Een Amerikaans Volksfront van Biden en Sanders

Een Volksfront is een politieke coalitie met socialisten en communisten. De bekendste voorbeelden ervan zijn wellicht de kabinetten van de socialist Léon Blum en de radicaal Camille Chautemps in de periode 1936-1938 in Frankrijk. Later, in het begin van de eerste termijn van president François Mitterrand, in de periode 1981-1984, maakten vier communistische ministers deel uit van het Franse kabinet, en dat kan nogmaals een Volksfront worden genoemd.

Weliswaar zijn Joe Biden en Bernie Sanders socialist noch communist. Het gebruik van de term Volksfront is zo volkomen ten onrechte. Toch is voor Volksfront gekozen omdat de combinatie Biden-Sanders sinds tijden het meeste linkse politiek platform in de VS is dat kans maakt op regeringsmacht. Na onderhandelingen blijkt er namelijk op een aantal gebieden consensus bereikt te zijn tussen het kamp Biden en het kamp Sanders.

In april zijn er gezamenlijke taskforces (Unity Task Forces) van de twee groeperingen opgericht. In deze commissies zijn klimaatverandering, strafrechthervorming, de economie, onderwijs, gezondheidszorg en immigratie onder de loep genomen. Elk team bestond uit vijf vertegenwoordigers van Biden en drie van Sanders. Ofschoon het in verband met Covid-19 belangrijke Medicare for All er niet lijkt te komen, gaan er bijvoorbeeld ten aanzien van een Green New Deal voorstellen meer in de richting van Sanders’ positie.

De urgentie tot samenwerking tussen de twee kampen heeft zijn oorzaak in de desastreuze regering van president Donald Trump. Alles op alles wordt gezet om de oranje man te verslaan in de verkiezingen van november. Geen progressieve stem mag verloren gaan. Het mag geen herhaling worden van 2016 waarin de Democratische Partij verdeeld was tussen Hillary Clinton en Bernie Sanders.

Dat Biden presidentskandidaat is, heeft als voordeel dat hij door Trump moeilijk als buiten de mainstream staand kan worden betiteld. Biden is het vleesgeworden centrum van de politiek. Sanders zou in de Amerikaanse situatie het gevaar lopen het predicaat ‘on-Amerikaanse socialist’ te krijgen.

Zoals de polls er nu voor staan, wint Biden. Trump ligt vier maanden voor de verkiezingen ver achter in de peilingen. Maar in brede kring wordt gevreesd dat Trump er alles aan zal doen om eerlijke verkiezingen te dwarsbomen. In Hoe kan Trump president blijven na januari 2021? is daarvan een overzicht gegeven. Derhalve is het zo belangrijk om met behulp van de geschetste coalitie een ruime voorsprong te behalen.