Energieakkoord slag in de lucht

Rutte II heeft een energieakkoord gesloten met werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. Goed nieuws is dat het aandeel duurzame energie van 16 procent, dat volgens het regeerakkoord zou worden bereikt in 2020, is uitgesteld naar 2023. Verder wordt een relatief klein bedrag van 400 miljoen euro geïnvesteerd in de isolatie van woningen. Die paar lichtpuntjes kunnen niet verhelen dat het ons veel geld gaat kosten voor bijzondere twijfelachtige opbrengsten.

De onderliggende idee is dat er een rampzalige klimaatverandering optreedt als CO2-uitstoot niet wordt beperkt. In een artikel over Arrhenius, de vader van het broeikaseffect, heb ik al mijn twijfels uitgelegd over de gevaren van klimaatopwarming. Het stuk geeft weliswaar een simpele voorstelling van zaken, zogenoemde feedback-effecten zijn niet betrokken in de argumentatie, maar die keuze voor eenvoud is gebaseerd op mijn streven blogs redelijk kort te houden. Een discussie kan echter niet om de feedback-effecten heen; bij eventuele voorziene gevaren draait het om die bijkomende aspecten. Een voorbeeld van zo’n effect betreft de invloed van H2O. H2O is in principe een broeikasgas. Een hogere temperatuur leidt tot meer verdamping. Dat zou betekenen dat door meer waterdamp in de lucht de temperatuur extra zou stijgen. Er ontstaat echter ook meer wolkvorming, wat betekent dat minder zonlicht de aarde bereikt en daardoor de opwarming wordt afgeremd. Niemand heeft tot nog toe een goed inzicht in de positieve dan wel negatieve invloed van H2O op de temperatuur.

De conclusie of er al dan niet nefaste gevolgen optreden tengevolge van klimaatopwarming is nog te vroeg. Het klimaat kan minder gunstig worden, maar evengoed voorlopig gunstiger. In ieder geval zijn de vergroening van de Sahara, de opening van de Noordpassages in de Arctische wateren en de bevordering van de plantengroei door CO2-toename positief te noemen. Maar zelfs als er uiteindelijk een negatieve balans valt te noteren, zijn maatregelen nu vooralsnog te vroeg. Er bestaat nog te veel onzekerheid. Het is onzinnig om momenteel maatregelen te nemen voor gevolgen over honderd jaar.

Het energieakkoord kent grofweg twee componenten: opwekking van duurzame energie en isolatiemaatregelen. Sowieso is woningisolatie een goede zaak. Wat de ontwikkeling van het klimaat ook zal zijn, besparing op de energierekening heeft altijd nut. Maar de kosten voor molens en ander vormen van duurzame energieopwekking lopen flink op. In de tweede link hierboven naar een artikel van de Groene Rekenkamer is het bedrag van 130 miljard euro in de komende vijftien jaar genoemd. De berekening van die club valt met een flinke korrel zout te nemen, maar zelfs als slechts 10 procent ervan klopt, is dat nog een aardig bedrag. En de overweging ervoor is dus gebaseerd op een hoogst twijfelachtige aanname over desastreuze gevolgen van klimaatopwarming. Wie wordt hier in het ootje genomen met voorgestelde maatregelen uit het energieakkoord die een (molen)slag in de lucht zijn?

44 gedachten over “Energieakkoord slag in de lucht”

 1. Over terugkoppeling gesproken: is het ontdooien van de permafrost in de Arctische gebieden, waarbij enorme hoeveelheden methaangas vrijkomen, meeberekend in deze deskundige opwarmingsontkenning?

 2. Ga je als je auto niet wil starten ook net zo lang op zoek naar een garage die meegaat met je idee dat het alleen maar aan een slappe band ligt?

  “een hoogst twijfelachtige aanname over desastreuze gevolgen van klimaatopwarming”

  Er vallen nu al duizenden doden per jaar als rechtstreeks gevolg van de opwarming. Hoe kun je dat twijfelachtig noemen?

 3. Euh…

  “Goed nieuws is dat het aandeel duurzame energie van 16 procent, dat volgens het regeerakkoord zou worden bereikt in 2020, is uitgesteld naar 2023.”

