Etnische registratie? Het ABC van het Neo-Dietsch Pact

Onderstaande is een gastbijdrage van Krapuul reageerder Abdul Alhazred.

Schwere Wörter, te verwachten onder het op handen zijnd rechts regime in de Nederlanden.
Een bescheiden inventarisatie van wat ik dit jaar zoal tegenkwam op blogs, in colums, in forumreacties van links en rechts en in verwijzingen naar oude publicaties.

Uit de mottenballen: Oudmodische woorden, kreten en uitdrukkingen. Een aantal weer terug van weggeweeest in journalistiek en politiek. Rest volgt  onder een te verwachten neoreactionair bestuurssysteem van straf en beloning, op militaire leest geschoeid.

Parate woordenschat om vijandelijkheden te herkennen en verbaal mee te pareren. Een deel daarvan verzameld en vergaard middels onder andere oude, door de NSB gecensureerde en van Naziprop voorziene kranten uit `40-`45 uit eigen collectie. Plus propagandajargon uit de Koude Oorlog.

Wie thans de fora leest van Telegraaf en populistische nieuwsblogs,  komt weer ouderwetse woorden tegen als profiteur, lijntrekker, scherpslijper en raddraaier.

De overheid bestookt ons vandaag de dag met begrippen als: geweldsspectrum, alarmfase, lik-op-stuk-beleid, noodpakket, indoctrinatie, legitimatieplicht, toonplicht, ontruiming, stakingsverbod  en extremisme.

Woorden die tien jaar geleden bij de gemiddelde burger nog lachlust, fronsende wenkbrauwen of  verontwaardiging zouden hebben opgewekt.

Een interessant taalkundig fenomeen: Vocabulaire in crisistijd; enge termen, beladen taalgebruik, conservatief pathetisch gebral, germanismen plus wat nieuwerwetse kretologie en neo-achaïsmen,  gestoeld op oude krachttermen. Tekenend voor de teloorgang van de ‘democratie’  zoals we die mochten genieten  tot 11/08 2001.

De `Wet van Godwin’ dient zich ongevraagd aan, daar men immers niet om bepaalde woorden uit het Nazitijdperk heenkan als men een inventarisatie maakt van reactionair jargon. Interessant hierbij is dat sommige woorden in alfabetische volgorde, uiteraard allitererend, op verrassende wijze qua lelijkheid, lading en betekenis op elkaar aansluiten. Ken uw tegenstander, herken zijn taal! Maak net als politici en columnschrijvers zelf voortaan ook mooie volzinnen om de aanval te pareren!

Eén ding staat vast: hoe minder koopkracht, bezit, invloed, macht en status men heeft, hoe minder er straks màg onder de nakende Nieuwe Rechtse Orde. Men heeft zich maar te voegen en te schikken naar de alles bedillende en controlerende autoriteiten. Althans zo lijkt het consigne te luiden van het vers aan te rukken driemanschap van Wilders, Verhagen en Rutte. Meer overheid voor het proletariaat, minder overheid voor de zichzelf benoemde en begunstigende bovenlaag.

Om een angstwekkende strophe uit Erlenkönig te citeren, overigens Goethe, eerbare verlichte geest:
`Und bist du nicht willig? So brauch ich Gewalt!’

Dat zulks niet zomaar voetsstoots zal worden geaccepteerd staat als een paal boven water.
`No pasarán! Vencemeros!’

Literatuurlijst en voetnoten

Over dit onderwerp zijn diverse studies gemaakt en uitgegeven o. a  door Jan Kuitenbrouwer

http://www.nu.nl/boek/2250061/jan-kuitenbrouwer–woorden-van-wilders.html

Verder is er `Over Lijken’ van Peter Bootsma over dubieuze parlementaire taal door de decennia heen.

http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/over-lijken/1001004002594018/index.html

Tot slot is er `Wij melden U den nieuwen tijd’. Een beschouwing van het NSB-vocabulaire der Nederlandsche Nationaal-Socialisten door M.C. van den Toorn

http://www.nrcboeken.nl/recensie/de-oorlog-heeft-weinig-sporen-nagelaten-in-onze-taal-m-c-van-den-toorn-over-het-woordgebrui

