aantal redenen. Het meeste bestaat uit de bekende riedels van Wilders, maar hij komt toch met een aantal nieuwe opmerkelijke uitspraken. Hij spreekt over de gedeelde belangen tussen de VS en Europa, met name waar het gaat om de bestrijding van ‘islamisering’. Wilders meldt opnieuw dat de Islam geen godsdienst is maar een gevaarlijke, totalitaire ideologie vergelijkbaar met fascisme en communisme. In die context noemt hij het christendom, het jodendom en het humanisme ook een ideologie èn religie en ‘wat we zijn’ in de zin van erfgoed en identiteit. Hij beweert ook dat de moslims in Nederland een ‘enorme politieke macht’ macht zijn en dat het belangrijkste verschil met de VS is dat de meeste mensen in Europa comfortabel leven van uitkeringen ten kost van hardwerkende mensen met een minimumloon.

Zoals gewoonlijk waarschuwt Wilders voor de islam en hun criminele handlangers, links, met allerlei drogredenen en verzonnen bewijzen. Veel daarvan bestaat uit gebabbel over zijn vele reizen in het Middenoosten en persoonlijke ontmoetingen met vriendelijke mensen, zoals Marine le Pen, veiligheidsproblemen, zijn standpunten over islam versus moslims en verontschuldigingen voor zijn standpunten. Hij houdt links verantwoordelijk voor de situatie in Europa vanwege hun ‘cultureel relativisme’. Volgens Wilders zijn islam en het christendom volgens linkse mensen hetzelfde. Hij houdt hen ook verantwoordelijk voor de immigratie — import van goedkope arbeid — in de jaren zestig. Naar zijn mening is de welvaartsstaat niets anders dan een gevaarlijk plan van links om politieke macht te verwerven met steun van islamitische immigranten. Hij spreekt veel over identiteit, dat hij reduceert tot moslim of niet-moslim. Wilders beweert ook dat christenen, boeddhisten en joden geen terroristen kunnen zijn vanwege hun religie en dat de enige terroristen in de wereld moslims zijn, die de koran gebruiken als handleiding voor geweld en terrorisme.

Hou een tissue bij de hand. Een Engelstalige transcriptie vind je hier.

De natiestaat

‘Laten we praten over de natiestaat. U sprak eerder vandaag over Europa en u gebruikte een interessante zin, um, u sprak over de Europese lente. U sprak ook over een zionisme voor Europa. In essentie, u verwees naar Israel als een natiestaat, dat een sterke natiestaat werd, terwijl de rest van Europe de-nationaliseerde. Kunt u ons wat meer hierover vertellen?

GW: ‘Goed, nee, ik … Israel is ook hier een voorbeeld voor ons. Ik geloof, zionisme, Theodore Herzl, die ik citeerde in mijn toespraak, later ook Ze‘ev Jabotinsky, een van mijn, mijn … helden. The joodsen (hij bedoeld joden maar gebruikt regelmatig een bijvoeglijk naamwoord) begrepen dat zij een natiestaat nodig hadden om, om een identiteit te hebben en om veilig te zijn. In Europe gebeurde precies het tegenovergestelde. Wij maakten de fout dat we dachten dat de natiestaat de, de, de oorzaak was van de oorlog, de tweede wereldoorlog. Wat volstrekt belachelijk was. Zoals ik zei in mijn toespraak, um, het was niet het Duitse nationalisme dat verantwoordelijk was voor de tweede wereldoorlog. Het was de verschrikkelijke ideologie van het nazisme. Er waren Duitsers, zoals generaal Von Stauffenberg [Von Stauffenberg was kolonel, Red.] die tegen Hitler vochten, voor Hitler stierf, die de wereld wilde laten zien dat er ook goede Duitsers waren, die het daar niet mee eens waren. Um, um, hetzelfde gebeurde met het communisme. Dus, um, um, um, Europese mensen werden voor de gek gehouden door hun politieke elite dat de natiestaat iets verantwoordelijk was voor de oorlog en werd gezien als iets gevaarlijks en omdat, als je oorlog in de toekomst wilt voorkomen, laten we de natiestaat verkleinen. Wat een totaal verkeerd concept was, omdat mensen zich veilig voelen, hun identiteit zien, alles zien wat ze zijn in hun nationale vlag, in hun natiestaat. Dit is wie ze zijn. Dit is de fout die we maakten, zoals ik u al eerder vertelde, we hebben een soort identiteitscrisis, nu verandert dat wel in positieve zin, eindelijk, maar we weten niet wie we zijn. Mensen werd geleerd dat het niks uitmaak of je Belg bent of Bulgaar, laten we de hele dag Cumbaja zingen en het is een groot feest en er zijn geen verschillen. We betalen voor jullie en, um, one cultuur is hetzelfde en van die dingen. Goed, de joodse staat is een voorbeeld hoe het zou moeten zijn. Een les geleerd, van het verleden, van de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog, en zeiden nieuw, dat onze identiteit, onze veiligheid is het enige ding dat we bewaren in de natiestaat. De natiestaat is veel meer dan het woord natiestaat. De natiestaat is veiligheid, het is de regel van de wet, het is, het is, het is algemene beschaving. Dit is de natiestaat.

