Een paar essentiele beweringen van Wilders gefileerd

Onderstaand stuk is overgenomen van de website van vandyke, die deelneemt aan de Krapuul Creative Commons Pool.

Op 15 december stond er in de NRC een column van Bosma, de partij-ideoloog van de PVV. In het stuk beschuldigt hij links van leugens. Ik ga in dit stuk een paar beweringen van Wilders onderzoeken en er kan daarover maar één conclusie’ getrokken worden: Wilders liegt.

 

De rector magnificus van de Universiteit Leiden beschuldigt Geert Wilders ervan te spreken van een „tsunami van moslims”.Je vraagt je af waarom oud-links zo volhardt in aperte leugens. Waarom hebben ze geen enkele boodschap aan alle genuanceerde vertogen, waarin bijvoorbeeld steeds een scherp onderscheid wordt gemaakt tussen islamieten en islam en waar elke referentie aan ras ook maar in de verste verte ontbreekt. 

 

Aldus Bosma in de NRC. Op het weblog van Geert Wilders kwam ik dit stuk tegen uit 2006:

 “Nederland staat aan de vooravond van een ‘tsunami van islamisering’. Moslims zullen de Nederlandse samenleving overspoelen en zorgen voor criminaliteit en overlast, ook op het platteland. Hun intolerante en gewelddadige cultuur zal de Nederlandse samenleving raken ‘in het hart, in onze identiteit’. “

 

 ‘De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin… Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur. Als we ons niet verweren, zullen alle andere punten uit mijn programma voor niks blijken te zijn.’

Ik heb geen zin om te discussiëren over zaken als wat Wilders bedoelt met tsunami, of er sprake is van nuance zoals Bosma die meent te ontdekken. Daar zijn en worden al duizenden artikelen over geschreven.

Ik wil het hebben over, ‘het demografische probleem: ‘wat hierheen komt’, ‘de voortplanting, ’ als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin…’.

Dat zijn de ‘feiten’ waarop Wilders en zijn volgelingen zich baseren. Ik wil die ‘feiten’ onderzoeken. Vooral de vruchtbaarheid heb ik wat uitvoeriger bekeken en kom nu met betrouwbare cijfers over hoeveel kinderen moslimmoeders krijgen. Het vruchtbaarheidscijfer van moslimmoeders ligt maar 15% boven dat van autochtonen, is een belangrijke conclusie.

1. Wat zich hier voortplant

Hoeveel kinderen krijgen moslims en hoeveel meer zijn dat er dan vergeleken met autochtonen? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. 1) Uitgaande van het aantal kinderen dat Turken en Marokkanen samen krijgen, dan was het aantal kinderen van alle moslimvrouwen in 2009 ongeveer 16.000. Dat is 8 á 9% van het totaal aantal geborenen (185 duizend). Het vruchtbaarheidscijfer (VC)2) is 2,1 en is daarmee 15% hoger dan dat van autochtonen (1,8). Het aantal kinderen dat moslima’s totaal meer krijgen per jaar is dan +/- 2.000. Daarbij ben ik uitgegaan van 900.000 moslims, zelfs 75.000 meer dan het cijfer van het CBS.

Betekent een vruchtbaarheidscijfer van 2,1 dat de moslimbevolking in Nederland niet meer zal groeien? Nee. Als je migratie buiten beschouwing laat dan zal de groep nog groeien omdat die op dit ogenblik nog erg jong is vergeleken met de autochtone bevolkingsgroep. Doordoor is het percentage overleden Turken & Marokkanen nu nog 5x lager dan bij autochtonen. Dat gaat veranderen. Alleen al de afgelopen 10 jaar is de groep T & M 5 jaar ouder geworden (artikel) en tegen 2050 zal het nog nauwelijks verschillen met autochtonen. Dat komt ook omdat hun vruchtbaarheidscijfer verder zal gaan dalen (artikel).

Het aantal moslims zal groeien van 5 tot 5,5 procent van de totale bevolking nu, naar iets van 8-9 procent in 2050.

In dit exel-bestand vindt u alle berekeningen en nog veel meer cijfers. Bovendien kunt u hierin het aantal moslims wijzigen. Het programma rekent dan het aantal baby’s uit.

2. Als je ziet wat hierheen komt.

Symptomatisch voor de PVV is dat ze het altijd hebben over wat hierheen komt en nooit over wat er weggaat. Immigratie en emigratie horen bij elkaar, maar niet bij de PVV. Op de website van de PVV vind je wel 122 keer het verband tussen moslims en immigratie en maar een keer met emigratie; dat was dan ook nog emigratie uit moslimlanden.  Dit zijn de cijfers rond 2006:

Bron: CBS

Al in 2002, vermoedelijk door de maatregelen van Cohen, was de immigratie uit moslimlanden sterk aan het dalen, bovendien steeg de emigratie en dat resulteerde zelfs in een negatief saldo van 2004 t/m 2007. 3) Er vertrokken er dus meer dan dat er hierheen kwamen. Dat heeft u Wilders, Fritsma of Bosma nooit horen roepen. Bij hun komen er alleen maar volgeladen vliegtuigen hierheen. De vertrekhal bestaat niet in de ideologie van de PVV.

In de vorige eeuw, ja toen hadden we forse overschotten. Dertig jaar geleden was alleen al het migratiesaldo van Turken en Marokkanen 24.000 positief. Dat was de vorige eeuw, we leven nu in de 21ste. Niet alle jaren hebben nu een negatief saldo. Natuurlijk niet, maar er is duidelijk sprake van een enorme verandering. 3)

Bovendien denk ik dat bij degene die terug gaan naar hun land van herkomst in verhouding meer moslims zullen zitten. Een moslim zie ik nog wel teruggaan naar Iran, maar een homoseksuele atheïstische Jood toch niet zo snel.

Conclusie: het door Wilders genoemde ‘demografisch groot probleem van Nederland’ bestaat niet. Het zijn openbare gegevens die iedereen kan ophalen bij het CBS en anders had hij ze via Kamervragen kunnen opvragen. Ik kan daarom de bewering van Wilders niet anders dan een leugen noemen. Dat wordt nog eens versterkt door de leugens van de ‘immigratie-expert’ van de PVV Fritsma. 4)

Ik daag Bosma en de PVV uit om eens te komen met die ‘cijfers en de ontwikkeling daarin…’. Wedden dat ze dat niet doen? Hoeft ook niet, want hun aanhang gelooft in Wilders. Geloven want dat is het. Bij de PVV en hun volgelingen zijn het geen meningen die gebaseerd zijn op feiten. De PVV kan roepen wat ze willen, want ook van de Nederlandse pers heeft zij ook niets te vrezen. Het eerste goed onderbouwde verhaal over de feiten van de migratie moet nog komen, op enkele kleine uitzonderingen na (Zembla, NCRV) . Wilders en de PVV heeft vrij spel.