Meer taalkundig studiemateriaal kunnen we thans verwachten van de Koninklijke Bibliotheek die recentelijk heeft besloten Nazikranten online te gaan publiceren. Dit kan interessant worden omdat zo niet alleen extreemrechts vocabulaire van eertijds beschikbaar wordt voor een breed publiek, maar ook het NSB-idioom wat een onderwerp op zich is en wat mogelijk in een vervolgartikel aan de orde komt.

http://www.rnw.nl/nederlands/bulletin/kb-zet-nazikranten-toch-op-internet

Bij het opstellen in alfabetische volgorde van onderstaande lijst is geen gebruik gemaakt van bovengenoemde boekwerken, daar ik me pas na het opstellen van de lijst bewust was van het bestaan ervan. En uiteindelijk lijkt me zulks des te beter voor een originele benadering van het onderwerp.

(off topic: vVoorts heb ik bewust elke nomenclatuur vermeden aangaande het zogeheten `jodendom’omwille van het voorkomen van ongewenste en zinledige discussies naar aanleiding van dit vocabularium)
————————————-

A

Aaneen! — aanplakbiljet – aantijging – Aanvallen! – aanvoerder – aalmoes – aanbrengen – aandrift – aangeven – aankleven – aanscherpen – aansluiten – aanspannen – aantreden – aanzeggen – abject – abortusverbod – accorderen – acht geven – achterklap – adjudant – afdracht – afgunstig – affront – afgezant – agitatie – afgodendienaar – afkeer – afkondiging – afluisteren – africhten – afschaffen – afstraffing – afvaardigen – afvallige – afweer – afwijking – afzetting – agitatie – agressor – akela – ambigu – ambitiezucht – ambivalent – ambtenaarlijk – amokmaker – andersdenkende – angsthaas –arabier – Arisch – alarmfase – alert – alliantie – almacht – ammunitie – anarchosyndicalisme – antecedentenonderzoek – apartheid – apparatsjik -appèl – apert – arbeidsaansturing – arbeidsinzet – arbeidsmotivatie – arbeidsplicht – arbeidstherapie – Arisch – armenzorg -armetierig – arrest – arrondissement – arsenaal – autoritair – autoriteit – avondklok – avondsignaal

B

baardvolk – baldadig – ballotage – bandeloosheid – barbarendom – baret – barricade – bazuin – bedeling – begeestering – begrenzen – begrotingsdeficit – begunstigde – bekeerling – bekendmaking – bekentenis – bekeuring – bekrachtigen – beleren – belijden – belligerent – beraadslaging – bereden politie – bereidwilligheid – berisping – beschikking – beschimpen -beslagname – bestendigen – bevolkingsoverschot – bevroeden – beramen – beschering – beteugelen – beulsknecht – beursgeslagen – beurskrach – bevelschrift – bevelsstructuur – bevelsuitvaardiging – bevoegd gezag – bevoogden – bewind – bezetting – bezieling – bezoedelen – bezwijken – bijltjesdag – bilatereraal – binding – blaam – blank – blazoen –
 bloed en bodemdenken – bloedoffer – bloedschande – bloedverraad – bloedverwantschap -bondgenoot – boekstaven – boekverbranding – boete – boeteling – boetvaardig – bolsjewiek – borstwering – bourgeoisie – bovenstellen – boventallig – brandmerken – broederschap – broeinest – broekriem aanhalen – brigade – bruuskeren – bullepees – bulletin – burlesk – bruinhemd – brutaliseren – buitenissig – buitenparlementaire oppositie – bukken – burgerinitiatief  – burgerplicht – burgerwacht – burgerzin – buurtschouw

C

calamiteit – camoufleren – canaille – capituleren – catastrofe – censuur – charge – chargeren – chauvinist- cipier – civiel – clandestien – clique – collaboratie – collectieve strafmaatregel – comandantuur – commando – commies -communistenjacht – compagnie – complotbestrijding – concentratiekampement – concordaat – concubinaat – confisqueren -conflictbeheersing – conformisme – confrontatie – consecutief – consequentie – consigne -consolideren – conspiratie – contaminatie – conto – contrabande – contrarevolutionair -contraspionage – controle – cordon – corporatief – correctioneel – corromperen – corvee – credo – crisisberaad – criticaster –
cryptofascist – curatele