Israël bij volmacht

‘Maar, in Israel as een voorbeeld. De Israëlische staat were gesticht met een grote with Arabaische minderheid. En vanaf het begin, zelfs in de tijd van Herzl, werd voorgesteld dat Arabieren en moslims konden leven in de staat en deel uitmaken van een gedeelde visie. Het is dus niet exclusief Joods…

GW: ‘Het is een joodse staat, mijn vriend … [merk op dat Wilders gesprekspartner joods is]

‘Het is een joodse staat, maar …

GW: ‘Ik heb door mijzelf een paar jaar in Israel gewoond. Het is een joodse staat. Ik bedoel … er zijn nog steeds veel debatten die Arabische leden van de Knesset behandelen, in de Knesset, die weglopen omdat ze het niet leuk vinden wat wordt gezegd over joods zijn en niet, weet u. Um, um, wetten die worden, um, gemaakt om, um, het feit af te dwingen dat het een joods ding is. Maar het is een joods ding, wat niet betekent dat iedereen die daar leeft een jood is, maar het is een joodse staat. Wij zijn … ik … dit is wat ik wil, als een inleiding, over, in onze grondwet, ook, om te definiëren wie we zijn. Wij zijn een joodse staat. Er wordt niet in de Israëlische wet of grondwet gezegd dat iedereen die daar op Israëlische grond woont een jood is. Nee. Het zegt dat het een joodse staat is. Het definieert je identiteit. Dat is wie we zijn, wat we ook zouden moeten doen in Europa. Als je niet weet wie je bent, weet je ook niet wat je niet ben.

Schaamteloos opportunisme

‘En, in Europa vandaag de dag, u sprak ook over de andere politieke partijen in andere landen en was voorzichtig om te spreken over wat zij zijn en wat ze niet zijn. U sprak over Marine le Pen, bijvoorbeeld, en zei dat ze niet is zoals haar vader. Is het zorg voor u dat in de ogen van een nationalistische partij, dat er vooroordelen zuren kunnen zijn, waarmee kan worden samengegaan voor de verkeerde redenen, niet delen… Welke zorgvuldige onderscheiden maakt u?

