De vaders van ISIS

[over ISIS doen nogal wat ridicule samenzweringstheorieën de ronde – dit artikel biedt een goed overzicht van de oorsprong van ISIS]

 

door Ziad Majed

 

ISIS (Islamitische Staat in Irak en Syrië) is geen nieuw verschijnsel in de regio. Het optreden van ISIS moet ook niet gezien worden als een resultante van de crisis waarin de Arabische samenlevingen na de revoluties van 2011 terecht gekomen zijn.

ISIS is het kind van meer dan één vader en het product van meer dan één langdurige en wijdverspreide ziekte. De explosieve groei van ISIS is het gevolg van al eerder bestaande, door de vaders veroorzaakte en verergerde regionale conflicten.

In de eerste plaats is ISIS het kind van het afschuwelijke despotisme waar de regio door geplaagd wordt.  Het is geen toeval dat de basis van ISIS gevonden wordt in Irak en Syrië, twee landen waar Saddam Hussein en de familie Al-Assad decennia lang regeerden, honderdduizenden mensen vermoordden, het politieke leven vernietigden, en het bestaande sectarisme verdiepten door het te gebruiken als middel tot uitsluiting en polarisatie. Dankzij deze despoten zijn misdaden tegen de menselijkheid in de regio een normaal verschijnsel geworden.

In de tweede plaats is ISIS het kind van de Amerikaanse invasie van Irak in 2003, zowel van de wijze waarop de invasie werd uitgevoerd als van het catastrofale mismanagement dat erop volgde.  Na de invasie werd een groot deel van de Irakese bevolking uitgesloten van het politieke proces.  Bovendien werd dit deel van de bevolking structureel gediscrimineerd en door de nieuwe machthebbers collectief verantwoordelijk gesteld voor de misdaden van Saddam Hoessein en zijn partij. Dit alles stelde de voorlopers van ISIS (waaronder het door Abu Musab al-Zarqawi  geleide Al-Qaeda in Irak) in staat aansluiting te vinden bij – en een basis te creëren onder – delen van de Irakese bevolking.

In de derde plaats is ISIS het kind van de agressieve  regionale politiek van Iran. Iran ziet Irak, Libanon en Syrië als haar achtertuin en heeft – direct of indirect – de bestaande  religieuze verdeeldheid gestimuleerd en  gebruikt ter ideologische mobilisatie. Deze Iraanse politiek heeft geleid tot een verwoestende neerwaartse spiraal van haat en wraak.

In de vierde plaats is ISIS het kind van de Salafistische netwerken in de Golfstaten  {o.a. in Saoedi-Arabië).  Deze netwerken ontstonden in de jaren ’80 als gevolg van de “olie-boom” en de Afghaanse jihad. Deze onder verschillende namen opererende netwerken met hun extremistische en obscurantistische gedachtengoed  zijn er de afgelopen 20 jaar in geslaagd hun invloed verder uit te breiden.

In de vijfde plaats is ISIS het kind van de diepe crisis binnen een aantal islamistische groepen. Niet in staat de uitdagingen van de moderne tijd onder ogen te zien, vluchten deze groepen in waanvoorstellingen over een samenlevingsmodel uit de zevende eeuw in wiens denkbeeldige plooien ze het antwoord op alle hedendaagse en toekomstige vragen menen te hebben gevonden.

In de zesde plaats is ISIS het kind van geweld,  het kind van een omgeving die is blootgesteld aan huiveringwekkende  wreedheid. Deze omgeving heeft de opkomst van wat we “ISISisme” zouden kunnen noemen gefaciliteerd en aangemoedigd. Evenals eerder Irak, is Syrië een laboratorium, een proeftuin  voor  geweld en massamoord.

Het barbaarse schepsel ISIS  is het product van deze zes vaders. Het voortbestaan van ISIS is afhankelijk van het voortbestaan van de hierboven genoemde elementen, met name van het voortbestaan van het geweld dat wordt belichaamd door het Assad-regime.  Degenen die zich neutraal opstellen tegenover het tirannieke Assad-regime  of zelfs menen dat regime te moeten steunen in haar strijd tegen ISIS, realiseren zich niet dat juist zijn regime aan de wortel van het kwaad ligt.

Tot het moment dat men erkend dat despotisme de ziekte is en niet de remedie, zullen de dodelijke gevolgen van deze opstelling zich blijven verbreiden vanuit het Midden-Oosten naar alle uithoeken van de wereld.

Vanuit het Arabisch naar het Engels vertaald door Jeff Reger. Nederlandse vertaling: Pyt van der Galiën.

Dit artikel is overgenomen van de onvolprezen site  Tahrir/ICN.

 

24 gedachten over “De vaders van ISIS”

 1. Uit onderzoek van de buitenlandse pers had ik vernomen dat de huidige vorm van ISIS is het resultaat van een grove fout dat de Amerikanen toen hebben begaan. Meteen na hun inval in Irak, angstig voor de BAAS-partij, hebben ze de bestaande Iraakse leger in zijn volledigheid als collaborateurs van Saddam bestempeld waarop ze de Iraakse leger volledig hebben ontbonden.

  Een grote massa goed opgeleide militairen kwamen zonder werk te staan. Niet verstandig omdat ze erna aansluiting bij ISIS hebben gezocht en nu het ruggengraat van ISIS vormen en dit gelijk met de aversie van de bevolking tegen de vreemde machten verklaart de snelle en grote militaire successen dat ze boeken. De rest zijn aanvullingen op deze thema.

  Alles bij lekaar geteld lijkt alsof we veel beter met de oude indeling van de Midden-oosten, dus met Saddam en Gaddafi veel beter aan toe waren.
  Op dit moment is de oorlog zover in Libië gevorderd dat de luchthaven van Tripoli volledig verwoest is door de strijdende partijen en Egypte voert geheime luchtaanvallen in het Midden-Oosten..