1)  In de eerste plaats wordt niet geregistreerd in het bevolkingsregister welk geloof iemand eventueel heeft. Het CBS houdt echter wel uitgebreide enquêtes naar o.a. deze vraag. In 2009 waren er volgens het CBS 825.000 moslims in ons land. Dan weet je echter nog niet hoeveel kinderen moslima’s krijgen. Wat we wel weten is hoeveel kinderen Turkse en Marokkaanse vrouwen krijgen. Nu zijn niet alle Turken en Marokkanen moslim, maar je kunt er wel mee rekenen als je uitgaat van de veronderstelling dat alle moslima’s dezelfde levensopbouw hebben als die van alle Turkse en Marokkaanse vrouwen en net zoveel kinderen krijgen per vrouw. Het is een aanname, maar een die niet ver van de werkelijkheid zal liggen. Bovendien maken Turkse en Marokkaanse moslims ongeveer 75% uit van het totaal aantal moslims. Dat maakt dat zelfs een zeer hoge afwijking van 10% maar weinig invloed heeft op het totaal cijfer.

2) Een vruchtbaarheidscijfer van 2,1 betekent in principe dat de bevolking niet groeit door geboorte min sterfte. Gemiddeld moeten alle vrouwen samen tijdens hun totale vruchtbare leven iets meer dan twee kinderen het leven schenken omdat net iets meer dan de helft van hun kroost jongetje is en er vrouwen overlijden voordat zij het einde van hun vruchtbare leven hebben bereikt. Het autochtone cijfer van 1,8 betekent dat op den duur de bevolkingsgroep gaat krimpen, ondanks dat we steeds ouder worden. Onvermijdelijk.

3)2008 geeft weer een positief saldo en 2009 vermoedelijk nog iets meer, maar 2010 zal weer dalen. Zie: artikel, artikel. Voor het totale plaatje van de ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden zie dit artikel. Voor verschil tussen de periode voor en vanaf 2002 zie dit artikel.

4) Sietse Fritsma heeft een boekje geschreven: ‘De immigratieramp van Nederland’ in 2007. Wilders schrijft in het voorwoord dat het een ‘eerlijk’ boekje is. Ook een leugen. Lees bijvoorbeeld dit artikel.

Kanttekening:

Ik heb persoonlijk weinig problemen met moslims. Ik vind het op zich niet leuk om over deze mensen te hebben zoals hierboven. Het verhaal moet toch geschreven worden omdat er veel te veel mensen angstig zijn geworden voor ‘het grootste probleem’.  Die angst is ten onrechtte. ‘Het volk’ is misleid/voorgelogen.

62 gedachten over “Een paar essentiele beweringen van Wilders gefileerd”

 1. Argumenten hebben gelovigen nog nooit overtuigd, dus dat zal ook niet gebeuren met de leden van de PVV-kerk.

 2. @ Laurent
  Ik heb het artikel ook niet geschreven richting PVV-aanhang. Die heb ik afgeschreven. Het gaat mij om de twijfelende groep. De groep die de propaganda hoort en niet weet wat daarvan te denken. Om de groep die wel weet dat uit de PVV-hoek onzin wordt gepraat, argumenten te leveren voor het debat.

  Eigenlijk wil ik nog veel meer dan dat ik nu doe en misschien komt er ook nog wel van. Een van die dingen is een FAQ rubriek. Allemaal argumenten van rechts overzichtelijk bij elkaar en dan de feitelijke onderbouwde weerlegging.

 3. @Vandyke: daar heb je wel weer gelijk in, en het is zeker een heel goed stuk. Soms hebben juist die goede stukken een wanhoop opwekkend effect op mij, omdat het niets lijkt uit te halen. Maar je hebt gelijk.

 4. @ Van Dyke
  Goed stuk en hoog nodig voor de mensen die Wilders alleen steunen omdat ze denken dat ze anders zichzelf uitleveren aan een Islamitische migratie- en geboortegolf.

  Wilders liegt over wel meer dingen, maar dat is zijn belangrijkste leugen.

 5. PVV, Wilders, Bosma en trawanten van de media zijn bezig om ons onder een TSUNAMI VAN LEUGENS te bedolven.

  Let op: leer zwemmen in de zee van leugens.

 6. Tsunami van moslims is inderdaad anders dan tsunami van islamisering. Dit soort leugens leidt tot:

  “En toen zei hij iets heel opmerkelijks, zegt Abaida. Hij zei: ‘Wat deze mevrouw doet is zich aangesproken voelen, terwijl als Wilders het heeft over islamisering, hij juist niet haar aanspreekt. Dit lijkt op het eerste oog een progressieve mevrouw, die de islam aanhangt, wat haar goed recht is. Daar richt Wilders zich niet tegen. Het is niet Wilders tegen de moslims, het is Wilders tegen de extreme varianten die voortvloeien, zegt hij zelf, uit de islam.”

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2788/Geert-Wilders/article/detail/1187457/2010/12/27/Intuitief-voelde-ik-aan-dat-Wilders-zou-zijn-veroordeeld.dhtml

  Gewoon opmerkelijk dat Naoual Abaida dat opmerkelijk vind, terwijl ze dit had kunnen weten.

 7. #6 Leuk dat je erover begint Bookie want dat is dus weer zo’n leugen. Wilders gelooft niet in de gematigde Islam en heeft een probleem met alle Moslims.

