Drie Vragen – Tien Vragen

Nu het proces tegen Wilders losbarst is het misschien nuttig te beseffen waar het eigenlijk om gaat. Volksmennerij en opruiing gaan niet over waarheid of leugen. Of over vrijheid van meningsuiting. Of de samenleving nou wel of niet dreigt geïslamiseerd te worden. Wilders wordt niet vervolgd wegens zijn mening. Het gaat erom hoe een boodschap wordt gebracht. Door in rust te overtuigen. Of door met angst- en haat zaaien de volksmassa tot eigenrichting of zelfs oorlog op te zwepen.

Daarom gaat ook elke vergelijking met opmerkingen van Oudkerk, Samsom, Asscher,…. totaal mank. Zij brachten het als mening, of constatering – niet om een weerloze bevolkingsgroep het land uit te zetten.
Of erger.

Daarom kan een vergelijking tussen Wilders’ Drie Vragen en Goebbels’ Zehn Fragen geen kwaad.