  “zou worden bereikt in 2020, is uitgesteld naar 2023”

  En dat is goed, want?

  Rutte II schuift tevens de milieurekening door, en dat met een activist als Diederik S. uit z’n handjes etende. Oh, wacht…

  “De onderliggende idee is dat er een rampzalige klimaatverandering optreedt als CO2-uitstoot niet wordt beperkt. ”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol blijkt al al zo’n daverend succes te zijn…NOT.

  Sorry, maar: 😆

 4. [ Goed nieuws is dat het aandeel duurzame energie van 16 procent, dat volgens het regeerakkoord zou worden bereikt in 2020, is uitgesteld naar 2023.]

  Fossiele brandstoffen genoeg immers, peak oil ga je zeker ook nog weerleggen?

 5. De Hubbertpeak weerleggen kan niet natuurlijk. Die is nou eenmaal zo bedacht, heeft een naam gekregen en zal hoe dan ook plaatsvinden. Punt.
  Wanneer die plaatsvind is trouwens wel punt van discussie onder de “deskundigen”.
  Ook de over de gevolgen is nog veel discussie, hoewel mij duidelijk lijkt dat die groots zullen zijn.

 6. “De berekening van die club valt met een flinke korrel zout te nemen, maar zelfs als slechts 10 procent ervan klopt, is dat nog een aardig bedrag.”

  Daar zijn de Miljarden Euro´s aan subsidies, welke ‘de fossielen zoals Shell´ nu decennia lang ontvangen, reeds vanaf getrokken? Vast niet.

  “Maar de kosten voor molens en ander vormen van duurzame energieopwekking lopen flink op”

  *proest*

 7. @6 Marc:

  “de kosten voor molens en ander vormen van duurzame energieopwekking lopen flink op”

  *Niet meegerekend de behandelingen van de klappen van een molenwiek* die naar het zich laat aanzien exponentieel zullen toenemen en welke kosten uit de hand dreigen te lopen.

  Kan de PVV hier wellicht een Kamerdebat ( spoed) over aanvragen?

 8. @1 Arnold,

  Er is door mij geen sprake van een opwarmingsontkenning. Alleen zal de opwarming waarschijnlijk niet zo snel verlopen als door de klimaathysterici wordt voorspeld. Zo is er sinds 2001 nauwelijks sprake meer van opwarming.

  Wat betreft methaan, lucht:bezit er zo’n 0,000185 procent van. Er zit 200 keer zoveel CO2 in de lucht. De CH4-molecuul is weliswaar een sterker broeikasgas dan CO2, dus het is van invloed op de opwarming. Maar het gaat niet zo lang mee in de buitenlucht. De levensduur van methaan in de atmosfeer is om en nabij de tien jaar. De effecten hangen daarom af van de snelheid van vrijkomen van methaan. Dat houdt zoals meerdere feedback-effecten een onzekere factor in. Doemdenkers denken natuurlijk in doemscenario’s.

  @2 GJ

  Duizenden doden per jaar? Nog een slag in de lucht.

  @4 Le Roi,

  De fossiele brandstoffen raken zeker eens op. Maar niet in de komend honderd jaar. Tegen die tijd gebruiken we allang zonne-energie.

  @6 Marc,

  De kosten van duurzame energieopwekking zijn momenteel relatief hoog. Zie link #2 in mijn stuk voor de berekening. Dat wil niet zeggen dat we in de toekomst niet langzamerhand moeten overschakelen op duurzame energie. Maar dan wanneer de technologie verder is ontwikkeld en duurzame energie goedkoper is.

 9. slag in de lucht?? Kom op, de echte deskundigen zijn het er over eens dat de opwarming, hoe weinig voor je gevoel ook, over de gehele wereld voor veel extremer weer zorgt.
  Daarbij vallen slachtoffers, geen discussie over mogelijk. Hoeveel, dat was een slag in de lucht, maar dan wel een hele voorzichtige. Het zal eerder een veelvoud zijn.

 10. En voor zonne-energie zullen we een wel heel groot deel van Nederland vol moeten leggen met zonnepanelen. Uitgaande van een rendement van 100% en 100% volle zon gedurende 12 uur per dag betekend dat 2000 vierkante kilometer van de 38.000 vierkante kilometer die Nederland groot is.
  Dat is niet realistisch. Ga eerder uit van 50% rendement en 25% zon, dan zit je dus op 16.000 vierkante kilometer, dat is bijna half Nederland.