GW: Zeker. Dat is waarom… Maar er zijn twee kanten van die munt. In het verleden, al die partij, durfden nooit elkaar aan te raken, omdat ze bang waren voor precies dat, ze waren bang, we moeten eerlijk zijn over mijzelf en mijn partij. We zeiden, zal ik Le Pen ontmoeten, zal ik die partij ontmoeten, dat land? Wat als ze het verkeerd hebben? Dan zal er pers zijn en dan zullen ze erover schrijven en, um, um, het kost ons kiezers. We hebben het niet nodig, dus laten we het vergeten. Dichtbij blijven in ons eigen land. Terwijl [Red. Hij zegt: overwegende] tegelijkertijd we weten dat we zijn, we meer gemeen hebben met hen dan met alle andere partijen in ons parlement. Dus het was belachelijk. We waren [Red. Hij zegt: droegen] … een soort van gijzelaar, vanwege de angst voor een pers, terwijl, we onlangs lazen in de pers, als … Ik weet niet hoe het hier was, maar zeker in Europa en in Holland, de meerderheid van de pers is ook links en liberaal [Red. ‘liberal’ is gangbaar Engels voor links). Dus, wie zijn zij om te, te, te bepalen onze eigen, ons zelf maken een beslissing, dat we zijn, um, um, um, niet behandelen zoals we zouden moeten. Dus ik besloot op dat moment, goed, vergeet het. Ik wil het weten, ik wil het zelf kunnen zien. Ik neem een risico. Oké, ik ga naar Marine le Pen. Laat de pers er maar over schrijven. Misschien kost het me wat aan populariteit. Het maakt me niks uit. Ik wil het voor mijzelf zien and niet een journalist vertrouwen die de volgende dag nare dingen over mij schrijft. Waarom zou ik hem geloven? Ik moet het zelf zien. Dus, ik ga dat doen. Ik ging, ik bezoek bijna alle partijen in elk ander Europees land. Niet alle. Ik ga niet de British National Party bezoeken, omdat, als je kijkt naar hun programma, zij zijn een racistische partij. Er is een partij in Hongarije genaamd Jobbik, die een fascistische partij is. Natuurlijk zal ik zoeken, ik zal geen enkele partij zien. Maar de partij van le Pen. Ik heb zoveel over haar gelezen. Ze had goede interviews in de Nederlandse televisie. Dus ik dacht bij mezelf, laten we haar gaan zien. Laat ik voor mijzelf spreken. Ik zei tegen Marine, vertel mij eens over jouw partij. En, en, er was niks [Red. hij bedoelt, als in: er was niks aan de hand]. Ik bedoel, als het om islam gaat, ik ben gematigder dan zij… Dat was haar grapje, trouwens. <glimlacht> Maar, um, um, er was geen antisemitisme, er was de liefde voor Israël, er waren rabbi’s die haar partij steunen. Ik bedoel, ze was echt, ze was gekozen op een platform dat zei, ik wil het anders dan mijn vader. Er was een andere kandidaat die de lijn van haar vader ondersteunde. Dus, um, um, um, ze is is heel populair en ik zie daarin niets verkeerds. Um, um, um, um, nu kunnen we smeden [Red. hij zegt: forge, wat in het Engels buiten smeden alleen maar een negatieve betekenis kent, als in verzinnen, samenzweren, frauderen. Hij bedoelt natuurlijk ‘samensmeden’ ;)], proberen samen te werken, op wat voor manier ook, ik bedoel, ik ben momenteel bezig met veel partijen in Europa. Als ik het niet gedaan zou hebben, als je bang zou blijven, als je de pers, die ons beide demoniseren, mijn agenda zou laten bepalen, zou ik er niet over hebben geweten en een kans zou zijn gemist. Ze is een patriot, ze is niet antisemitisch, in tegenstelling tot haar vader, en ze is een sterk politicus die de tweede populairste politicus, um, in, um, Frankrijk vandaag. Dus, ik ben heel blij dat te doen en misschien ga ik soms naar een land in de komende weken of maanden en ik vind een partij niet leuk en ik behandel dat niet. Of misschien houden ze niet van mij, um, dat is natuurlijk ook mogelijk. Maar we zouden het politieke risico moeten nemen om het voor onszelf te zien in plaats van de pers die niet van ons allemaal houdt.

‘Is er …
<wordt onderbroken door een derde persoon>
GW: ‘Laatste vraag.

Over Pim Fortuyn

Laten we eens wat praten over de erfenis van Pim Fortuyn. (…)