  Natuurlijk zijn er veel gematigde moslims. Maar een substantieel gedeelte van de islamieten is dat niet. Er bestaat onder mohammedanen een brede steun voor de invoering van de sjaria, de jihad-aanslagen van 11 september en de afkeer van Joden en het Westen. Wat zeker niet bestaat is een gematigde islam. De islam is gebouwd op twee onveranderbare pijlers: de letterlijkheid van de koran (het ongecreëerde woord van Allah) en de volmaaktheid van Mohammed, hun profeet. De islam gaat uit van de fundamentele ongelijkheid van mensen. Het ziet twee categorieën: moslims en kaffirs (niet-moslims). De een is superieur, de ander minderwaardig. De islam streeft naar wereldheerschappij. Jihad is de plicht van elke moslim. De koran schrijft gedrag voor dat strijdig is met onze rechtsstaat, zoals antisemitisme, discriminatie van vrouwen, het doden van ongelovigen en heilige oorlog tot de werelddominantie van de islam een feit is.

  “Mohammedaan” is een benaming die Moslims als denigrerend en beledigend beschouwen. Dat weet Wilders verdomde goed. Als je niks tegen Katholieken hebt dan noem je ze ook geen “Papen” of “Afgodenaars”

  Dat is bladzijde 13 van het PVV verkiezingsprogramma. Op bladzijde 15 staat het voorstel om de Koran te verbieden. Dat Wilders niks tegen gematigde Moslims heeft is gewoon niet waar. Hoe denk je dat een gematigde Christen zich voelt als je de Bijbel gaat verbieden?

  Ook op bladzijde 15: “Dubbele nationaliteit stoppen. Wie een andere nationaliteit behoudt, kan geen
  Nederlander worden”
  Dat betekent dat alle nieuw geboren Etnische Marokkanen geen Nederlander meer kunnen worden want die geeft de Nederlandse regering aan bij het Marokkaanse consulaat of de ouders nu willen of niet. Dat Staatsburgerschap kun je niet opgeven.

  Bladzijde 19

  Geen mensen met een dubbele nationaliteit in regering, parlement, Provinciale Staten, gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties. Wie bijvoorbeeld ook de Turkse of Marokkaanse wet moet gehoorzamen kan niet vrijuit spreken

  Wilders heeft niks tegen gematigde Moslims hoor. Hij wil alleen maar de grootste groep Moslims in dit land hun passieve Kiesrecht afnemen.

  Ga vooral naar de PVV site en lees het verkiezingsprogramma. Het staat er allemaal in.

 8. @ Bookie:

  “Tsunami van moslims is inderdaad anders dan tsunami van islamisering”
  Leuk geprobeerd, maar als deze ‘correcte’ uitspraak gepaard gaat aan opmerkingen als hieronder is het logisch dat mensen denken aan een tsunami van moslims.
  “De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin… Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken.”
  Geert Wilders Interview in de Volkskrant, 7 oktober 2006

  ” “… het aantal islamieten in ieder Europees land neemt meer dan zorgwekkende vormen aan.” “De PVV zal zich met man en macht verzetten tegen deze derde islamitische invasiepoging.”

  voor de cijfers : zie boven

 9. @7
  Nee, ik ben niet zo’n Wildersfan. Hij overdrijft maar islamisering is wat anders als de toename van het aantal moslims.

  “Islam is niet enkel een religie (dien), maar ook een ideologie (mabda-a): een basisidee waaruit een systeem voortvloeit.”
  http://kalifaat.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=12&Itemid=248

  Islamisering heeft met het streven naar (gedeeltelijke) implementatie van de ideologie/het systeem te maken en niet zo zeer de religie.

 10. Heb je dit artikel uberhaupt wel gelezen? Wilders heeft het duidelijk over moslims het citaat afkomstig van zijn eigen website staat er bij.

 11. @#10
  Het merendeel van de Moslims in Europa wil geen Theocratische staat.

  Er zijn in Nederland en elders in Europa geen wetten veranderd om Islamitische Theocraten te gemoed te komen.

  Dus leg jij eens uit waar die vermeende Islamisering uit bestaat.

  Het stichten van Islamitische scholen en het bouwen van Moskeeën telt niet want dat is gewoon gebruik maken van vrijheid van godsdienst.

 12. @Bookie
  In hetzelfde artikel op de website van Wiledsr lees ik:

  “Dus er is een verband tussen de islam en criminaliteit?

  ‘Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Eén op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims, desnoods met oorlog. Die interpretatie geldt in de huiskamers van die probleemjongeren, in de moskeeën. Het zit dus in die gemeenschap zelf.’”

  Ik zie hier toch eigenlijk weinig onderscheid.

  Wilders voegt dingen bijelkaar die niets met elkaar te maken hebben. Zo verbindt hij moslims (moslimlanden) onvoorwaardelijk aan niet-westerse immigratie. Hij is tegen de immigratie uit moslimlanden, maar die maken maar een minderheid uit van de immigratie uit niet-westerse landen. Dat heeft Wilders ook nooit verteld.

  Eén op de vijf Marokkaanse jongeren verdacht? Bij de PVV-fractie is dat een op de drie. Vergeleken met Marokkanen is de PVV een Mexiaans drugskartel.

 13. @#13
  Als Wilders zijn zin krijgt dan raken alle nu levende Marokkanen hun passief kiesrecht kwijt want ze kunnen dat Marokkaanse staatsburgerschap niet opgeven. Alle nieuwgeborenen kunnen geen staatsburger meer worden en kunnen dan volgens Wilders’ andere plannen voor het minste of geringste worden gedeporteerd. We hebben het hier over meer dan 400.000 mensen die Wilders hun burgerrechten wil afnemen.

  Allemaal maatregelen om Marokkanen te treffen als etnische groep. Zijn zijn samen met de Turken de grootste groep Moslims.

  Deze maatregelen treffen Marokkanen om het even hoe gematigd ze zijn en om het even of ze Moslim zijn of niet. Zo’n 1% van de Marokkanen in dit land is namelijk Joods. Zij kunnen evenmin van dat Marokkaanse Staatsburgerschap af.

  Dat Wilders geen probleem heeft met gematigde Moslims is gewoon een rookscherm. Hij opent in zijn verkiezingsprogramma de frontale aanval op Marokkanen, Antillianen, Turken en andere minderheden. Lees maar na.

  “Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding ‘Antilliaan.’ ” Bladzijde 11. Lees maar na.

 14. Ties Prakken had het over 2/3 van de moslims gematigd. Met zijn idiote miljoenen moslims Europa uit bedoelde Wilders 30% wat aardig overeenkomt met de cijfers van Ties.
  Wikileaks heeft dat beeld in GB bevestigd.
  http://nieuwreligieuspeil.net/node/4082

  In NL zal dat wat lager liggen aangezien er hier relatief veel Alevieten en Ahmadyya wonen.

