Geen euthanasieregels meer, zou dat kunnen?

Edith Schippers gaat weer eens een commissie van wijzen aanstellen die moet  gaan onderzoeken of de regels omtrent euthanasie en palliatieve sedatie verruimd zouden kunnen worden. Het lijkt me een contradictio in terminis: nieuwe regels zijn andere regels, maar het zijn en blijven voorschriften hoe te handelen, regelgeving dus. Het lijkt meer mogelijkheden tot zelfbeschikking te geven, daar zijn liberalen immers dol op, althans dat zeggen ze, maar dat is het, zoals bij zoveel andere zaken, niet. Door toedoen van de liberale geesten en hun handlangers komen we letterlijk om in de bureaucratie en de snuffelterreur in onze privélevens. Ze willen ons volledig controleren en in hun macht houden, hetgeen overigens niet erg lang meer zal lukken, maar dit terzijde.

Zou het gevaarlijk zijn om het niet langer bij de Staat te leggen die controle op euthanasie maar op andere plaatsen? Ik denk daarbij aan familie, vrienden, verpleegkundigen, huisartsen, specialisten, en gewoon, “wij”? Zeker, er zullen misschien situaties zijn die vraagtekens oproepen. Maar die zijn er nu ook, en die zullen er blijven. Is een toetsing na aangifte wegens (poging tot) moord bijvoorbeeld door een rechtbank niet genoeg?

Het adagium: “regels zijn regels”  heeft in het verleden meer ellende veroorzaakt dan goeds vrees ik. Verder zou het mij heel wat waard zijn als deze hele kwestie eens uit het medische en politieke circuit wordt gehaald. Ja, dat vraagt inzet, we kunnen het niet langer aan de medici overlaten. We zullen dus zelf de mogelijkheden moeten onderzoeken en weten waarover we spreken als we het hebben over actieve en passieve euthanasie, versterving of palliatieve sedatie.

Als christenen gewetensbezwaard zijn  lijkt me dat hun goed recht. Als anderen zelf een en ander op papier willen zetten eveneens. Wil je een einde maken aan je leven dan lukt je dat heus wel. Eigenlijk hoorde ik nog niet veel anders dan: ja maar, de familie zou het misschien wel eens willen vanwege de erfenis. Maar gebeurt dat nu echt vaak? Zou het geen tijd worden om weer van vertrouwen uit te gaan in plaats van wantrouwen waar deze hele zucht naar regels vandaan komt?

Het is een open vraag. Dit is niet een ver van ons bed show, we krijgen er allemaal vroeg of laat mee te maken. We kunnen dit niet overlaten aan de politiek is mijn stelling, noch aan de medici.

21 gedachten over “Geen euthanasieregels meer, zou dat kunnen?”

 1. Ik hoorde vandaag voor het eerst eens iemand op de radio die hele zaak helder uitleggen, ook met alle verschillen tussen palliatieve sedatie, acute sedatie en euthanasie. En hoe verkeerd er gehandeld is na die situatie met Tromp.

  Maar moeilijke vraag, die je stelt, ik weet het antwoord zo 1-2- niet, behalve dat ik vind dat iedereen die echt niet meer wil leven, om welke reden dan ook, de mogelijkheid zou moeten hebben daarop te kunnen handelen.

 2. @! Laurent

  Een volledige autonome beslissing over wat je doet met je leven en dood? In alle situaties?

 3. @3: Laurent:

  Wat bedoel je? Om het zelf te doen of om het zelf te beoordelen of je al dan niet “terecht” dood zou willen?

  Ook dat laatste aan anderen overlaten vind ik een kwestie, eerlijk gezegd.
  Als je het wil maar je kan het niet vanwege verlamming bijvoorbeeld, dan ben je inderdaad in de aap gelogeerd.

 4. Het beoordelen, bedoel ik. Bij een kind, of een dement persoon bv, die pas op dát moment een doodswens uit.

 5. @1, zou ik het op prijs stellen indien jij de naam en de tijdstip van de uitzending bekend maakt, omdat ik het ook zou willen horen.

  @Le Roi, wat Minister Schippers en dito entourage van ambtenaren, AMC ivoren torentjes bezitters, IGZ enz. proberen maar steeds weer deze vraagstuk uit het context te halen en verplaatsen en het echte probleem te doen verdoezelen.

  Er zijn wel regels aanwezig. Het echte probleem is dat deze Minister en haar acolieten willen elke mogelijke afwijking van het aanwezige protocol direct criminaliseren en straffen.

  Dit is het echte probleem.