GW: ‘Goed, Pim Fortuyn was, helaas zoals u weet, … um, gedood, door een dieren activist [Red. Hij bedoelt natuurlijk een activist voor dierenrechten] in Holland, maar had een partij, ik was nog steeds lid van de conservatieve partij, ik moet zeggen conservatief-liberaal, niet liberaal in de Amerikaanse betekenis, maar (…) conservatief-liberaal in Nederlands, de Europese betekenis van het woord. Ik was parlementslid voor die partij. Een partij die ik verliet, uiteindelijk, maar in die tijd voelde ik me zeer comfortabel. En deze nieuwe vent kwam opzetten en echt, de eerste die aanpakte… Hij was een … open, homoseksuele homo [Red. hij zegt letterlijk ‘homosexual gay’] die zich niet schaamde en niet bang was van alles. Hij stal de harten van de mensen voor zijn eerlijkheid, um … sprak over immigratie, sprak over de politieke elite, en, um, um, de mensen vonden het prachtig. Helaas werd hij gedood, zoals ik zei, door een links dieren activist en, um, zijn partij ging, ondanks dat hij was gedood, kort erna waren de verkiezingen, zij kregen vele, vele zetels. 28 of zoiets als dat in het parlement. Omdat hun leider dood was… Ze hadden alleen gevechten en <onverstaanbaar> en vier jaar later waren ze bijna… allemaal weg. Maar de gedachten die hij had, um, um, um, um, de pionier die hij was, um, um, is iets om trots op te zijn. Dus, ik ben geen, um, Pim Fortuyn, ik kan hem eren door te doen wat ik doen.
<bijna onverstaanbaar> Ik zal goed werk doen.

‘Meneer Wilders, dank u.

Het originele interview vind je hier:

@wltrrr heeft het letterlijk vertaald, niet alleen omdat het onzin is en het zoveelste bewijs dat Wilders krankzinnig is, maar bovendien uitblinkt in steenkolenengels. Hij is hèt resultaat van bezuinigingen op onderwijs, cultuur en gezond verstand.

8 gedachten over “Geert de Twijfelachtige doet Los Angeles”

 1. Inderdaad dit is onomstotelijk bewijs voor de krankzinnigheid van de betrokken persoon die de interview geeft, maar tevens rijst de nog belangrijkere vraag dat in brede lagen van de bevolking in Nederland verkoopt blijkbaar goed en slaat krankzinnigheid goed aan.

 2. @1 Nederland is dan ook een krankzinnig land. Ziek. Logisch dus, dat deze wandelende reclamezuil voor waterstofperoxide hier een succes is.
  De bewering dat Boeddhisten en Christen geen terroristen kunnen zijn is wel het beste bewijs van Geerts gekte. Zie 969 im Birma, moord op abortus-artsen in de VS, homo-haat/moord in Uganda, enz., enz.
  A propos joods/christelijk terrorisme: het ging in Israel wel degelijk goed met de joden en arabieren, totdat het (christelijke!!) zionisme opkwam. Zie ook: http://www.fulltv.tv/movies/jaffa-the-orange-s-clockwork.html (Zou Geertje ook eens moeten doen …)

 3. Waar is mijn commentaar gebleven? Niet in jvdh’s beruchte spamfilter, hopelijk?

 4. Wat is Wilders weer begaan met ons lot… Zorgmedewerkers komen op straat te staan onze zieken en bejaarden worden met alle onrendabelen endlosed. En dat alles in een ” joods christelijk” land….. Wilders vind ik een internationale oorlogsmisdadiger.

 5. Wat is zijn Engels toch zwak. Maar het is Wilders dus dan geeft het niet……… Roemer moet dat niet proberen want dan is het not done (in eens ?).

  Reagan en Thatcher noemen als helden dan ben je wel van het padje af. Reagan wordt door steeds meer Amerikanen gezien als een BIG mistake. En in Engeland is het met Thatcher niet anders. Gorbatjsov (een welbespraakt en in mijn ogen sociaal bewogen mens) die in het hol van de leeuw zat meneertje Wilders was diegene de Sovjet Unie de nek heeft omgedraaid. Reagan was dementerende in zijn 2de termijn. Ronny Retard Reagan. Wilders de geschiedsvervalser. En Nazisme is een rechtse hobby dus waar heeft Wilders het over ?

 6. Dank wltrr, je hebt iets gedaan wat ik absoluut niet zou kunnen: zo’n berg lulkoek vertalen vanuit belabberd engels naar leesbaar nederlands om duidelijk te maken wat een imbeciel die narcist en fascist is.
  En inderdaad…het produkt van tientallen jaren bezuinigen op onderwijs en de teloorgang van iets dat ‘beschaving’ heet….

Reacties zijn gesloten.