D

daadkracht – dadendrang – dageraad – daghuurarbeid – dagorder – dagvaarding – dankdag – debâcle – decent – decimeren – decreet – deelgenoot – degraderen – delinquent – demolitie – demoniseren – demonstratieverbod – deportatie – derving – desinformatieverspreidingsverbod – desintegratie – deshumaniseren – despoot – destinatie – detentiekampement – deugddrang – devies – dictaat – dicteren – dienstbaarheid – dienstmeisje – dienstplicht – dienstvaardigheid – Dietsch – directieven – directoraat – discrediet – discipline – discriminatie – disfunctie -dissident – dissonant – distributie – doctrine – dominantie – doodsbedreiging – doodseskader – doodstraf – doordrammen – doorpakken – drastisch -dreigingsanalyse – dressuur – drijfjacht – drillen – dubbeldunk – duisterling – dwaasheid  – dwangarbeid – dwangbuis -dwangmiddelen – dwarsdenken – dwarsligger – dweepziek – dwingeland

E

eedgenoot – eendrachtig – eenheid – eenparig – eerbaar – eerbetoon – eerherstel – eindafrekening -eindbestemming – eindoplossing – eindzege -eliminatie – elite – embargo – embleem – emolumenten – emplooi – eregarde – ereplicht – ereschulden – Ersatzpolitiek – escorte – etnische registratie – etnisch residu – eugenetica – euthanasie – examinatie – exces – excrementen – executief – exercitie – expulsie – extremisme – exploot

F

factie – factuur – faesces – falsaris – fakkeldrager – falsificatie – fanatisme – fascisme – fascistoïde – farizeeër – fataal – fatsoen – ferm – fiasco – fiat – fiducie – fielt – fier – flankeren – flemen – flessentrekkerij – fnuikend  – formalisme – fouilleren – fraude -front – frontaal – frontlinie – fuik – fundamentalisme – fundatie – fusilleren

G

gaarkeuken – galadracht – garde – gareel – garnizoen – gaskamer – gastarbeider – geallieerden – gebruiksrecht – gedoogsteun – gegoede stand – geestdrift – geheim overleg – gehoudenheid – geklofte Hollandse jongens – gebieden – gelasten – gelag betalen – geldingsdrang – geldontwaarding – gelid – geloofsbrieven – genadebrood – genetische verklaring –  genoegdoening – genootschap – georkestreerd – geperverteerd – gepeupel – Germaans – gesloten gelederen – gestaalde kaders -gestrengheid – getuigenis – gevoeglijk – gevorderd – geweldsspectrum – gewetensbezwaarde – gezagsherstel – gezindheidspolitiek – gezindte – gispen – gluiperig – goorlap – gouverneur – gouwleider – gratificeren – grijpstuiver – groetplicht – grootkapitaal – grotesk – gunning – grimmig – guur – gymnastiek

H

haatmail – haatzaaier – hachelijk – hand en spandiensten – handen ineenslaan – handgemeen – handhaven – handlanger – hechtenis – heerschappij – heerszuchtig – heffe des volks – heffing – heiden – heil – heilwens – heilsstaat – heimelijk – heirschaar – heldendom – heldhaftig – hergroepering – herordening – heroïsch – herrijzenis – hersenspoelen – hervorming –  herwaardering – herwaarts – hetze -heulen – hielenlikkerij – hiërarchie – hitlergroet – hoede – hoereren  – Hoera! – hogerhand – holster – homophilie – hoogverraad – horden – hospitium – hovaardig – huldeblijk – Houzee! – houwdegen – huisbezoek – huiszoeking – hulptroepen – huurling – huzaar – hypocrisie

I

identiteitsplicht – ideologische geschillen – ijlbode – ijverzucht – illegaal – immatriculatiebewijs – immoreel – immuniseren – imperialisme -impertinentie – inachtneming – inboeten – inboorling – indoctrinatie – inhuldiging – insufficientie – intimideren – inning – in opmars – incorporeren – inferieur – infiltrant – informant – informatiegaring – inlichtingengaring – inlichtingenofficier – ingerukt – ingreep – inkadering – inklaren – inkwartieren – insinuatie – inperken – inspectie – instructie – insubordinatie – insult – insurrectie – interdictie – interen -interneren – interventie – inwerkingtreding – inzageplicht – isoleercel
J

jachtlust – jaloers – jaknikker – jammerklacht – janhagel – janboel – jansaliegeest – januskop –
Jawel! – jeugdaanvoerder – Jeugdstorm – jihad – jobstijding – jongelingenvleugel – jongens van Jan de Wit – jongens van stavast – judaspenningen – juk – junta – jurisdictie – jury

