E. Jean Carroll wint: Trump veroordeeld tot 83 miljoen dollar

Donald Trump is in de civiele zaak wegens smaad en laster van E. Jean Carroll veroordeeld tot het betalen van een verbijsterende 83,3 miljoen dollar. Dit is de tweede zaak die zij tegen hem aanspande. In de eerste werd Trump tot ‘slechts’ 5 miljoen dollar veroordeeld, maar Carroll spande een tweede tegen Trump aan omdat hij direct na die veroordeling in één moeite doorging met diezelfde beweringen dat zij een leugenaar is, dat hij haar nooit ontmoet heeft, etc. etc.

In deze tweede zaak hoefde die smaad en laster dan ook niet meer aangetoond te worden, en Trump mocht daar zelfs niet meer op terugkomen (iets dat hij natuurlijk niettemin probeerde). Alleen de hoogte van de betaling moest nog vastgesteld worden.

Zijn weerzinwekkende en totaal respectloze gedrag in de rechtszaal jegens zowel Carroll als de rechter en de jury (de zaal uitlopen nog voordat de jury is vertrokken, iets dat ongehoord is) en zijn volslagen incompetent gebleken advocaat Alina Habba (die de meest basale procedures niet bleek te kennen) zullen zeker niet geholpen hebben bij het zo laag mogelijk houden van de boete en schadevergoeding.

83,3 miljoen dollar is zelfs voor een Donald Trump niet verwaarloosbaar. Hij mag misschien een vermogen van 1 à 2 miljard dollar hebben, voor een belangrijk deel zit dat in vastgoed. En als daar later nog eens de ontzagwekkende boete van op dit moment 370 miljoen dollar van de staat New York bovenop komt kunnen we wel wat gedwongen verkopen van dat vastgoed gaan zien. Een uitvlucht zoals Alex Jones en Rudy Giuliani proberen te vinden door zich failliet te laten verklaren kan Trump zich natuurlijk niet veroorloven, gezien zijn voortdurende snoeverij over hoe rijk hij wel niet is.

De man leefde in de – overigens tot nu toe tamelijk juist gebleken – veronderstelling dat hij onaantastbaar was en ongehinderd zijn criminele gang kon gaan. Dat beeld lijkt nu te gaan kantelen, zij het dat hij natuurlijk nog in beroep zal gaan en nog niet direct alles hoeft te betalen. Maar misschien wordt dit wel de eerste keer in zijn leven dat hij echt zeer substantiële gevolgen van zijn walgelijke en criminele gedrag gaat ondervinden. Moreel gezien vind ik dit persoonlijk misschien nog wel de belangrijkste zaak, dat de verkrachter die hij is alsnog bij zijn ballen gegrepen wordt.

(Afbeelding: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)