  Gaat niet gebeuren!!

 11. @8:

  ” klimaathysterici ”

  “De Partij van de Dierverdwaasden”

  “Ben je anti-EU ben je een PVV-volger”

  Verder een hoop quasi-intellectueel gereutel, ook hierboven weer.
  In feite verschilt de toon in jouw essays voorspellingen stukken analyses en reacties geen moer van die van de VVD of andere rechtse partijen die tegen links tekeer gaan.

 12. Pardon, ik probeer nooit intellectueel over te komen. Zou ook vergeefs zijn.

  Bij m’n sommetje ben ik uitgegaan van een dikke 5000Pj energieverbruik per jaar. We zitten nu op zo’n 3500Pj, maar we gaan hard omhoog. In 100 jaar moet 5000Pj wel reëel zijn.

 13. Overigens denk ik dat het helemaal niet erg is als er hier veel totaal uiteenlopende meningen geventileerd worden. Ik denk dat er hier plaats is voor een breed politiek spectrum. Krapuul is voor zover ik me herinner vooral begonnen als reactie op vuilakkerij als die van wilders.

  Ik ben zelf ook niet uitgesproken links. En ik ben uitgesproken pro-Europa, hoewel ik ook wel zie dat er veel mis is met de EU en dat het anders kan en moet. En ik geloof ook in de markteconomie, het is niet anders.

  Maar als het gaat om respect voor alle mensen die in Nederland wonen sta ik volledig achter de meeste mensen die zich hier ophouden.

 14. @14: GJ:

  [ Overigens denk ik dat het helemaal niet erg is als er hier veel totaal uiteenlopende meningen geventileerd worden ]

  Dat ben ik met je eens, maar zodra je mensen die anders denken als “hysterici” gaat neerzetten of Wildersfans noemt gaat het wat mij betreft niet meer uitsluitend om het ventileren van een mening, dan ben je mijns inziens een smeercampagne aan het voeren. “Toevallig” ook tegen overwegend linkse standpunten.

  Bedankt dat je in @13 schreef dat ik je niet quootte ; )

 15. @8 , Sjaak…

  “De kosten van duurzame energieopwekking zijn momenteel relatief hoog. Zie link #2 in mijn stuk voor de berekening.”

  Dat is dezelfde link, waarvan je het volgende stelt (overigens zonder verdere onderbouwing).

  “De berekening van die club valt met een flinke korrel zout te nemen”

  Knap heur, dat je op basis van een onderzoek, welke volgens je eigen woorden met een korrel zout genomen moet worden, tot de conclusie komt dat het allemaal heel erg duur is, en we dus maar beter nog een paar jaar door kunnen gaan met het milieu verkloten.

  “Maar dan wanneer de technologie verder is ontwikkeld en duurzame energie goedkoper is.”

  Rekening doorschuiven heet dat in mijn boekje, en dat dan ook nog eens op een destructieve wijze.

  Minder subsidie naar bedrijven zoals sHell, en dat geld vrijmaken om duurzame energie te verkrijgen.

  Maar goed, ik ben maar een simpele boerenworst.

 16. @10 GJ,

  Oké, ik heb ook een slag in de lucht geslagen met betrekking tot zonne-energie. Ik ben daarbij uitgegaan van: De hoeveelheid zonne-energie die de aarde bereikt, is ca. 9000 maal groter dan de energiebehoefte van alle 7 miljard aardbewoners samen. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonne-energie). Als men in de toekomst erin slaagt iets meer dan 0,1 promille te benutten, is dat voldoende.

 17. @8, Sjaak…
  Tevens gaf je géén antwoord op mijn vraag @3.

  “zou worden bereikt in 2020, is uitgesteld naar 2023″

  Waarom is het, volgens jou, goed dat er nog drie jaar wordt gewacht – wat louter uitstel ís?

