Friese adel roept op tot collaboratie

CDA-fractievoorzitter Van Haersma Buma schoon genoeg van de openlijke klaagzang van oudgedienden van de partij over de politieke samenwerking met de PVV.

CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma roept critici op zich eindelijk eens neer te leggen bij de wens van een ruime meerderheid van de CDA-leden om wél zaken te doen met de partij van Wilders.

Een week voor het CDA-congres stelt Van Haersma Buma:

„Sommigen blijven heel lang zeggen dat ze het er niet mee eens zijn, terwijl het toch ook mensen zijn die weten dat als een partij democratisch in meerderheid een keuze maakt, dat die partij in die keuze verdergaat.”
De fractievoorzitter zegt het jammer te vinden dat door de openlijke kritiek van oudgedienden het beeld van een verdeeld CDA blijft bestaan. Dat vertaalt zich in slechte peilingen.

Dat de NSB veel aanhang had onder de Nederlandse adel is misschien niet zo bekend als zou moeten. Bekendst is het geslacht Rost van Tonningen. Er zijn een reeks dubbele namen te noemen die in dit kader niet bijster interessant zijn, ook in Friesland wonen er nog een paar.
Ik wil nog Linthorst Homan noemen, die middels de Nederlandsche Unie, (NSB-light) begin jaren veertig opriep tot collaboratie met de Duitsers, een club waarin ook De Quay zat die van van 19 mei 1959 tot 24 juli 1963 het tot dan toe meest rechtse, want gristenfundamentalistische kabinet, sinds `45 leidde, omdat de PvdA met succes was gedemoniseerd uit angst voor de Russen. Maar dit terzijde.

Wat dreef de Nederlandse adel toch tot samenwerking met de Duitse bezetter? Ze hadden hun magistrale landgoederen met imposante kastelen immers toch ook kunnen gebruiken om Joden en Zigeuners in onder te laten duiken? In hun wijnkelders bijvoorbeeld? Geen Mof die er zou zijn komen inspecteren.
Nee, het lijkt erop dat de Nederlandse adel een soort herenakkoord had gesloten met het heersende Herrenvolk, iets wat de Oranjes later ook nog meetorsten als foute geestelijke bagage uit het verleden.

En waarom heulen met de `vijand’? Omdat in adellijke kringen het Nazistische Herrenvolk niet als vijand werd ervaren. In met name Nederduits, Duits en Scandinavisch Europa is oud geld plus adel, wat niks anders is dan ooit gekochte titel en naam, een old-boys network, bedoeld als weib-reservoir voor bruidegommen.
Politiek was daaraan ondergeschikt, noordeuropese adel was en is één familie, solidair in de strijd tegen plebs dat al sinds de vroege Middeleeuwen monkelend oprukt naar de muren van hun statig patrimonium.

CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma blijkt hierop geen uitzondering te vorm, want hij roept critici op

`zich eindelijk eens neer te leggen bij de wens van een ruime meerderheid van de CDA-leden om wél zaken te doen met de partij van Wilders’.

Niks anders dus, (ja dús, er viel een trol gisteren over mijn `dusgehalte’) dan een openlijke oproep tot collaboratie met een racistische en xenofobe 1-mansbeweging geschoeid naar de leest van Mussert.
Want Van Haersma Buma `heeft schoon genoeg van de

openlijke klaagzang van oudgedienden van de partij over de politieke samenwerking met de PVV.’

Het orakel uit Friesland fulmineert voorts:

`„Sommigen blijven heel lang zeggen dat ze het er niet mee eens zijn, terwijl het toch ook mensen zijn die weten dat als een partij democratisch in meerderheid een keuze maakt, dat die partij in die keuze verdergaat.’

Waaruit maar weer eens blijkt dat adeldom, met de nadruk op de laatste lettergreep, sinds de teloorgang van het feodale tijdperk en de slavernij, nog steeds weinig heeft begrepen van het woord `democratie’.
Demos = volk, stel je voor dat het volk los breekt uit het knerpend gareel dat door het meest reactionaire kabinet sinds Seyss Inquart dagelijks zo keurig wordt aangesnoerd.

