Een theoloog als bijvoorbeeld Martin Bosma…

Martin Bosma
Zijn er nog politicologen in Nederland? Er is er een minister in het bruine kabinet, Uri Rosenthal, afkomstig van de Universiteit van Amsterdam, u weet wel, die faculteit die Martin ‘Butthead’ Bosma een marxistisch-leninistische kaderschool noemde. (Zou dat komen doordat Meindert Fennema het weliswaar graag opnam voor Janmaat maar nooit lid van diens partij is geworden?)

Het is nooit veel geworden met het vak in Nederland en ik denk dat het aan zijn einde is. Nee, ik heb ook geen ambitie, ik heb mijn eigen heel speciale niche op het gebied van de geschiedenis van politieke ideeën, die naar mijn ondervinding alleen interesse en waardering vindt in het zo gevreesde Buitenland – niet in Nederland.
In Nederland studeert men bestuurskunde, iets wat ik in mijn studie niet ben tegengekomen – je kon het als doctoraalspecialisatie kiezen destijds. Waarover de wetenschap van de politiek gaat wist de gemiddelde doctoraalstudent m/v (o wacht dat moet je nu ook anders noemen, vast veel intelligenter) al jaren geleden niet meer. Een bevriende docent merkte eens dat een gezelschap laatstejaars aan wie hij college gaf het antwoord schuldig bleef op de vraag wat macht is. Reden om het bijltje er bij neer te leggen, vooral als de vraag komt: moeten we dat weten voor tentamen? Als het begrip waarom alles draait in het vak niet meer bekend is, wat betekent zo’n vak dan?

En zo krijg je dus luitjes die lustig bestsellers kunnen schrijven waarin verkondigd wordt dat de “linkse élite” in mei 1968 een klap van de marxistisch-leninistische mallemolen heeft gekregen.
Voor verkondiging is geen onderzoek nodig. Zoals bijna alle menswetenschappen in Nederland is de wetenschap van de politiek gereduceerd tot een variant van de theologie: geloof staat voorop. Geloof in de eigen praatjes, bijvoorbeeld.
Er zijn wat dingen die best eens onderzocht zouden mogen worden. Misschien iets voor Buitenlanders, die nog wel iets aan wetenschap van de politiek doen?

(Morgen gaan we verder)

14 gedachten over “Een theoloog als bijvoorbeeld Martin Bosma…”

 1. En zo krijg je dus luitjes die lustig bestsellers kunnen schrijven waarin verkondigd wordt dat de “linkse élite”

  Tja, de titel van die bestseller is “De schijn-élite van de valse munters “
  Twee fouten in een titel en dat van iemand die van mening is dat je tenminste goed Nederlands moet spreken als je hier tenminste nog enig recht van een bestaan wil hebben.

 2. Het past allemaal in de internationale trend van de (ik haat buzzwords…) #factfreepolitics, met andere woorden: het maakt niet uit of je de waarheid verkondigt, of zelfs maar dingen bazuint die op waarheid berusten, zo lang je het maar zo goed toetert, en zo vaak herhaalt dat het geloofwaardig overkomt.

 3. Kan die man schrijven dan? Ik dacht dat hij analfabeet was. Samen met Marcel Roele beweerde hij ooit dat Hitler een socialist was. Roele vond dat het waar was omdat Goebbels dat zei (en dan is het waar) en bovendien deden de Nazi’s aan landhervormingen (Ze gaven grond van armlastige Polen en Tsjechen aan armlastige Duitsers). Waarom Bosman het beweerde weet ik niet…ik kom er maar niet toe zijn literatuur door te nemen…Is het een bestseller? En gaat dat geld allemaal in de kas van de PVV? Nou ja, ik weet het niet hoor maar iedereen wil tegenwoordig maar een boek schrijven…laatst ook al zo’n schaatster..Marianne Timmer geloof ik. Blij dat ik geen boekwinkel heb…