  Toegegeven dat ‘de techniek’ dan wel een paar stappen vooruit zal zijn gegaan (zolang er geen obstructie plaatsvind van bedrijven zoals de subsidiespons shell)

  … maar waarom is het goed dat het huidige prutskabinet Rutte II weer (m.i. onnodig) drie jaar wacht met het op een correcte wijze aanpassen van ‘onze energievoorziening’?

 18. @9 GJ,

  Kou levert ook slachtoffers op. In Rusland vriezen elke winter tientallen mensen dood. Ik denk dat het een lastig rekensommetje wordt om het saldo aantal doden als gevolg van klimaatopwarming te berekenen.

 19. @18 Inmiddels zijn het er 8 miljard en dus “iets meer” dan 0,125 promille. En daarvoor ontbreekt in Europa de ruimte, de wil en de logistiek.
  Verder is je argument om de ontwikkeling van de techniek voor duurzame energie uit te stellen onzin. Elke nieuwe technologie heeft een lange en dure aanloopfase nodig voor de ontwikkeling en om de onvermijdelijke kinderziektes te bestrijden. We weten dat het geld er nu is en dus nu geïnvesteerd moet worden. Hoe de economische situatie in de wereld er over 20 jaar uitziet, kan niemand met zekerheid voorspellen. Het kan dus goed zijn, dat “het Westen” dan al de boot heeft gemist.

 20. @19 Marc,

  Die drie jaar extra geeft meer kans op bijstelling van meningen aangaande maatregelen tegen klimaatopwarming. Bovendien geeft die drie jaar toch nog weer wat meer empirische data over de klimaatontwikkeling.

  Het is vooralsnog een kwestie met veel onzekerheden, en ik geloof niet in de klimaatopwarmingshype.

 21. @18, een land als Nederland kan dus nooit in zijn energiebehoefte voorzien dmv zonne-energie. De hoeveelheid energie is in NL per vierkante meter ongeveer 1,5kW. Dat is bij volle zon. Een beetje bewolking en het gelijk 0,5kW.
  Een zonnepaneel heeft een rendement van likmevestje maar laat dat over 100 jaar nou eens 50% zijn (niet echt realistisch, maar goed).
  En dan de opslag nog, ook dat geeft op het moment een belabberd rendement. En dan ten slotte nog het transport, waar ook de nodige energie verloren gaat.

  We zullen het van een cocktail van bronnen moeten hebben

  @20: tientallen?? Kom op,, ik heb het over duizenden, zo niet tienduizenden!! Verslijt me aub niet voor een onnozele!

 22. @22

  “Die drie jaar extra geeft meer kans op bijstelling van meningen aangaande maatregelen tegen klimaatopwarming. Bovendien geeft die drie jaar toch nog weer wat meer empirische data over de klimaatontwikkeling. ”

  Processen welke toch wel plaatsvinden, ongeacht ‘de (al dan niet beperkte) meninkjes’ van sommigen in het heden.

  Geen reden/ motivatie om in het heden geen concrete stappen te zetten tot overgaan op “duurzame” energievoorziening met behulp van de middelen waarover ‘wij’ in het heden beschikken. Geld? Minder/ geen miljarden subsidie meer naar bedrijven zoals bijvoorbeeld shell.

  “Het is vooralsnog een kwestie met veel onzekerheden, en ik geloof niet in de klimaatopwarmingshype.”

  Dat mag, maar laat de wetenschappers dan ook de bij jou onstane onzekerheden…onderzoeken. Hier en nu en in de toekomst. Het schijnt zo te zijn, dat deze wetenschappers iets meer kennis in huis hebben, dan bijvoorbeeld een gemiddelde econoom (zoals bijvoorbeeld ruisveroorzaker Hans Labohm) die zich ‘klimaatkenner’ noemt.

  Sorry, maar je artikel is nogal een slag in de lucht. Dit mede vanwege het feit dat je een verhaaltje ophangt aan een onderzoek, waarvan je tevens zegt deze met een korrel zout te nemen.

 23. We laten ook het klimaat gewoon over aan de ” vrije markt” van de liberale Sjaken. De oplossingen komen vanzelf. Misschien gaat de zon gewoon wat verder weg, en anders hebben we tegen die tijd wel de techniek om de zon weg te duwen.