K

kadaverdiscipline – kader – kalifaat – kameraadschap – kamparts – kapitaalhouder – kapo – kapseizen – karabijn – karig – karwats – kastijden – kazematten – kazerne -kerker – Kenau – keurtroepen -klaploper – klapvee – klaroen –  klassenstrijd – kleinburger – kleineren – kleurling – klikspaan – kliniek – kloekheid – klopjacht – knechting – knechtschap – knoet – knokploeg – knuppel – koddebeier – kogel – koeioneren – koelbloedig – koloniseren – komaf – kommer – kompaan – konvooi – koppelbaas – koppelriem – kopstoot – kopstukken – kordaat – korporaalsbewind – korpseer – korpsgeest –  korvet – kostwinningsplicht – krachtdadig – krachtenbundeling – krapuul – krijgsraad – krijgshaftig – kristalnacht – krochten – kromzwaard – kruistocht – kruitvat – kwaadaardig – Kwaad – kwaadspreker – kwijten
L

laakbaar – laarzenknecht – lafhartig – lamlendig – landsbelang – landsverordening – landverrader – landvoogd – lanterfanter – lasteraar – lastbrief – lastenverzwaring – lastgeving – lastpak – lastpost – legitimatieplicht – leefregel – leefrecht – leeftocht – leegloperij – leergezag – legerkorps – legioen – lering – leugendetector – levensruimte – lichaamsoefeningen – lichtekooi – lichting – lichtzinnigheid – lidmaat – liederlijk – lijfwacht – lijfstraf – lijntrekker – linie – linkse elementen – linkse kerk – lik op stukbeleid – lippendiensten – litanie – logenstraffen – losbandigheid – lotsbestemming – louche – loyaal – luitenant

M

maarschalk – maatregel – machiavellisme – magistratuur – majesteitsschennis – makker -malversatie – manifest – manmoedig – manoeuvre – manschappen – mantelorganisatie –
marcheren – marechaussee – marginaliseren – mars – marsorder – marsvaardig – martiale wetgeving – massagraf – massamening – massaregulering – massasentiment –
matennaaier – matrak – meesmuilend – medeplichtigheid – meineed – meldplicht – mentaal – messentrekker – meute – middels –  militair apparaat – militair industrieel complex – militie – misdraging – mislukkeling – mismaakt – missie – mobiele eenheid – mobiliseren – mobilisatie – moed – moedwillig – mogendheid – mohammedaan – molest – moloch -monoloog – moraal – moraliteitsonderzoek – moreel – mortuarium – muilkorven – muiterij – mussertfactor – muur – muzelman

N

naarling – naasting – nakroost – nakomelingschap – natie – nationaal reveil – nationaalsocialisme -nationale politie – nationale reserve – natrappen – navordering – nazificatie – nederlanderschap – Neêrlands bloed – nefast – negativist – negeren – negermens – negorij – nekschot – nepotisme – nietsnut – nieuwlichterij – nieuwsgaring – nihilisme – nijdas – nijverheid – nikker – nooddruft – noodlot – noodpakket – noodrecht – noodwendigheid – noodwet – noodzaak – normatief – notoir

O

obscurantisme – observeren – oekaze – ogenblikkelijk – omheining – omwenteling – onbarmhartig – onbeschaamd – onbetamelijk – onbilllijk – onderbuikgevoel – onderricht – onderschoffelen – onderwerping –  ongehoorzaamheid – ongenade – onlusten – onmin – onmeedogend –
onmiddellijk – onvrede – ondergeschikte – ondankbaar – onderduiken – ondergraving – ondergronds verzet – onderknuppel – onderscheidingen – onderspit delven – onfeilbaarheid –ongenade – ongenoegzaam – ongeoorloofd – onguur – onheil – onmenselijk – ontaard – ontbieden – ontduiken – onteren – onthechting – ontmoedigingsbeleid – ontreddering – ontruiming –
ontwijden – ontwortelen – ontslag – onverschrokken – onverzoenlijkheid – Ontwaakt! –
ontwrichting – ontzieling – onwillige elementen – oordeel – oorkonde – Oosterling – oostfront -oostindisch doof – op last van – opflakkeren – opkrassen – opperbevel – oppermacht –
Opperwezen – opponent – opportunist – oproep – oproerkraaier – opruiïng – opschoning – opsporing -opstandelingen – opstootje – opgezondene – opzending – opzichter – opziener – opzouten – ordehandhaving – ordeverstoorder – ordonnans – ordonneren – oreren – organiek – ornaat -overlopen – overrompelen – overste – overtollig – overtreding
P