 4. 1) De spelfouten in de titel zijn een bewust eerbetoon aan Jacques de Kadt, en een perfecte bliksemafleider voor de inhoud.
  2) Ik denk dat Bosma het werk van Jacques de Kadt nooit echt gelezen heeft, laat staan begrepen.
  3) Bosma zegt nog steeds dat Hitler een socialist was, iets wat hij volgens mij en anderen bij de websites “Artikel 7” en “Het Vrije Volk” heeft gevonden.
  4) Zijn bewijsvoering is er één van het achter elkaar zetten van op zichzelf staande, vage alinea’s, totdat het hoofdstuk afgelopen is. Argumentatie door verveelde uitputting van de lezer.
  5) Het boek is een bestseller, ook ik heb een exemplaar. Van tijd tot tijd lees ik er in. Fascinerend, net zoals lepra fascinerend is.

 5. @4

  -Samen met Marcel Roele beweerde hij ooit dat Hitler een socialist was.-

  Herdefinieren van woorden. Daar draait het hen om. Meer niet.

 6. Kaj Elhorst Schreef:

  Is het een bestseller? En gaat dat geld allemaal in de kas van de PVV?

  Ik kreeg een tijdje geleden een mailtje van de Grote Leider zelf waarin hij mij en zichzelf en iedereen feliciteerde met het behalen van de 24 zetels en dat dat een traktatie waard was.
  Je kon het boek “De schijn-élite van de valse munters “ GRATIS! toegezonden krijgen na betaling van € 10,-
  (Terzijde: Het boek van Hans Jansen “Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten” is verplichte lectuur voor PVV-bestuurders. Nu zijn daar maar een stuk of vijftig van, dus dat zet geen zoden aan de dijk voor Jansen, maar mogelijk zal straks zowel het boek van Jansen en Bosma verplicht op elk nachtkastje moeten liggen zoals ook ooit “Mein Kampf” verplichte lectuur was voor de Duitsers.)

 7. “(Zou dat komen doordat Meindert Fennema het weliswaar graag opnam voor Janmaat maar nooit lid van diens partij is geworden?)”
  Ja, die Fennema. Wat een vreemde, maar interessante vogel is dat toch. Destijds (eind jaren ’70) was hij nog fel links, de ommezwaai is later pas gekomen. (Dat hij zo op Janmaat viel was in eerste instantie vanwege een zwak voor de zwakkeren, omdat Janmaat zo’n loser was.)

  En wie weet heeft het radicale sfeertje van die (hoogtij)dagen een aantal betrokkenen inderdaad geprikkeld om zich daar later al even stevig tegen af te zetten. Toen Stephan Sanders een nogal ongezouten beeld schetste van zijn studiejaren aan de UvA, wierp Fennema zich op als verdediger (http://www.drogredenen.nl/2008/11/fennema-en-de-persoonlijke-aanval.html). Sanders zei o.a. dingen als: “Nog steeds denk ik dat mijn politiek ongeschoolde en onwetende generatie geen fraai voorbeeld is geweest voor de nieuwkomers, die zich in Nederland moesten zien te oriënteren. Wij hadden ze niets te leren, want we wisten het zelf eigenlijk niet. De magere moraal die overbleef was: ‘Zie maar, doe maar, en doe het vooral zelf.’ ”

  Misschien is dat toch de tijdsgeest geweest. Zelf zat ik toen nog op de middelbare school en daar waren ook veel docenten die zo demonstratief links waren, dat een deel van de leerlingen spontaan verrechtste terwijl de rest niet wist waar ze het zoeken moesten van plaatsvervangende schaamte. Mijn studie (theoretische psychologie) in de jaren ’80 was zeer politiek getint (bijna de hele staf was actief PSP/CPN-lid), maar ook heel gemoedelijk. Veel van de maatschappijkritiek betrof eigenlijk juist de sociaaldemocratie en haar neiging tot betutteling, maar er was daarbij in elk geval totaal geen sprake van ressentiment (het leek immers allemaal de goede kant op te gaan).

  Anyway: de lieden van die rancuneuze tegenbeweging beschouwen zichzelf nog steeds als links – en wel als de ware erfgenamen. Als je nog nooit hebt nagedacht over een begrip als macht is dat idd. niet zo raar. Maar dan kan het toen al niet meer erg marxistisch-leninistisch geweest zijn, want daarin staan begrippen als klassenstrijd (van oorsprong met tussen-n) en vals bewustzijn toch centraal?