 15. #15
  Wilders had het niet over miljoenen Moslims maar over tientallen Miljoenen Moslims. Er zijn minder dan 17 Miljoen Moslims in de EU. Je komt alleen aan tientallen miljoenen als je het gehele continent Europa neemt met Turkije erbij.

  Ten tweede, niemand vraag om het uitzetten van Christenen die een Theocratie willen. Vrijwel de gehele SGP en delen van de aanhang van de Christen Unie en het CDA staan hier achter.

  Waarom de ene groep met “verkeerde” verlangens vervolgen en de andere ongemoeid laten?

 16. Vandyke, dank! Dit soort stukken moeten er meer komen. Inderdaad niet voor de Goudpruikje-gelovigen, maar voor de twijfelaars. Misschien dat er toch nog bij zijn waar het gezonde verstand kan gaan zegevieren.

 17. @16
  De islamisten onder de moslims en niet moslims an sich. Lijkt me duidelijk. Hoe kleiner deze groep hoe makkelijker het voor de overige moslims (en niet-moslims) wordt. Ik denk niet dat het nodig is deze islamisten allemaal het land uit te zetten aangezien ik geen voorstander ben van gedachtepolitie.

 18. @20 Nou onze oren en ogen staan goed open, in tegenstelling tot de angstige hazen die Wilders blind geloven. Wij houden het kritische Nederlandse gezond verstand in ere. Dat zouden meer mensen moeten doen. 😎

 19. @#19
  Er horen überhaupt geen mensen het land te worden uitgezet die staatsburgers zijn of gewortelde vreemdelingen. We hebben hier nog altijd een rechtstaat. Je mag geen mensen hun huis afnemen alleen maar omdat je hun overtuigingen niet leuk vindt. Als je dat wel wil dan gooi je meer dan twee eeuwen beschaving sinds de verlichting op de vuilnishoop. Er dienen voor Moslimextremisten geen andere regels te gelden dan voor radicale Christenen of andere radicalen. We zijn allemaal Nederlanders. We zijn gelijk voor de wet en dat moet zo blijven. Dat is beschaving. Je weet wel: dat concept waar de Taliban niet zo veel mee heeft.

 20. Je kan als extra straf op daadwerkelijke terroristische daden denaturalisatie en ongewenst vreemdeling verklaring toevoegen. We blijven dan gebonden aan internationale wetgeving op het gebied van stateloos maken van inwoners e.d. dat dan weer wel en terecht.

 21. @#23
  Ja, je kan de gekste dingen invoeren maar dan blijft er niet veel over van de rechtstaat.

  Denaturalisatie kan alleen als je ooit bent genaturaliseerd. Dat is niet van toepassing als je met twee of meer nationaliteiten bent geboren. Het is ook domweg racistisch om de ene etnische groep uit te zetten voor terrorisme en de andere niet.

  Ik ben ook tegen het uitzetten van gewortelde vreemdelingen om het even wat ze uitvreten.

  Er zijn maar een handje vol mensen veroordeeld voor misdrijven met terroristisch oogmerk trouwens. Mohammed C was geen Nederlander maar wel geworteld. Hij werd uitgezet na het uitzittten van zijn straf en is meteen na aankomst in Marokko opgepakt en spoorloos verdwenen.

  Dat vinden PVV-ers uiteraard prachtig want Marokkanen zijn immers geen mensen. Dus wat maakt het uit als ze worden uitgezet naar hun land land van herkomst dat ze waarschijnlijk dood martelt.

 22. Terug naar het onderwerp.

  “We” staan helemaal niet op het punt om er uit gefokt en gemigreerd te worden door Moslims. Dus we hebben niet zoveel te vrezen van de Islam. Dat is een redelijke bijlslag aan het bestaansrecht van de PVV.

  Waarom zouden we PVV stemmen als er geen Islamgevaar is?

 23. @ ren donat 20 doe vooral ogen en oren dicht! Je kinderen en kleinkinderen zullen het wel beleven!!!
  Waar maak jij je zo druk over? Wat drijft je? Waarom laat jij je zo bang maken? Get a life. ❗

 24. Bookie Schreef:

  Je kan als extra straf op daadwerkelijke terroristische daden denaturalisatie en ongewenst vreemdeling verklaring toevoegen. We blijven dan gebonden aan internationale wetgeving op het gebied van stateloos maken van inwoners e.d. dat dan weer wel en terecht.

  En wat dan als Rechtse Nederlander een terreuraanslag pleegt , wat doen we daarmee ?? Die gozer in Spijkernisse was plotseling een ” verzamelaar ” toen bij hem een complete wapenvoorrad werd gevonden … dat ondanks al zijn verbanden met ultra-rechts

 25. Mensen die niet Lelyblank zijn uitzetten lijkt een soort van fetish te zijn voor bepaalde rechtse groepen. Ze raken daar gewoon niet over uitgepraat. Ze moeten die zoete wensdroom van ze echt met alles en iedereen delen.

 26. vandyke Schreef:

  Vergeleken met Marokkanen is de PVV een Mexiaans drugskartel.

  Dit is de stelling van de dag op krapuul.nl

  bedankt @vandyke

 27. Leo Lucassen, hoogleraar in leiden, in een intervieuw dat ik net vond.

  http://www.radio1.nl/contents/23288-leo-lucassen-over-massa-immigratie

  De cijfers die Lucassen noemt gaan over geboorteland. De cijfers in van tabel 44_1 naar herkomstgroep (dus inclusief 2e generatie).

  De veschillende manieren om naar migratie te kijken heb ik hier beschreven: http://www.vkblog.nl/bericht/308336

  Niet westerse immigratie met de reden van immigratie: http://www.vkblog.nl/user/bericht/edit/id/351148

  Over de geschiedenis o.a. dit stuk geschreven: http://www.vkblog.nl/bericht/317215

  Dan heb je bij elkaar een aardig plaatje.

 28. @Al
  Voor een rechtse Nederlander geldt dan hetzelfde recht. Indien dubbele nationaliteit kan er gedenaturaliseerd worden echter stateloos maken kan nu eenmaal niet.

 29. @#32
  Dan creëer je nog altijd verschillende regels voor verschillende groepen. Een groep wordt dan harder voor hetzelfde misdrijf gestraft dan anderen. Uit je huis en je land gegooid worden is een hele zware straf. Die gaat dan gelden voor Marokkanen die niet van dat Marokkaanse staatsburgerschap afkunnen, maar niet voor mensen met maar een Nederlands paspoort.