  De aarde bestaat al zo’n 4.6 miljard jaar, maar er is al sinds 2001 (!!) “nauwelijks” sprake van opwarming volgens de schrijver. Wat maken we ons toch druk om niks.

 24. zeg dekzijl, ben je te lui om normaal te reageren dat je een beetje linkjes naar weer andere linkjes komt plakken?
  Zo maak je je eigen vuilpraat wel onleesbaar.

 25. … “vuilpraat”, gj..??? (22-7, 2:25)
  Ik zal aan Henk Kamp vragen of hij de eerstvolgende nog te bouwen windmolen in jouw achtertuin wil laten plaatsen. Iedereen die aanneemt dat het klimaat maakbaar is, is voor mij nog gekker dan het paard van christus en dat was een ezel.
  Verder ben ik verre van lui, sterker: ik heb ’t jou en je linkse pro-moslimcompanen op deze site alleen maar makkelijker gemaakt.
  Trouwens, inboorlingen die een ander van vuilpraat durven betichten terwijl het enkel over feiten gaat, neem ik nooit serieus, dat is met deze temperaturen verspilde energie. Capice?

 26. Leuke afsluiter, G Dekzeil. Komt me ergens vaag bekend voor, dat ‘capice’. Ik meen mij een of ander trolletje te herinneren, van een aantal jaren terug.

  Iemand die (nog) weet wie er achter dat dekzeil pseudoniem schuilgaat?

  Je komt niet met feiten, je komt met een vracht aan linkjes naar andere artikelen in de media, of fascistiche sites zoals amsterdampost.

  De rest is niet meer dan het tonen van je zeer beperkte hersenkronkels.

 27. Inboorlingen zelfs…. dus rasechte Nederlanders in dit geval… ..??

  Maar millieu is dus niet te verkloten? Als Henk Kamp nu gewoon even al het afval dumpt in jouw tuintje is er toch niks aan de hand ?

 28. “Als de berg niet naar Mohammed komt, zal Mohammed naar de berg moeten gaan”
  Dus met z’n allen de woestijn in. Ruimte, zat zon. Geen angst dat nederland onder water loopt…

 29. @28: Ehh, ja vuilpraat. Je kan geen zin schrijven zonder te schelden.

  En voor wat betreft “linkse pro moslimcompanen”: Als je gelezen had waar je op reageerde was je duidelijk geworden dat ik niet echt typisch links ben. En pro moslim ben ik al helemaal niet. Niet contra ook trouwens. Het zal mij worst wezen wat iemand gelooft.
  Het zal mij ook worst wezen wat jij wil uitroeien. Of je nou joden wil uitroeien of moslims: een verwerpelijk sujet ben je.

  Verder zoek je het maar uit, ik heb wat reacties van je gezien en heb besloten dat ik mij voorlopig even niet druk ga maken om je.

 30. @21 Cornelis

  “Verder is je argument om de ontwikkeling van de techniek voor duurzame energie uit te stellen onzin.”

  Heb ik gepleit voor stopzetting van onderzoek? Ben ik me niet van bewust.

  @24 Marc,

  “Laat de wetenschappers dan ook de bij jou onstane onzekerheden…onderzoeken. Hier en nu en in de toekomst.”

  Zeker. Ik heb er alle vertrouwen in dat de klimaatopwarming geen vreselijke problemen zal opleveren.

  Tot die tijd kassie an met dure en onproductieve maatregelen.

  Als ik tijd over heb schrijf ik nog eens een stuk over de apocalyptische voorspellingen van een aantal klimaatonderzoekers rond zeg maar Al Gores Unconvenient Truth en de afzwakking ervan sindsdien.

 31. “Tot die tijd kassie an met dure en onproductieve maatregelen. ”

  Zoals dus ‘de subsidieslurpende fossielen’; zodat er volledig ingezet kan worden op duurzame energie, zonder enig verder uitstel of stompzinnig geneuzel over ‘geld’. Helemaal mee eens!

  Maar ergens betwijfel ik dat je daar op doelt.

  “Als ik tijd over heb schrijf ik nog eens een stuk over de apocalyptische voorspellingen van een aantal klimaatonderzoekers rond zeg maar Al Gores Unconvenient Truth en de afzwakking ervan sindsdien.”

