Frank de Grave, heel gewone VVD-er

Onlangs werden hier Loek Hermans en zijn partijgenoot Frank de Grave in het zonnetje gezet in verband met “nevenfuncties” (zo noemt men dat) naast het volksvertegenwoordigerschap.
In de Tweede Kamer worden dat soort “functies” als ongewenst beschouwd, maar voor de Eerste Kamer geldt het als een mooi bewijs dat men midden in de maatschappij staat, niet alleen in de Haagse kooi.

Frank de Grave meldt ons dat wij allen maar eens aan mantelzorg moeten gaan doen, waar bij nadere bezorgde vragen mee bedoeld wordt: even aandacht schenken aan (een van) je ouders. Gunst.

Even een rechtzetting: de site van Twynstra Gudde (ook wel geheten: Zwijnstra Knudde) vermeldt dat De Grave tweeëneenhalve dag beroepsadviseur is aldaar. Twynstra Knudde is zo goed in managementadvies dat de firma nog geen tijd heeft gehad te vermelden dat De Grave alweer een jaar weg is daar. Kan gebeuren. (De ervaring is dat na publiciteit als deze zoiets rechtgezet wordt).

De site Parlement.com geeft alle klusjes van De Grave op een rij, zo weten we nu dat hij weg is bij de managementadviseurs. Het overzicht:

– bestuursadviseur organisatieadviesbureau “Twynstra Gudde”, van november 2009 tot november 2010 (2,5 dag per week)
– zelfstandig adviseur B.V. “De Grave Bestuur en Advies”, vanaf december 2009
– voorzitter coöperatiebestuur PGGM, vanaf 1 april 2010
– voorzitter Orde van Medisch Specialisten, vanaf 25 november 2010 (3 dagen per week)
– lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011

– lid Raad van Commissarissen SADC (het ontwikkelingsbedrijf van luchthavengebonden kantoor- en bedrijfslocaties in de Schipholregio), vanaf oktober 2004
– lid Raad van Advies Otto Workforce, vanaf maart 2005
– lid Raad van Beheer Pantar Amsterdam, vanaf 2005
– lid Raad van Advies OVG Projectontwikkeling B.V. te Rotterdam, vanaf juni 2007
– voorzitter Stichtingsbestuur Verwey-Jonkerinstituut, vanaf januari 2008
– voorzitter bestuur dierentuin “Artis” te Amsterdam, vanaf mei 2008
– voorzitter bestuur “de Ateliers” te Amsterdam, vanaf 2008
– voorzitter Woningstichting “De Key” te Amsterdam, vanaf februari 2010
– vicevoorzitter Raad van Toezicht NTR (educatieve en culturele omroep), vanaf 2011
– voorzitter Raad van Toezicht SIOB (Sector Instituut Openbare Bibliotheken)
– lid Raad van Advies Conclusion B.V. te Utrecht
– lid Raad van Advies farmaciebedrijf AstraZeneca te Zoetermeer

Verwonder u niet dat de Orde van Medisch Specialisten het blijkbaar gepast vindt dat een voormalig minister van oorlog, die bombardementen op open steden heeft laten uitvoeren in Joegoslavië en Afghanistan, voorzitter is van hun “orde”. Met genezen hebben die mensen ten slotte niets te maken, het gaat om eerlijk winststreven, beseft u dat wel? Een geruststellend gevoel.

Naast wat cultureel klinkend gedoe zijn de functies in te delen in de rubrieken:
* Loonslaven verzamelen

Otto Workforce houdt zich bezig met het ronselen van Polen, Tsjechen en Slowaken voor Nederland. Gastarbeiders bijeenvegen, een oude hobby van “liberalen”, door hun b-merk onder leiding van oud-partijtijger Wilders vervolgens toegeschreven aan “de linkse elite”.
Pantar is een werkverschaffingsproject waarover gemeld wordt:

Stichting Pantar kwam eerder dit jaar negatief in het nieuws door een reportage van EenVandaag waarin werknemers klaagden over een klimaat van intimidatie, hoge werkdruk en geweld op de werkplaatsen.

(Bron)
Ook Conclusion is een ronselorganisatie, gespecialiseerd in “de zorg”.

* Vastgoedsjoemelarij

Schiphol, OVG en natuurlijk De Key.
Van De Key is naast het stalken van en insluipen bij en tenslotte gewelddadig verwijderen van huurders bekend dat men er graag wat miljoenen extra uit de kas graait aan de top.

* Financiën

Bij DSB was De Grave binnen twee maanden weg, in tegenstelling tot mening partijvrindje, maar bij PGGM is het langer raak.

* “Zorg” en farmacie

Ja, de medisch-specialisten dus, ronselen in de zorg, farmaceutische fabriek – afname gegarandeerd.
Wie “farmaceutische industrie” zegt zegt “vivisectie”.
Handig om tevens bestuurslid te zijn van een dierentuin dan.

Wat leert ons dit? We wisten al dat “een integere VVD-er” een oxymoron (of een paradox) is, en dat “een corrupte VVD-er” een pleonasme is. Handig bij literatuurles.
Verleent een dergelijke stapeling van functies in de sectoren van de “usual suspects” in “liberale” kring ook daadwerkelijke macht op? Of is het het netwerk dat zo iemand belichaamt? Over de emolumenten heb ik het maar niet.
Het zijn de politicologische vragen die niet (meer) gesteld (mogen) worden.

3 gedachten over “Frank de Grave, heel gewone VVD-er”

  1. pas maar op Arnold, noboddie vuks wid Frank de Grave!

    advertenties voor vacatures bij de VVD zouden moeten vermelden dat een geweten optioneel is en bloed aan de handen geen bezwaar

    Volksverlakkerij Vrindjespolitiek Demagogie

  2. Pingback: De Graaf en De Grave, de banen zijn binnen | Krapuul

Reacties zijn gesloten.