  Dat is niet rechtvaardig.

  Waarom wil je zo graag dat mensen hun Nederlanderschap kan worden afgenomen? Wat wil je daar mee bereiken?

 30. Bookie Schreef:

  @Al
  Voor een rechtse Nederlander geldt dan hetzelfde recht. Indien dubbele nationaliteit kan er gedenaturaliseerd worden echter stateloos maken kan nu eenmaal niet.

  Ach ja statenloos maken .. Dat gebeurde zowel met Internationale brigadisten die tegen Franco vochten als met Nederlandse SSrs en anderen die in het Duitse leger diende , echter duurde het voor de , linkse , Internationale brigadisten, veel langer om die Nederlandse Nationaliteit terug te krijgen … Voor een vriend van mijn opa tot midden jaren 70 !!!

 31. @33
  Dat zie je verkeerd. Wat mij betreft hoeft er nooit van iemand het Nederlanderschap te worden afgenomen natuurlijk en blijft het slechts wetgeving.

 32. Bookie Schreef:

  en blijft het slechts wetgeving.

  Wetgeving wordt door mensen gecreëerd en daarom geeft de gedachtegang van dezelfde mensen weer.
  Een (rechtse) dictatuur beschikt ook over een eigen wetgeving.

 33. #35 Het merendeel van de WaffenSS-ers werd helemaal niet stateloos. Ze hadden immers met toestemming van de toenmalige overheid gevochten. Een deel kon zich rehabiliteren door in Korea te dienen. Daarmee wordt het schandaal dat dit wel met de mensen gebeurde die tegen Franco vochten nog groter. Tegen Fascisme vechten mocht alleen in Nederland zelf of onder geallieerde vlag.

  #36 Het enige nut van dergelijk wetgeving is dat het de wraakzucht van grote groepen mensen tegen Marokkanen bevredigd. Wilders wil Marokkanen niet alleen voor terrorisme maar ook voor kleine vergrijpen hun staatsburgerschap afnemen dus ook voor een series inbraken. Als Wilders dit in plaats van Marokkanen over Joden riep dan zou je wel jij daar waarschijnlijk wel problemen mee hebben. Joden kunnen echter altijd aanspraak maken op een Israëlisch staatsburgerschap. Dus als je zo redeneert is het ook prima om Joden zo te behandelen.

  Wat mij betreft: handen af van ieders staatsburgerschap.

  Alle nieuwe anti-terrorisme wetgeving moet ook onmiddellijk worden afgeschaft. Misdaden in georganiseerd verband waren al strafbaar. Massamoord ook. Die “met terroristisch oogmerk” formulering bestaat alleen maar om mensen voor kleinere vergrijpen zwaarder te kunnen straffen. Tot nu toe zijn die wetten alleen maar tegen Moslims gebruikt en niet tegen een van de vele gewelddadige Nazi groepen die dit land telt.

 34. Mooie kanttekening waar ik me goed in kan vinden!
  Ga er maar aan staan om Wilders PVV propaganda als burger te weerleggen.Het is de jounalistiek en media ernsitg te verwijten dat zij het aan de burger en leek overlaten klakkeloos overgenomen kreten en presumpties eerst naar waarheids vinding zoals het een integegere pers behoort, zelf te onderzoeken.
  Uitzonderingen daar gelaten, zeg maar rustig burger Tijdroof om er mee behept te raken.
  Bij deze dan ook alle respect voor uw werk en inzet deze hypes ook te ontkrachten .

  Zonder lezer hier te wilen vermoeien, geef ik een te lang staaltje van mijn laatste fora poging aan een Pvver over Marokkanen weer.
  Na deze uitputtingslag, die ik niet eens heb verzonden, heb ik me zelf afgevraagd waarom er in godsnaam nog op die manier mee bezig geweest te zijn.
  Voor wat het verder waard moge zijn, zie ik hieronder genoemde burger problemen versus immigratie/multiculti problemen een discussie waardig.

  “”Ik kan niet andrs dan uw reactie onder een slecht geinformeerde burger en een smerige trol plaatsen..
  Maar ja, Marokkanen vormen deel van de hoge criminaliteits cijfers onder jongeren.
  Voor uw informatie:
  Nederland houdt dacht ik vanaf de jaren 60 het volgen van het criminaliteits gehalte onder immigranten uitstekend bij en werd daar in het buitenland om geloofd.
  Daar hebben Wilders, de PVV, die met cijfers en halve waarheden goochelt, niet voor nodig.
  Voorheen waren het Surinamers en Molukkers die hoog scoorden maar was het met reden NOT done om de etnische afkomst van bevolkingsgroepen voor publicatie weer te geven.
  Nu worden onder meer dus jongeren van Marokkaanse afkomst als dusdanig naar media vraag benoemd. Gezien de politieke wending media breed met cijfers en afkomst te komen, gaat de journalistieke vraag en aandacht evenals de druk op politie daar iets mee te doen, naar deze groep uit.
  Met als verder nadeel de ongunstige werking die stigmatisering van bevolkings groepen op de arbeidsmarkt heeft.
  Uit dit onderzoek blijkt nl dat onder jongeren geboren na 1970 het criminaliteits en overlast gehalte procentueel hoger onder autotochten dan onder jongeren van Marokkaanse afkomst ligt.
  Uit het volgen van de Marokkaanse cijfers blijken deze sterk te verminderen indien met werk en getrouwd.
  Een minder gunstige prognose zou naar de Antilliaanse criminaliteits en gewelds cultuur uitgaan.
  Gezien deze onderzoeken zich primair richten op volgen van criminaliteit onder immigratie populatie gaf het geen inzicht in vervolg en prognose over jonge autotochtone overlast plegers en draaideur criminelen.
  Het bestrijden van criminaliteit en overlast onder bevolkingsgroepen betreft ook het naar het achterliggend sociaal economisch beleid van die specifieke gemeentes wijken en buurten waar dit in ons land plaats vindt om met een zo effectief mogelijk plan van aanpak te kunnen komen.
  Bronnen onder meer NRC, link naar uitbreid gefundeerd artikel heb ik niet meer voorhanden.

