De EU is geen snackmuur, mr Cameron

DeWereldMorgen becommentarieert de speech van premier Cameron, de ‘vriend’ van Rutte.

De website wijst erop dat de EU geen automatiek is, waar je uit kunt halen wat je belieft. Als die vaststelling klopt, is de toenemende vaagheid van Camerons voorstellen niet vreemd. In het begin lijkt het duidelijk: Er komt een referendum over het Britse lidmaatschap van de EU. Maar later in de speech blijkt dat het vooral de bedoeling is om bevoegdheden terug te halen naar Londen. En dat maakt het weinig realistisch. De andere lidstaten zouden wel gek zijn om de Britten uit te laten kiezen volgens hun goesting (smaak).

DeWereldMorgen concludeert:

Cameron wijst ook op het democratisch deficit in de Unie. Dat doen wij ook. Maar Camerons oplossing om tot meer democratie te komen is de beslissingsmacht opnieuw bij de nationale parlementen te leggen, in casu bij het Britse parlement. Hij beperkt Europese democratie tot de stem van het Britse volk en is totaal niet begaan met wat burgers in andere EU-landen vinden. Wij vinden ook dat de Unie verder moet democratiseren, maar ze moet dat doen door een uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees parlement en – op langere termijn – door de invoering van een echte Europese regering.

Ik kan die conclusie van DeWereldMorgen alleen maar van harte ondersteunen.

14 gedachten over “De EU is geen snackmuur, mr Cameron”

 1. Ik vermoed dat Cameron de xenofobe anti-Europapartij UKIP de wind uit de zeilen wil halen, deze dreigt de in de coalitie volkomen ten onder gaande Liberaal-Democraten van de derde plaats te stoten.

  Het zou een mooie boel worden als een eventueel onafhankelijk Schotland wel bij de EU zou willen en Brittannië (hoe noem je het restant in het Nederlands?) niet.
  Daarbij, de Tories winnen niet in 2015 zoals ze ook al in 2010 niet gewonnen hebben.

 2. @1:

  Engeland. Ik verdom het over Britain te hebben of over the United Kingdom.

  Wales, Schotland, zal mij benieuwen. Ik hoop alleen dat Noord-Ierland en de Republiek Ierland niet weer de terreur gaan krijgen die even wat minder was.

 3. Rectificatie: Kathleen Van Brempt is geen redacteur van DeWereldMorgen, maar een Belgisch politica en voormalig staatssecretaris en minister. Ze is lid van de sp.a (Vlaamse sociaaldemocraten) en zetelt momenteel in het Europees Parlement.

 4. Alles bij elkaar geteld is het goed dat onze regering gelukt is om deze egotrippers speech van Cameron, die hij oorspronkelijk omwille van enige mogelijke neoliberale steun Nederlandse bodem wou houden, af te blazen.

 5. Ik kijk er anders tegenaan.
  Wat Cameron wil is bevoegdheden terug naar eigen land.
  Vervolgens kunnen de Engelsen per referendum afstemmen of dit genoeg is.
  Daarmee komt hij tegemoet aan de critici.
  Volstrekt legitiem.
  Vooral dat referendum zou verplicht moeten zijn in iedere lidstaat.
  Dit is de manier om burgers te betrekken bij Europa.
  Zo kan de burger aangeven tot hier en niet verder.
  Doorgaan zoals nu, met het gevoel bij burgers dat ze toch geen invloed kunnen hebben, is vragen om moeilijkheden.
  Sterker nog, dan zouden Eurofoben zoals ik , ons moeten neerleggen bij de meerderheid.
  Maar zoals Timmermans reageert, dat bij de verkiezingen de burgers zich al hebben kunnen uitspreken is hele grote onzin.
  Burgers waren bezig om de andere kant van de macht te houden.
  Dat verklaart het grote aantal strategische stemmers.
  Ik wil nog verder gaan.
  De Nederlandse volksvertegenwoordigers zijn niet legitiem bezig.
  Ze hebben geen enkele legitieme grond om zo door te gaan na het laatste referendum in Nederland, over deze kwestie.

 6. Ik ben zeer voor de EU. Niet alleen om de vrede tussen de europese landen te bewaren, maar ook om een zekere welvaart te bieden, die alleenstaand landen niet meer, of binnenkort niet meer kunnen leveren. Bovendien zorgt de EU ook voor een zekere verdeling van de welvaart tussen de lidstaten. Het is niet leuk, maar in het huidige economische bestel moet er geconcureerd worden met andere economische grootmachten en blokken.
  Pas als er een nieuwe economie komt, kan wat mij betreft ook nagedacht worden over opheffing van de EU. Nationale staten worden dan sowieso veel minder belangerijk.
  Tot die tijd zijn er in ieder geval hervormingen nodig, om de EU-inwoners meer te betrekken in de besluitvorming. Ook moet de macht van de markt aan banden gelegd worden en regionaliteit moet boven nationaliteit preveleren.

 7. @6:

  [ Vooral dat referendum zou verplicht moeten zijn in iedere lidstaat.]

  De helft plus 1 is democratie?

  [ Dit is de manier om burgers te betrekken bij Europa.]

  en de 49% die voor of tegen stemmen dan?

 8. @8
  Natuurlijk is het niet ideaal.
  Maar dan heeft men een steun waarop verder gegaan kan worden.
  Nu blijft dat laatste referendum bij de mensen hangen.
  En kan men op grond van dat referendum niet verder bouwen.
  Ik heb wel eens geschreven dat democratie de dictatuur is van de meerderheid.
  Blijf dat vinden.
  Maar bij gebrek aan een alternatief is dit toch het enigste model wat werkt.

 9. @8 Democratie IS welbeschouwd de dictatuur van de meerderheid, dat is de zin van de zaak om te kunnen besturen met een zo groot mogelijke consensus.
  Het referendum over de europese grondwet werd vooral misbruikt om de onvrede met de toenmalige politiek van Balkenende II te uiten. Deze instroom van feitelijk ongerelateerde zaken is precies de rede waarom ik tegen referenda ben.

 10. @9:

  Steun? Waar slaat dat op? In principe kan één stem méér bepalen wat er gebeurt.

  In principe heb ik niets tegen geld als ruilmiddel, _ naast_ een volledig andere inrichting van de samenleving, waarbij ruilen van diensten bijvoorbeeld een grotere rol krijgt.

  Je zegt wel zo makkelijk failliet laten gaan die banken, maar ik denk dat er wereldwijde paniek en chaos uit zal breken, waarna er geen “morgen” meer zal zijn. Iedereen zal vechten om de laatste goederen en eten. Godbewaarme. Je overdenkt amper de consequenties.

  @10: Cornelis:

  Precies, het is daarom dat ik denk dat we weer naar kleinschalige structuren moeten, en vervelend, maar iedereen zal toch echt mee moeten gaan denken en lullen over hoe het verder kan, zelfs moet. Vijftig plus 1 werkt niet, is per definitie fout.

 11. @11
  Je zult eerst de banken moeten splitsen.
  Een zakelijk en een voor de consument.
  Daar begint het mee.
  Ook in een systeem zonder rente heb je dienstverlening nodig.

 12. We zouden allemaal moeten kunnen stemmen of we de EU in de huidige vorm nog wel willen. Is er iemand hier die vindt dat we er echt op vooruit gaan? Volgens mij niet. Het zou dus bespreekbaar moeten worden vind ik.

Reacties zijn gesloten.