paal en perk stellen – pact – pakkans – paraat – pareren – parool – pasjeswet – paternalisme – patriciër – partijconvent – partijlijn – partizaan – patriarchaal – patriot – patronaat – patrouille – patrouilleren – pedanterie – pendant – perfide – permissie – persbreidel – perschef – perscommuniqué – persé – per saldo – pet – piketstaking – plak – plebs – plichtsvervulling -pluimstrijkerij – polarisatie – politiek gevangene – politiestaat – politiseren –
populisme – potentaat – premiejager – preventie – prikkelen – prikkeldraad – primair gedrag –prinsemarij – prioriteit – privaat – proclamatie – profiteur – progenituur – proletariaat – proliferatie – propaganda – protest – protocollair – provocateur

Q

querulant – quislingmethode – quotum
R
rabiaat – raddraaier – radicalist – radiostilte – rampspoed – rancune – randfiguur – rangen – ransel – rantsoen – rasbewustzijn – rassenschande – ras – rasverbetering – rasvertroebeling – raszuiverheid –
ratificatie – ravitaillering – razzia – reactionair – rebellie – recalcitrant – rechtdoorzee – rechtskrachtig – rechtzodiegaat – redevoering – regelement – regime – reinheidsdenken – regentesk – regressie – relschopper – rentabiliteit – repercussie – represaillemaatregelen – repressie – reprimande – reservist – residu  – resocialisatieplicht – ressentiment – restpopulatie – retoriek – revolte – revolverpolitiek – ricocheteren – rijksbelang – Rijk der Nederlanden – Rijksdomeinen – rijksgecommiteerde – rijksgenoot – Rijksoverheid – Rijkswerkinrichting – Rode Gevaar –
roddelaar — roedenbundel – ronselen – routineonderzoek – ruggenspraak – ruiming – vorderen – vulgariseren
S

saamhorig – sabotage – saboteur – salueren – samenklank – samenscholingsverbod – samenspanning – samenzwering – sanctie – saneren – schaduwen – schaamteloosheid – schamel -schamper – schanddaad – schandvlek – schavot – schender – schennispleging – schermutselingen – scherprechter – scherpslijper – scheuring – schietterrrein – schimpscheuten -schisma – schofferen – schoft – schootsveld – schorem – schorriemorrie – schout bij nacht – schouwing – schrikbewind – schrobbering – schuim der natie – schuinsmarcheerder -schuldbekentenis – schuldenaar – schunnig – schurkenstaat – schutterij – simplisme – simulant – sirene – sjacheren – sjerp – slaaf –
slachtofferig – slagboom  – slagorde – slagvaardig – slampamper –  slappeling – slijk der aarde – sluikhandel – sluipschutter – smadelijk – smekeling – smetvrij – snelrecht -sneuvelbereidheid – sociale cohesie – soldatesk – sommeren – spankracht – spanlaken – spanningsveld – speculant – speurzin – spergebied – spijtoptant – staat van beleg – staatsalmacht -staatsgeheim – staatsondermijnend – staatsvijand – stadscommando – stafchef – stakingsbreker – stakingsverbod – standaardvoerder – standrecht – standvastig – status quo – jongens van stavast -sfeerbederver – spelregels – stempelplicht – sterilisatieplicht – steungelden – stichten – stigmatiseren – stoottroepen – stokslagen – stoorzender – stormbaan – stormenderhand -stormmeeuw – stormtroepen – strafbeding – strategisch – strijdkrachten – subiet – subversief – superieuren – supervisie – suprematie – supprimeren – surveillance – sympathisant

T

tactiek – taskforce – taptoe – tegendraadsheid – tegenwerking – telefoontap – temmen – tenue -terechtstelling – tewerkstelling – tirannie – toerusting – toestemming – toewijzing – toezicht – tol – toom – toonplicht  – tortuur – totaal – totalitair – tragedie – trawant – tribaal – tribunaal –
trots op Nederland – trouw – tucht – tuchtraad – tuchtregel – tuig – tweederangs – tweespalt