  Met uw verwijzing naar Cohen.s vermeende affaires schaart uw zich onder de bekende trollen hier.
  Met de oorlogs term landverrader heeft u bevestigd wat u op dit log met uw reactie wilt ontkennen nl een media politiek klimaat dat aan de aanloop naar WO 2 doet denken.
  En dit terwijl klein Nederland het in verhouding qua immigratie, criminaliteit en burger rellen, geen banlieus of no go arrears kent, het ontzettend goed gedaan heeft.
  Laat dit zo blijven!
  Ze kan het falen genoemde problemen het hoofd te bieden alsnog herstellen al zie ik dit huidig kabinet al helemaal niet doen. Er staat ook niets in het gedoog akkoord over terwijl dit alles keurig voor ze in kaart is gebracht en men zou verwachten dat de PVV juist specifieke aandacht en aanpak voor eigen mediabreed uitgemeten Marokkaanse ellende dossier zou opgeëist zou hebben.
  En dit ook nog terwijl PVV kiezers overwegend juist uit die probleem clusters en onze achtergestelde aan het Haagse infuus liggende provinciën komen.

  Ik zou er een voorstander van zijn om bevindingen en onderzoek naar die clusters waar een hoge criminaliteits gehalte onder jongeren en/of waar er multiculturele problemen en overlast plaats vinden, media breed in kaart als Burger probleem gebieden te brengen.
  Naast integere journalisten,pers en politiek, zijn daar burgers voor nodig die de hetze aan berichtgevingen herkennen voor wat ze zijn, nl. een portie media markt bagger.
  De grote criminelen, vastgoed wereld, witte boord multinationals komen toch wel weg
  terwijl we voor onze jongeren en burger omgeving wel betere zorg kunnen dragen.
  De huidige burgemeesters brandbrieven gaan al langer uit naar die clusters waar vrije EU arbeids migratie voor sociaal economische problemen, bekende lucratieve malafide markt praktijken,meer daklozen en verdere criminaliteit zorgt.
  Maar ook daarover bleef het in Den Haag en blijft het gedoog kabinet Rutte1 nu dat Wilders een grote vinger in de pap heeft, merkwaardig stil over'”.

  Pffff…..niet bepaald puntig en dat zeg ik!

 35. Stel dat zo’n aanslag op Apaches slaagt. Dan is dat in wezen een aanval op het koninkrijk wat nu al tot denaturalisatie kan leiden. Wellicht is de huidige wetgeving in dit geval al voldoende zeker gezien deze mensen pas recent zijn genaturaliseerd. Ik zou daar geen probleem mee hebben.
  Ik ben Wilders niet en heb er ook niks mee. We halen de joden er maar weer eens bij.

 36. Sofia van der Linde Schreef:

  Alle nieuwe anti-terrorisme wetgeving moet ook onmiddellijk worden afgeschaft. Misdaden in georganiseerd verband waren al strafbaar. Massamoord ook. Die “met terroristisch oogmerk” formulering bestaat alleen maar om mensen voor kleinere vergrijpen zwaarder te kunnen straffen. Tot nu toe zijn die wetten alleen maar tegen Moslims gebruikt en niet tegen een van de vele gewelddadige Nazi groepen die dit land telt.

  Precies dat is wat mij ook erg stort Sofie. Die wetgeving wordt nooit te nimmer tegen Naiz’s en neo-nazi’s gebruikt. Mijn conclusie na al die jaren is dat extreem-rechts wordt door de OM en zeker (para)militaire kringen het hand boven het hoofd gehouden. Er zijn nooit bijvoorbeeld onderzoeken naar hun bewapening en waar komt het vandaan. De informatie van de AIVD hiervoor wordt of in een doofpot gestopt en komt nooit naar buiten.

  Waarschijnlijk worden ze als een stok achter de deur gehouden voor in het geval dat de situatie echt “uit de hand gaat lopen”.
  In deze variant vermoed ik dat er vele ultra-rechtse aanhangers op verschillende belangrijke posities binnen dito ministeries en kringen zitten.

 37. ‘#Sofia van der Linde

  Ik dacht dat alleen Wilders blijvende afschaffing habeus corpus , zg patriot act , in zijn program had staan?
  Ik heb domweg geen idee welke bestaande anti terrorisme wetgeving of vernieuwing daarvan al van kracht is.
  Afschaffing habeus corpus, burgers voor onbepaalde tijd vasthouden zonder adequate juridische bijstand, en dit ook naar gelang de sympathien van betreffend regime, Wilders ambitie dus, een nachtmerrie.
  Pvvers begrijpen denk ik niet dat ook zij hier onder zouden vallen.

 38. @#40 Vanwaar toch dat hardnekkige verlangen om mensen hun Nederlands staatsburgerschap te willen afnemen?

  De Joden kunnen net als de Marokkanen altijd terug vallen op een ander staatsburgerschap. Dus als het gaat om iedereen uit Nederland gooien die crimineel is en op een andere staat kan terugvallen dan zou dit ook voor Joodse criminelen gelden. Nee, maar in die uitzet fantasie komen doorgaans alleen Marokkanen voor. Waarom?

  ———————————
  Extreem rechtse ideeën floreren in de nationale reserve en studentenverenigingen die daar ook trainen. Zelfs in ons leger komen extreem rechtse personen veel te veel voor. Ja, ik heb er een probleem mee als mensen met openlijke Nazi-denkbeelden of sympathieën van mijn belastingcenten leren doden.

  Er werden illegale wapens gevonden bij Professor Smalhout en zijn schoonzoon. Smalhout sprak er schande van dat hij een nachtje de cel in moest. Ik heb nooit in de pers mogen vernemen waar Smalhouts schoonzoon al die illegale wapens vandaan had. Nee, zodra Smalhout vrij was, had niemand van de gevestigde pers interesse meer.

  Wat mij betreft wordt de wet op wapens iets versoepeld maar niet zodanig dat je er een arsenaal op na kan houden.

 39. Sofia van der Linde Schreef:

  xtreem rechtse ideeën floreren in de nationale reserve en studentenverenigingen die daar ook trainen. Zelfs in ons leger komen extreem rechtse personen veel te veel voor. Ja, ik heb er een probleem mee als mensen met openlijke Nazi-denkbeelden of sympathieën van mijn belastingcenten leren doden.
  Er werden illegale wapens gevonden bij Professor Smalhout en zijn schoonzoon. Smalhout sprak er schande van dat hij een nachtje de cel in moest. Ik heb nooit in de pers mogen vernemen waar Smalhouts schoonzoon al die illegale wapens vandaan had. Nee, zodra Smalhout vrij was, had niemand van de gevestigde pers interesse meer.
  Wat mij betreft wordt de wet op wapens iets versoepeld maar niet zodanig dat je er een arsenaal op na kan houden.