  Deze vraag heb ik eerder in mijn reacties gesteld: zijn deze protocollen een wenselijke leidraad voor elke behandelaar waar zoveel mogelijk niet afgeweken wordt of zijn ze totalitair dwingend middel waarbij elke afwijking ervan tot onderzoek door Gestapo en gelijk aangifte bij de Politie kan leiden?

  Hier moet een antwoord op komen in het licht van de recentelijke buitensporige handelingen van alle partijen jegens de gerespecteerde huisarts Tromp, wat allemaal tot onmenselijke pressie op hem leidde wat op zijn beurt resulteerde in zijn zelfmoord.

 6. Deze huisarts die een eed om mensen van hun lijden te verhelpen ooit afgelegd heeft, werd met de terminale agonie van een terminaal ziek patiënt tijdens zijn werk geconfronteerd en tevens met het lijden van zijn echtgenote tegenover deze eindsituatie.

  Daartegen heeft de medische wereld binnen de AMC zeer bewust besloten om als enige leidraad het mening van de co-assistente als enige uitgangspunt aan te nemen, zonder dubbele check-up, (“we hebben het immers voor het zeggen”) zonder toepassen van hoor en wederhoor, en meteen de Gestapo-methode toegepast waarbij het lot van de huisarts werd bezegeld.

  Het laatste is het echte probleem. Daar wil niemand, echt niemand – de Minister inclusief verantwoording voor nemen.

 7. @7 Nexus je kan niet zo inhoudelijk oordelen wat deze huisarts tot zelfmoord heeft gebracht, daar kan van alles meespelen.
  Ook een huisarts kan last hebben van depressies en suïcidale neigingen.

  Met een schoon geweten had hij de rechtszaak met vertrouwen tegemoet kunnen zien, een mooie gelegenheid om het beleid, waarvan hij meende af te moeten wijken, aan de kaak te stellen.

 8. @8, Wat ik aan het schrijven ben, gaat over de hoofdlijnen van het probleem. Hoofdlijn, draaispil.

  Goed dat jij ook de omstandigheden betrekt, doch zitten ze op de tweede lijn. Niettemin je opmerking kan goed te pas komen om licht te werpen over enorme druk die op de medische behandelaren binnen de neoliberale poenzorg neergedaald is, waar niemand het over heeft want we praten alleen over het poen, nietwaar? Niet meer over de mensen, alleen het poen telt.

  Hoe moet een zeer vermoeide huisarts na een zware werkdag het verweken wanneer hij uit bed wordt gelicht omdat hij wegens zijn werk plotseling door neoliberale instanties als crimineel aangemerkt is? Daar praat weer niemand over?

  Tuurlijk, moet hij het doorslikken, hij is een behandel-robot zonder enige menselijke gevoelens, toch?

 9. De mensen die de politie op deze huisarts afgestuurd hebben, beschouwen hem zeker als een gevoelloze behandel-robot die geen jota van een protocol mag afwijken anders wordt hij gelijk op non-actief gezet. Het laatste is zeker een zwaar overdreven presie-middel die in geen verhouding met de gebeurtenis is.

  Op non-actief zetten is het zwaard waarmee Schippers en haar acolieten ambtenarij de recente tijden tegen de medische behandelaars aan het zwaaien zijn.

  In een niet totalitair-neoliberaal, wel democratisch zorgstelsel zou men normaliter zijn werk kunnen doorzetten in het afwachten van de oplossing van en of ander juridisch probleem. Deze regering met Schippers zijn nu naar hun eigen totalitaire geest en mentaliteit ot draconische maatregelen in deze zaak tegen de huisarts overgegaan.

  Dit was de doodslag voor hem.

  Dit is naar mijn mening doodslag door schuld.

  Eigenlijk dit is de formulering van de aangifte die tegen de IGZ gedaan zou moeten worden, om te starten.

 10. @8: Jan:

  [ Met een schoon geweten had hij de rechtszaak met vertrouwen tegemoet kunnen zien ]

  Wat is dat Jan, een schoon geweten in deze kwestie?

 11. @5: Laurent:

  Als iemand een doodswens uit zoals in je voorbeeld, gaat er denk ik , een vraag aan vooraf:

  Hebben wij als samenleving echt werkelijk alles gedaan om deze persoon een leefbaar leven te geven?
  Ongeacht het kostenblabla? al zou je 10 mensen nodig hebben die één persoon verzorgen?
  Is alles gedaan om pijn, benauwdheid, honger, dorst, behoefte aan praten enzomeer te stillen?

  Overigens komt hier ook het basisinkomen even om de hoek, er zijn denk ik heel veel mensen die graag “zorgen”. en ja, er zullen heel veel mensen nodig zijn in een samenleving die mensen optimale en uiterste zorg wil bieden.