U

uitbannen – uitdrijving – uitgaansverbod – uitholling – uitkeringsstop – uitleveren – uitroken -uitruimen – uitrukken – uitroken – uitschot – uitsluiten – uitval – uitvreter – uitwijzen – uitzetting -uitzinnig – uitzuiger – ultimatum – ultralinks – unie – unificatie – uniform – unilateraal – unisoon -unitair – urgentie

V

 vaandel – vaccinatieplicht – vaderland – valse tongen – van leer trekken – vastbereradenheid – vechthond – vechtjas – veldschout – veldwachter – vendelzwaaien – venijnig -verbalisant –
verdeel en heerspolitiek – verdelgen – verderfenis – verduistering – vereende daadkracht – vergassen – vergunning – verhoor – verificateur – verguizen – verklikker – verkwanselen – verlinken – verloedering – verlof – verloochenen – vermaning – verordening -verspieder – versterkingen – verstjeren – vertrouwensfunctie – vervulling – verwijdering -verwijtbaar – verzetshaard – verzuild – verzuim – veste – vete – vierschaar – vijandelijkheden – vijfde colonne – vilein – visitatieplicht – vizier -vlagsaluut – vlagschennis – vlijt – voedselbank – voedselbon – volbrengen – volksgenoot -volksgericht – volksidealist – volksmenner – volksvreemde elementen – volkswil – volkszede – volmacht – vonnis – voorbeeld – voorhoede – voorpost – voorschrift – voortouw nemen – Voorwaarts! – vreemdelingenvraagstuk – vreesachtigheid – vrezen – vrijdenkerij – vrijpostig – vrouwelijke kunne – vrouwentaakstelling – vreemdelingenstop – vuig – vurig – vuurkracht -vuurpeloton

W

waakzaamheid – waarachtig – waardenrestauratie – waarmerken – waarnemer – waarschuwing -wachtmeester – wachttoren – wachtloopplicht – wankelmoedig – wake – wapenschouw – wapenspreuk – wapenstok – wederopbouw – wedde – weerkorps – weermacht – weermiddel -weerspannig – weerstand – wegversperring – weigeren – welig tieren – werkkracht –
werkonwillige – werkritme – werkster – werkverschaffing – woekergeld – woesteling – wonde -wildeman – wildgroei – wilskracht – wimpel – wormstekig – wraak – wrange vruchten plukken – wreed – wrok
X

xenofobie – xantippe
Y

Yzerbedevaart

Z

zandzakken – zede – zelfkant – zelfopoffering – zeloot – zendingsdrang – ziedend – zielsoffer -zielsverbintenis – zieltogend – zigeunerwet – zinledig – zinsvertroebeling – zombie – zondebok -zonderlinge elementen – zonnewende – zorgplicht – zuivering – zuinigheidseis – zuurverdiende centen – zwakkeling – zwaktebod – zwakzinnig – zwarte kraai – zwarte markt – zwartepiet -zwartgallig – zwarthemd – zwartje – zweep – zwerveling – zwijggeld – zwijgplicht – zwijgverbod -zwoegen

6 gedachten over “Etnische registratie? Het ABC van het Neo-Dietsch Pact”

  1. Demagogisch, stuiptrekkend, onwelgevallig, luchtspiegeling, lucus a non lucendo, lata culpa, tweede inter bellum

  2. Meer woorden van dit genre plus mogelijke verbeteringen zijn natuurlijk zeer welkom 🙂

  3. Er was de lijst “Van Aardgetrouw tot Zwarthemd”, waarvan alleen “Van aardgetrouw tot Aziatsch” als boek verschenen is, antiquarisch, over NSB-taalgebruik.

    De taal van het Vierde Rijk hebben we dagelijks bij de hand

    vingers aflikken – achterkamertjespolitiek – heaumeau- deaud…

  4. Ik mis “dubbele loyaliteit. Vroeger kregen Joden en Katholieken dat voor de voeten geworpen. Tegenwoordig zeggen we dat over Moslims in het bijzonder ethische Marokkanen die hun Marokkaanse nationaliteit niet kunnen opgeven ook al zouden ze dat willen.

Reacties zijn gesloten.