  En nu de essentiële vraag: stel voor dat dit arsenaal bij een moslim was gevonden?

  Dan was de aarde te klein geweest en moesten we zeker allemaal onder ALARMfase I gebukt gaan?
  Stelletje hypocrieten.

  Die arsenaal van Smalhout verdiend dat de nationale recherche hem en zijn zoon voor onbepaalde tijd als terroristen doet opsluiten. Hebben jullie gelezen over het inhoud van zijn arsenaal?
  Hoe krijg je zoiets thuis in Nederland waar alles wordt afgeluisterd, gefilmd en doorverteld?

 40. @45
  Uitzetten van criminelen is onzin natuurlijk. Maar een “geslaagde” terroristische aanslag is aanslag tegen de staat/koninkrijk. In die zin kan je de wetgeving die er al is verruimen. Aan de andere kant krijgen ze dan toch al snel levenslang en dan maakt het weer weinig uit.

 41. @#48
  Een “geslaagde” aanslag zou een of meer doden betekenen. Als die schuldigen worden gepakt dan krijgen ze levenslang voor moord. Wat is de functie van het afnemen van staatsburgerschap?

  @#47 Dat is die heerlijke dubbele moraal weer in Nederland. Noureddine F. heeft een aanzienlijke gevangenisstraf gekregen voor het bezit van een automatisch wapen. Terecht, maar dan mag de schoonzoon van Smalhout ook een tijdje het gevang in. Die had een veelvoud van dat soort materiaal.

 42. @47

  Zelf niet eerder van deze deze professor Smalhout gehoord, kwam ik telegraaf columnist,, een soppy column over eenzame zwaar beveiligde Wilders, Kerstoepsrpaak tegen ,terwijl de dus man een arsenaal van verboden wapenbezit en schoonzoon idem in huis had gehad.
  Bizar om daar me weg gekomen te zijn, fout meten met 2 maten dus als accepabele praktijk.
  Uit welk oogmerk (de term) dit wapen bezit , is dit niet onderzocht en kenbaar gemaakt, ging dit ook aan de 2e kamer voorbij?

  Allemaal passe, wel media publiceren en media spreken maar alsof het niets was,.
  Vraagje, ik schat je qua inzichten en kennis hoog in,
  Waarom en hoe zou je een versoepeling op de wapenwet willen zien?
  Kan je dit toelichten? .

 43. Sofia van der Linde Schreef:

  @#47 Dat is die heerlijke dubbele moraal weer in Nederland. Noureddine F. heeft een aanzienlijke gevangenisstraf gekregen voor het bezit van een automatisch wapen. Terecht, maar dan mag de schoonzoon van Smalhout ook een tijdje het gevang in. Die had een veelvoud van dat soort materiaal.

  Nog een voorbeeld waar de OM steeds met twee maten meet. Dit heet geen democratie – mag je ook in een schoolboek plaatsen ter illustratie van met 2 maten meten.

 44. Nog altijd geen PVV-aanhanger die deze cijfers betwist. Interessant.

  ———————————————-
  #51 Katja
  Ik ben voor een milde versoepeling van de Wet Wapens en munitie. Dat je Categorie IV ook buiten je huis gebruiksklaar bij je mag hebben. De politie mag nu zelfs je hockeystick afpakken als je ermee in de hand over straat loopt ipv in een tas. Als mensen een verklaring omtrent het gedrag hebben, een cursus en voldoende uren op de schietbaan dan zou ook een gewoon burger handvuurwapens mogen dragen wat mij betreft.

  Het is voor mij een gelijkheidskwestie. Ik ben tegen het geweldsmonopolie van de staat. Politiemensen worden als inherent superieur aan burgers beschouwd. Dat gaat steeds verder. Je kan nu extra zwaar worden gestraft als je een agent slaat. Wat mij betreft mag een ieder zich ook met wapens verdedigen mits dit gepast en proportioneel is. Een politieagent is niet beter dan een burger van even onbesproken gedrag. Het woord van een agent wordt nu per definitie als superieur beschouwd en agenten kunnen mensen doden in situaties dat burgers gewoon gevangenisstraf krijgen. Dat moet ophouden. Een goed begin is politieagenten hun privileges afnemen. Wapens zijn het symbool van hun autoriteit en hun superioriteit. De term “waardeloze kutburger” dient van hun lippen te verdwijnen.

  Ik zeg niet dat Nederland er meteen veiliger of beter op zou worden maar het zou wel een mentaliteitsverandering te weeg kunnen brengen die een politiestaat op de lange termijn voorkomt. Mensen hebben het recht om zichzelf en anderen te verdedigen binnen bepaalde grenzen. De overheid is van ons; we zijn burgers. We zijn geen horigen meer die om bescherming smeken bij de adellijke heer en zijn soldeniers.

  De situatie in de VS gaat mij uiteraard veel te ver. In Nederland zijn we echter wat mij betreft ook veel te ver doorgeslagen.

 45. Dank voor uitgebreid antwoord,
  Om het waarom en hoe dan daarvan te plaatsen uit Wiki het wat:
  Categorie IV. Tot deze categorie behoren de wapens die men thuis mag hebben, maar waarvan het verboden is deze publiekelijk te dragen. Tevens mogen deze wapens niet voorhanden zijn aan personen onder de 18 jaar. Voor luchtwapens geldt ook de regel dat ze geen gelijkenis mogen hebben met een vuurwapen, anders vallen ze onder Categorie I.

  Voorbeelden: degens, zwaarden, sabels, wapenstokken, kruisbogen, harpoen, paintballmarkers, alarmpistolen, luchtwapens.

  Ik zie burgers niet graag met dergelijke wapens de straat op gaan, opgekropte frustaties daarmee botvieren ( men zou over de luchtwapen aan het steggelen zijn)
  Ik heb meer tijd nodig om over je onderbouwing na te denken, het vogende komt snel in mij op..

