Diederik Samsom mag zich de moeite besparen

screenshot-www youtube com 2015-09-02 10-05-32 Boedapest(Nog) PvdA-leider Diederik Samsom heeft na zijn infame ‘push back’ plannetje van afgelopen januari dat inhoudt dat Europa 250.000 vluchtelingen via veilige routes zal opnemen en alle andere vluchtelingen zonder aanziens des persoon zal terugsturen naar Turkije nu een plannetje bedacht om over de ruggen van degenen die niets gevraagd wordt de ‘zaak draaiend’ te krijgen.
Alsof het over een machine gaat die met knoppen afgestemd kan worden en niet over het lot van miljoenen mensen die op de vlucht zijn geslagen voor oorlogen waar de PvdA gewoon medeverantwoordelijk voor is.

Om Turkije te bewegen aan dat ‘push back’-plannetje mee te werken – iets wat in strijd is met allerlei internationale afspraken – wil Samsom 12000 vluchtelingen per vliegtuig overbrengen in ongeveer een maand tijd.
Twaalfduizend ‘uitverkorenen’ van de hoeveel miljoen vluchtelingen om een fascistische dictatuur tot iets te bewegen zodat daarna dat immorele ‘push back’-plan kan gaan ‘draaien.’
Ik vind het schandelijk. Net zo vunzig en schandelijk als dat plannetje zelve uit januari.
Bovendien is het naar mijn gevoel niet Turkije dat een oplossing van alle problemen in de weg staat, in elk geval niet als enige en als eerste of belangrijkste.

Maar laten we even aannemen dat het wél zo is, dan is dat plannetje van Samsom nog zo fout als wat.
Ten eerste: als een halsstarrig Turkije tot iets bewogen moet worden, kan dat ook op andere manieren.
Geen wapens meer leveren aan het land, het NAVO-lidmaatschap ter discussie stellen, handelsverdragen met de EU op losse schroeven zetten, Erdoğan tot persona non grata verklaren…kortom het hele arsenaal dat men bij Poetin in een vloek en een zucht uit de kast trekt, mag niet op Turkije toegepast worden omdat het een NAVO lid is terwijl Rusland dat niet is?

Ten tweede is het plan van Samsom – die zelf flink meedoet aan stemmingtrappen tegen vluchtelingen door net als collega en partijgenoot Frans Timmermans leugens rond te strooien en aan wiens oprechtheid en empathie jegens mensen dan nu toch zo langzamerhand iedereen wel zou moeten twijfelen – daarom zo fout als wat omdat het de schuld voor alle misère legt bij Turkije.
Vrijwel de gehele verantwoordelijkheid voor de ellende van miljoenen mensen op drift ligt bij Europa.
Europa heeft volop meegewerkt aan het creëren van de door de Amerikanen zo gewilde oorlogen in het Midden-Oosten en Europese bedrijven en banken verdienen elke dag flink aan de aldus ontstane hel voor miljoenen.
Laat de Europese leiders daar wat aan doen.

Het hoofdprobleem – en daar wat aan doen is dan ook het begin van een oplossing – is de morele crisis waar Europa zich in bevindt.
Van empathieloos schorriemorrie als Halbe Zijlstra, Rutte die spreekt over vluchtelingen als bedreiging en de ondergang voor Europa zoals de barbaren dat waren voor het Romeinse Rijk, Cameron die spreekt over mensen in termen van ‘swarms’ alsook het tuig van de richel dat in landen als Hongarije, Bulgarije, Slowakije, Tsjechië of Polen aan de macht is valt geen humane oplossing te verwachten van de ellende waar ze zelf mee verantwoordelijk voor zijn.
De Europese leiders zijn onderdeel van het probleem en niet de oplossing.
Behalve dat er wat mankeert aan het ‘empathie-gen’ en het ‘morele gen’ bij die lui zijn ze bij alles wat ze doen en zeggen (of juist niet) verkrampt van angst voor ‘bezorgde varkenskoppen’ en andere ‘piemelroepers.’
Naar de hel met die lui, zet er de eerstvolgende keer een waterkanon op of laat ze verdwijnen in wolken traangas. Dat laatste is wel royaal gebruikt in Calais tegen onschuldigen maar voor zover ik weet slechts sporadisch tegen het PEGIDA-geteisem en dergelijke.

Maar ik dwaal een beetje af want ik had het over leiders die een onderdeel zijn van het probleem en niet van welke oplossing dan ook.
Dat geldt onverkort ook voor Diederik Samsom. Hij kan zich – gecorrumpeerd als hij is door alleen al zijn jarenlange samenwerking met een fascistoïde VVD – de moeite besparen voor het maken van plannetjes.
De oplossing van de ellende zal van elders moeten komen. Mensen moeten – de term is, ik weet het, in dit land bezoedeld maar gelukkig is de wereld groter dan dit moreel aan zijn einde zijnde stukje Aarde- in verzet komen tegen de leiders en de instituties van hun regeringen en de EU die – ondanks alle mooie woorden over menselijke waardigheid en mensenrechten van de afgelopen decennia – gewoon lege hulzen zijn.
De EU heeft gefaald en is aan zijn einde. Dat geldt ook voor regeringen op nationaal niveau: ook zij hebben gefaald en zijn aan hun einde.
Misschien zouden honderdduizend of een miljoen Europese burgers een reis moeten boeken naar Griekenland en samen met de wanhopige mensen aan de grens met Macedonië dat vervloekte hek omver walsen.