 8. Huib: Ik vrees van wel:
  Henk Veldman Schreef:

  , maar mogelijk zal straks zowel het boek van Jansen en Bosma verplicht op elk nachtkastje moeten liggen zoals ook ooit “Mein Kampf” verplichte lectuur was voor de Duitsers

 9. @Joke Mizée – (Huib) Ik ben een paar jaar ouder dan de generatie die jij beschrijft. En, ja, ik zal het mezelf altijd kwalijk blijven nemen, dat ik als een van hun leiders, niet genoeg heb gedaan om hun slapheid en ideologisch gemotiveerde lethargie tegen te gaan.
  Misschien zou het weinig hebben veranderd. Maar dat weten we niet.
  Maar dat de feitenvrije ideologie in de huidige vorm zou terugkomen? Wie had dat ooit kunnen denken!
  Yours :mrgreen:

 10. @ Huib

  Ja Huib dat vind ik een ernstige tekortkoming. Neem me niet kwalijk zeg. Feitenloze politiek is er het eindpunt van. Het eindpunt van niet alleen bij de linkse idealisten maar dezelfde trend heeft ook plaatsgevonden bij de rechse ‘idealisten’. Het gebrek aan politieke strijd [ja zo noem ik dat] heeft veroorzaakt dat rechs in de gelegenheid is gekomen om deze feitenloze brallers een podium te geven. Stel je voor hoe dat bijvoorbeeld vanaf het steiger in de bouwput wordt waargenomen. Of vanaf een werkplek ergens aan een lopendeband van een productiestraat in een fabriek. Vanaf die plaatsen in de samenleving [ook al zo’n fout woord] is toch aan politiek zoals dat wordt bedreven geen eer te behalen. Eens moet dan toch de pleuris uitbreken. Wat dit aangaat mag je je [en jij niet alleen] zeker schamen. Het idealistische elan is volledig uit de politiek gehaald en daar doet rechs zijn voordeel mee. Ze doen niet anders als wat ze altijd al dejen. Liksig doen en rechs stemmen. De simpelste oplossingen voor problemen in een vreedzame samenleving op het spel zetten met voldongen feiten die voortvloeien uit problemen die zij maken met lonen en prijzen en oorlog en vrede. Zij vinden zich [narcistisch] uitverkoren. Is het niet door een god dan door Darwin. Je kunt het helemaal aan leerstoelgeleerden en hoogdravende volksvertegenwoordigers overlaten om daarover het laatste woord te hebben. Maar als dan die pleuris uitbreekt is het een a-politieke pleuris? Een feitenvrije pleuris?

  Kortom, politicologie is geen wetenschap. Nooit geweest en kan dat nooit worden. Politiek is wat je doet of en vooral wat je niet doet. Is de daad en […] [en hier is in het Nederlands weer eens geen woord voor het tegendeel van de daad, godverdomme wat een kankertaal] bij de gedachte. Het leven is hard. Nu moeten al die handboeken over het organiseren van [nationale]werkstakingen in moderne taal worden geredigeerd en onder de aandacht worden gebracht. Een sisyphus straf.

  Afin, voor een eenvoudige arbeidersjongen vanuit de tijd dat een arbeider nog een vak had en dit vak een ambacht was waarnaast je je belangen door een vakbond en een volksvertegenwoordiger kon laten behartigen toch een geëngageerde mening. Ik staak in elk geval al bijna 30 jaar als minst kwade oplossing van het probleem. En stel een daad en daarbij ga ik geweld niet uit de weg als dat nodig is.

  Dit betoogje van mij is NIET persoonlijk bedoeld. Wou het tot nut van het algemeen toch maar even zeggen. Internep biedt mij daartoe de gelegenheid. Wie weet wat er nog van komt. Niet geschoten is altijd mis.

 11. Toch wel triest dat geen enkele politicus de tegenwoordigheid van geest bezat om Bosma te vragen of meneer nu probeerde duidelijk te maken dat hij rechts van Hitler staat door hem voor een socialist te houden.

Reacties zijn gesloten.