  In de 1ste plaats verfoei ik de idee van politie staat die Wilders voor ogen heeft.
  Het geweld en verhuftering dat tegen autoriteiten als ov, medewerkers, ambulance personeel en in ziekenhuizen plaats kan vinden zie ik als een vreselijk symtoom van een verziekte samenleving.
  Een toenemende hufterigheid van ov personeel naar reiziger heb ik gesignaleerd, nooit gehoord dat een agent een burger kut burger noemde,, kan me niet voorstellen dat ambunlance personeel of zekenhuizen zich daar toe verlagen.
  En of dit toenemend gebrek aan vertrouwen /wantrouwen in de overheid en gebrek aan gezag voor politie daar niet samen aan ten grondslag liggen is de vraag..
  Daarvan uitgaand is de vraag m.i. eerder en eerst naar oorzaken en het waarom je bv. denkt dat een agent niet beter is dan een burger van onbesproken gedrag.
  Waarvan ik me afvraag over welk onbesproken gedrag een burger moet voldoen om onbesproken te zijn.
  Daarmee wordt het al lastig genoeg, ervanuit gaande dat een burger met niet onbeproken gedrag, een aantekening qua strafrecht heeft dat naar burger recht en behoren naar status onbesproken gedrag verjaard, terwijl een agent daarvoor berecht naast strafmaatregel uit zijn beroep wordt geknikkerd,er naar mijn weten geen verjaring naar onbesproken gedrag is.
  Hoe dan ook gaat het volgens mij niet om kwalificaties of waardeoordelen zoals beter of slechter zijn maar om opleiding geschiktheid qua motivatie, self esteem ,kortom allemaal makkelijk te decteteren waaronder schietgraag als verzamelnaam, voordat het beroep agent dat uit naam en aanstelling van de overheid als autoriteit wordt uitgeoefoend.

  Tot zover kom ik niet verder dan bij een falende overheid, falend gezag en respect dat andere wegen zou horen te bewandelen dan de burger meer wapens op straat toestaan om daarmee gezag, de Ander mee te aan te gaan.

  Ik heb deze dagen veel tijd en kom zelf van alles en nog wat in reacties op deze site tegen zoals Shelley
  die wegens atheisme uit Oxford werk geknikkerd,[anarchisme was hem ook niet vreemd ,om in Westminster Abbey een gelauwerd memorial voor zijn ”goddelijke” poems te krijgen.
  Een Shelley uitstapje,:

  Nothing in the world is single;
  All things by a law divine
  In one spirit meet and mingle.
  Why not I with thine?”

  Mocht je tijd hebben voor vervolg aan wapenwet en versoepeling uitwisseling ,lees ik dit wel .
  Ik betwijfel het of je met een versoepeling ook geambieerde mentalitiets verandering bewerkstelligt,
  voor basis onbestemde onlust gevoelens expressie ruimte niet bevordert om meer stoere hufterigheid, losse flodders en projectielen op de ander los laten waarmee pardoxaal genoeg meer vraag naar en stem op Wilders totalitair politie regime .

 46. #54 Katja,
  Nee, “nutteloze kutburger” is wat ze ons achter onze rug noemen. Dat weet ik toevallig. Niet alle agenten en soldaten doen het, maar het komt wel veel voor.

  Een ambulance medewerker zal naar mensen zonder medische expertise verwijzen als “leek” en terecht.

  Ik vind dit zelf een moeilijke kwestie. De oplossing is zeker niet perfect. Ik wil uiteraard niet dat het normaal wordt dat mensen hun geschillen met wapens oplossen, tenzij in toernooivorm met beschermende kleding en een scheidsrechter. In tegenstelling tot heel veel voorstanders van versoepeling denk ik ook niet dat het voor persoonlijke veiligheid nodig is om wapens te dragen. Ik vind alleen wel dat dit een recht zou behoren te zijn wat betreft wapens onder categorie IV. In de Middeleeuwen mocht een horige boer nog met een stok rondlopen om zich te verdedigen. In Nederland heb je dat recht zelfs niet meer. Ik vind dat krom. Dat geweldsmonopolie bij de overheid deugt gewoon niet. Het is in Nederland te ver de ene kant op en de VS te ver de andere.

  Als je iemand ernstige schade toebrengt of iemand het leven beneemt dan moet je daar altijd verantwoordelijkheid voor afleggen voor de rechter. Betekent niet dat je schuldig bevonden wordt maar het dient wel grondig te worden uitgezocht. Ik voel niks voor PVV voorstellen omdat te veranderen.

  Het grote probleem met de PVV is dat ze om respect vragen voor het gezag terwijl dat respect verdient dient te worden. Bij veel politie- en hoge ambtenaren ontbreekt het inzicht dat je moet geven voor je het recht hebt om te ontvangen.

 47. Sofia 53 en 55. Helemaal met je eens, goed weergegeven hoe fout geweldsmonopolie van de staat is.
  het gezag van `de Staat’, ofwel `Het Rijk’ moet inderdaad het respect van de burger leren verdienen.
  Daarom ben ik ook voor adequaat terugslaan ter persoonlijke verdediging bij een demo als de ME het publiek schoffeert en provoceert met onnodige charges. Tip, gekregen van een oude communist: Een zak knikkers gooien voor aanstormende ME-pelotons, al of niet te paard. Als iedere demonmstrant zo’n zakje bij zich heeft en uit laat rollen, is het al gauw afgelopen met chargeren..

 48. Nog altijd niemand die de punten van Van Dyke serieus probeert te weerleggen.

  ——————————————-

  #56 Hm knikkers. Goed punt.

 49. @57 Elke keer krijg ik weer mailtjes dat er weer een reactie is. Hijgend en vol verwachting kom ik aangerend. Helaas, weer niets.

 50. Een echt inhoudelijke discussie zou interessant zijn. Jammer genoeg lijken de Rechte reageerders daar niet toe in staat of toe bereid.

 51. Sofia van der Linde Schreef:

  Nee, “nutteloze kutburger” is wat ze ons achter onze rug noemen. Dat weet ik toevallig. Niet alle agenten en soldaten doen het, maar het komt wel veel voor.

  Dit heeft als oorzaak dat men vergeet dat men zijn salaris door het innen van de belastingcentjes bij de “nutteloze kutburgers” krijgt. Ik zou me enigszins verheugen als deze typering bepalend voor de aanhang van PVV zou zijn, want daar past ie mooi bij.

Reacties zijn gesloten.