  Waar leven we eigenlijk voor? Jawel er zijn mensen die elkaar het leven graag zuur maken, toch betwijfel ik of deze mensen “hard” blijven als ze ook voor een zieke zouden kunnen zorgen, Een naaste, familie, of wie dan ook. Je ziet mensen door ervaringen vaak veranderen. Alleen moeten we wel die mogelijkheid krijgen/nemen. Een herdefintie en herinrichting van ons bestaan.

  Niets is zo ingrijpend als de dood. Het is een cliché, ik weet het: tegelijk laat niet ons zo leven als juist die dood.
  Leven in de ruimste zin, empathie, meeleven, mededogen, mens zijn in plaats van geldmachines.

 12. @Nexus: het was gisteren, 30 oktober in de middag op Radio 1, ik meen bij de EO, maar weet het niet zeker. Ik denk bij ‘Dit is de Dag’.

  @LeRoidanse: ja, dat is zeker een zinnige vraag vooraf, maar als die maatschappij niet wil moet zo’n individu desondanks die mogelijkheid hebben denk ik. maar ik las elders idd het gevaar van de redenering dat het makkelijker zou zijn mensen die uitweg te bieden dan ze goed te verzorgen, dat wil je niet, natuurlijk.

 13. @11 – In deze kwestie? Volgens de brief van de advocaat waarin het handelen wordt verdedigd naar eer en geweten maar misschien een tikje onzorgvuldig gehandeld.

 14. @12, Allemaal heel leuk om het zo te vertellen maar in deze ga ik niet mee.

  De harde werkelijkheid is dat een gerespecteerd hardwerkend huisarts is door een systematisch werkende meedogenloze mensenvernietigende poenmachine onder aanvoering van neoliberaal Minister Schippers en haar neoliberale acolieten van AMC,IGZ enz. is op enkel aantijging (onderling spelletje een-twee) gecriminaliseerd en vermoord.

  Dit is nu de visitekaartje van de neoliberale zorg geworden.

  @14, onzorgvuldig betekent niet automatisch nacht invallen en verhoren en zeker niet automatisch criminaliseren omdat van hogerwege men mag nooit en nimmer van de protocollen afwijken omdat er anders doodstraf erop staat?

 15. @15: Nexus:

  Reageer je nu op mij @12? Ik heb het daar niet over dingen die je in deze reactie schrijft toch? Verder ben ik het met je eens.

 16. Wat ik wil aangeven is dat in dit concreet geval met concrete omstandigheden helpt niet om algemeen te redeneren. Alles en iedereen is goed te noemen.

  Nog erger – dit is zuiver uitdrukking van de huidige staatspolitiek.

 17. @17: Nexus:

  Dit artikeltje gaat niet over Tuitjenhorn maar is een uitwisseling van gedachten over euthanasie.

  Waarom je mijn opmerkingen onder @12 quoot:

  [ Nog erger – dit is zuiver uitdrukking van de huidige staatspolitiek. ]

  noemt ontgaat me volkomen.

 18. @18, sorry, moet je je niet aangevallen voel, het is niet mijn bedoeling. Overigens heb je nu voldoende afstand van genomen.

 19. “Let’s be clear: The work of science has nothing whatever to do with consensus. Consensus is the business of politics. Science, on the contrary, requires only one investigator who happens to be right. … The greatest scientists in history are great precisely because they broke with the consensus.”

  Michael Crichton, writer

 20. Gedachten uitwisseling zou prima zijn, doch lijkt binnen de totalitaire neoliberale corporatieve zorg dit zeker niet meer mogelijk.

  Naast bovengenoemd geval met Tromp schijnt nu Gestapo van de AMC (inclusief management) de mond van emeritus hoogleraar Vermeulen te willen dicht snoeren.

  Vermeulen had zich gepermitteerd, tot enorme schrik van Schippers bewind, vrije mening te uiten over sommige aspecten van de medische behandelingen.
  Dit mag absoluut niet in de medische wereld waar Schippers de baas over is. Volgt meteen straf!

  Wat hebben ze bij AMC na de uitlatingen van Vermeulen gedaan?
  Een keertje raden?

  Aan de hand van zijn uitlatingen werd Vermeulen op non-actief gezet en mag van de management geen patiënten meer behandelen. Punt uit. Geen commentaar meer. Mond dicht. Wat maar niet denkt dat medische behandelaartje.

  De corporatieve totalitarisme wordt eerst in de medische wereld toegepast en specifiek voor de zoveelste keer binnen het kasteel AMC, het leger van de neoliberaal Schippers.

Reacties zijn gesloten.