9 gedachten over “Friese adel roept op tot collaboratie”

 1. Eigenlijk hebben we helemaal geen democratie, maar een representatieve democratie / partitocratie omdat we afgevaardigden / partijen hebben gekozen.

  Zou volgens mij ook niks worden als we vóór de koffie nog even verplicht via internet moesten stemmen over 10 à 100 wetsontwerpen. 😛

 2. 1. Van Haersma Buma is niet van adel. Ook de andere door de schrijver genoemde mensen waren niet van adel.
  2. Baron Van Sytzama (oude Friese adel) werd in 1945 in Brummen door de NSB dood gemarteld, omdat hij aldaar de leider van het verzet was en weigerde zijn geheimen prijs te geven.

  Een beetje respect graag voor de waarheid en voor hen die vielen voor de goede zaak.

 3. #3 Wat je zegt in 2 kende ik niet. Ik hoop dat je gelijk hebt. Zal het nakijken, als dat zo is, petje af.

  Er is overigens verschil van mening over oude feodale `adel’ en tussen boerenlandadel, latere (postmiddeleeuwse) koopmanspatriciërsgeslachten die titels kochten. Beide komt, lijkt me, op hetzelfde neer.

  Waar het mij om gaat is dat het in beide gevallen gaat om met macht beklede heersende klassen in een bepaalde regio, (zoals ook in Achterhoek en Twente bijvoorbeeld) die voorrechten ontleenden aan een privaatrechtelijk nepotistisch systeem van bezit, verdeel & heers, en die domweg als titel & recht konden worden gekocht, zelfs rechtsfunctietitels zonder ervoor te hebben gestudeerd, mits uitbundig grootkapitaal, hoe dan ook verworven, overtuigend kon worden aangetoond.

  Tragisch voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Groninger landadelboerenzoon Mr. Willem Arnold Alting die in 1781 door het opperbestuur van de V.O.C. werd benoemd tot de nieuwe Gouverneur-Generaal van Batavia en als zodanig als koloniaal heerser een spoor van bestiale wreedheden en toegepast racisme naliet in Nederlands-Indië.

 4. Beetje smakeloos om uitgerekend van Haersma Buma te betichten van collaboratie. Zijn grootvader was één van de eerste Nederlandse verzetsstrijders en werd daarom gevangengezet en uiteindelijk vermoord.

  Voorts is het niets dan goedkope demagogie om samenwerken met een rechts-populistische partij als de PVV zonder meer gelijk te stellen aan collaboratie. Rechts van het midden staan betekent automatisch dat je nazi bent? Schaamteloos. Hij die een anders mening niet op waarde kan schatten is een eigen mening niet waard…

  Maar helaas loopt men op links dan ook liever blindelings de ene demagoog na de andere achterna en verwijt de opponent vervolgens precies dat…

 5. @ jvdheuvel

  Wacht even, bedoel je dit?

  G – Zuigen/piepen/klagen/jammeren/ruzie zoeken
  Niet toegestaan.

  Dus onderbouwde kritiek leveren is huilen en dus niet toegestaan? De waarheid is waerlijck in pacht en staat niet open voor enige discussie? En de mogelijkheid tot reageren dient slechts tot eeuwige en ultieme zelfbevlekking? Ik vond het al vrij rustig hier, slaap vooral verder.. Ik ga mijn woorden slechts nog wagen aan hen die bereid zijn ze te wegen alvorens te oordelen…

 6. @5 het feit dat iemands opa een verzetsstrijder was maakt dat hij zelf niet van Collaboratie beticht mag worden ?? Da’s raar … Een soort negatieve versie van de oud-christelijke “erfzonde” een “Erf-zegen ” of zo ??/ Mag dat alleen niet bij koningsgezinde verzetsstrijders of ook bij communisten als mijn opa en oud-oom .

  De groep waar zijn Opa bij zat was trouwens ook best eng… http://nl.wikipedia.org/wiki/Ordedienst

Reacties zijn gesloten.