  Ik begreep dat ze bij DDS nog stukkieschrijvers zoeken. Pavloviaanse sensatiezoekers zal je daar zeker vinden.

 32. @33
  “Het is onzinnig om momenteel maatregelen te nemen voor gevolgen over honderd jaar.”

  “Dat wil niet zeggen dat we in de toekomst niet langzamerhand moeten overschakelen op duurzame energie. Maar dan wanneer de technologie verder is ontwikkeld en duurzame energie goedkoper is.”

  Dat is uitstel en de technologie zal in het beginstadium altijd duur zijn.

 33. Een groot probleem is dat al die moderne techniek vooral heel veel extra energie kost.
  Zijn de gloeilampjes intussen voor een deel verboden wegens onzuinig, zit heel Nederland ’s avonds voor een platte buis die tot 5x zoveel energie vreet als de ouderwetse beeldbuis. Bovendien een levensduur die nog niet de helft is van z’n voorganger.
  Intussen zitten we ook nog te internetten met energieslurpende computers, om maar niet te spreken over het energieverbruik van het internet zelf.
  Het energieverbruik blijft enorm stijgen, dat zal toch ook aangepakt moeten worden.

 34. The financial industry, chemical industry, drug companies, nuclear industrial complex and dirty energy empire work “like tumor cells for the relentless destruction of the environment that they themselves depend upon for their very lives.

  http://www.truth-out.org/news/item/17705-death-by-corporation-part-ii-companies-as-cancer-cells#13746415233011&action=collapse_widget&id=3876569

  As mindless, amoral, and unbridled as a malignancy destroying its host, Exxon-Mobil, TransCanada, Peabody Energy, Koch Industries and the like employ hundreds of thousands of people working like tumor cells for the relentless destruction of the environment and climate that they themselves depend upon for their very lives.

 35. @38 Le Roi,

  Ik vermoed dat het onderzoek niet helemaal goed is samengevat. De voorspelling van 2 graden opwarming in 2035 is wel heel straf. Sinds 1991 (22 jaar geleden) bedraagt de opwarming circa 0,2 graad (http://sargasso.nl/wereldtemperatuur-update-april-2013/). Dan zou er vanaf nu plotseling een factor moeten optreden die de opwarming heel sterk beïnvloedt. Het proces van vrijkomen van methaan is al lange tijd bezig en verloopt geleidelijk, er komt niet ineens een golf vrij.

  Ik vind het overigens vrij zinloos om hier technisch op het opwarmingsproces in te gaan. Alleen was je aangehaalde bericht zo bizar, dat ik er toch maar op reageerde. Het ging mij er in mijn initiële artikel om dat de opwarmingsdiscussie nog lang niet is beslist. Er valt geen versnelling van de opwarming waar te nemen, die verloopt langzaam (trend: 1,66 graad/eeuw). Om die reden vind ik het voorbarig om op grond van angstvisioenen allerlei overhaaste maatregelen te nemen.

 36. @40 Le Roi,

  “Wat is eigenlijk je belang in het weerspreken van deze feiten?”

  Wat je denkt dat feiten zijn, zijn prognoses.
  De grafiek waarnaar ik in #39 linkte geeft feiten.

 37. @41:

  Dat vroeg ik niet. Daarbij wat een raar uitgangspunt om het 1 feiten te noemen, en het ander prognoses ( dus niet waar).

  Mensen kunnen de keuze maken vanuit bepaalde overwegingen of prognoses heel voorzichtig te zijn, immers, je kan vernieling van de planeet nooit meer ongedaan maken.
  Deze mensen noem je hysterici en angsthazen. Wat is er op tegen om wél voorzichtig te zijn? Weet jij zeker dat je gelijk hebt?

 38. Voor zover ik kan zien, het artikel in de morgen.be geeft geen datum voor wanneer die 3 graden gerealiseerd wordt. En het woord ‘kan’ (in de betekenis potentieel) betekent dat je flink wat slagen om de arm kunt nemen. Potentieel dwz. als de soep heet wordt gegeten.
  Mijn idee, zoals gebruikelijk met een knipoog: het kan vriezen het kan dooien, met de voorspelde ijstijd in het zicht doet de mens alles om die te voorkomen!

Reacties zijn gesloten.