  Heb ik het reeds geconstateerd – de Midden-OOsten politiek van de VS is een mislukking geworden.

 2. Bovenop werden de voorlopers van ISIS door de Westerse landen met enorme hoeveelheden wapens overgespoeld omdat ze tegen Assad moesten vechten, tevens gefinanceerd door Qatar en Saoedi-Arabie.

  Wat men eerder heeft kunnen vaststellen is dat deze westerse politiek kortzichtig en zelfingenomen is omdat op een bepaalde punt zullen deze wapens zich tegen het Westen keren.

  Voila.

 3. @Nexus

  Het centrale punt van het betoog hierboven is nu juist dat despoten als Assad en Saddam de basis van het probleem vormen. Zonder hen geen ISIS. Zij hebben mede de materiële voorwaarden en de mentaliteit gekweekt waarbinnen een organisatie als ISIS kan gedijen. Niks beter af met die twee slagers. Zoals Ziad Majev schrijft: despotisme is de ziekte, niet de remedie.

 4. Het is wel waar, doch betrekt het maar een van de parameters. Nog niet veelomvattend en nog niet compleet.
  Heb je mijn link gelezen waar een volledig overzicht met referentie aan het verleden en doorgaande ontwikkelingen op dit gebied betrokken is?

 5. @Pyt, nu even aan jou de moeilijke keuze te maken.

  Gezien de huidige geopolitieke situatie schijnt dat op dit moment men zou tussen twee kwaden moeten verkiezen: ISIS of Assad.
  Je kan niet beide tegelijkertijd weg hebben.

  Welke bijvoorbeeld verkies jij?

 6. Nexus, om het cynisch te zeggen: eerst ISIS met Assad laten afrekenen, dan ISIS KEIHARD AANPAKKEEEUH!

 7. In die gelijkhebberige 7de eeuw, 14 eeuwen vóór er een Verklaring van Mensenrechten bestond, was Mohammed met zijn geloof in de “warmhartige Allah” een van de weinigen die in Medina althans probeerde overeenstemming met de “mensen van het Woord”, joden met hun mensgerichte JHWH en christenen met hun “liefdevolle Vader”, te bereiken. Door toen maar al te begrijpelijke doorslaande gelovige gelijkhebberij aan alle kanten kon dat niet echt lukken, ondanks hun aller toen gelijktijdig ook keihard gemeenschappelijk gelovig verzet tegen arabisch en Europees afgodengeloof en splijtende stammenstrijd.

  Moslimextremisten kunnen met hun geweld en onderdrukking hoe dan ook geen beroep doen op hun Mohammed met zijn Allah, hebben wel na hun eeuwenlange ervaring met westers kolonialisme meer dan goed is terecht hun oude islamitische verzet tegen en moeite met het “afgodendom” van een westers ontspoord materieel leven, zonder na hun verleden nu al te beseffen dat westerse moderne gelovige en humane saamhorigheid door dat “afgodendom” heen levensbeschouwelijk kenmerk van wereldburgers lijkt te worden.

 8. @Cornelis, dit is in de afgelopen 2-3 jaren massaal uitgeprobeerd en heeft niet gewerkt.
  Op dit moment is het ene of de andere. Je moet kiezen.

 9. @nexus

  Het punt is nu juist dat die twee kwaden niet te scheiden zijn. Dat is de kern van het betoog van Majed en dat ben ik met hem eens. ISIS ís een kind met vele vaders – zoals Majed betoogt – en Assad is één van de vaders. Waarom zou je moeten kiezen tussen beide kwaden? Ik zie de noodzaak daarvan niet.

  Wil je ISIS bestrijden, dan moet je iets doen aan de omstandigheden waarin organisaties als ISIS kunnen gedijen. Vernietig je ISIS militair, maar laat je de “vaders” leven, dan creëren die vaders een nieuw kind dat net zo erg is. Isis komt voort uit specifieke materiële omstandigheden en uit een door die omstandigheden gekweekte mentaliteit. Bestrijd het despotisme in de regio en je bestrijdt tevens ISIS. Bestrijd het sectarisme dat Irak heeft gedomineerd sinds de Amerikaanse invasie en je bestrijdt ISIS. Dat is allemaal heel wat zinniger dan de stompzinnige en gegarandeerd contraproductieve oproepen alles plat te bombarderen, waar men op de extreemrechtse schendblogjes zo dol op is.

 10. Het normale ontkenningsmechanisme in actie , de zogenaamde rebellen in Syrië en hun steuntroepen weigeren te erkennen dat zij degenen zijn die , met USA steun , het Nusra front en ISIS hebben binnengehaald , en Iran de schuld geven van een eigen “counter-politiek “tegen de westerse pogingen het gebied onder hun invloed te krijgen en solidariteit met hun mede-shiahs is heel kort door de bocht .

  Assad is een dictator , maar hij is en zijn vader was wél een dictator van een pluriforme maatschappij , Assad zelf is met een Sunni vrouw getrouwd ..

  Het waren de “rebellen “die hier van een politiek een religieus conflict maakte ..

 11. Al B., voor zover ik weet niet alle groepen in Syrie.
  Overigens stookt Iran verder met wapenleveringen aan de Koerden, las ik vandaag. Raar dat Turkije zich (nog) zo afzijdig houdt. Of vergis ik me daarin?

 12. Iran levert minder aan de Koerden dan de USA en het westen doet .. Turkije speelt volledig een eigen spelletje , maar heeft altijd redelijke banden met Assad en de zijnen gehad ..

 13. Toch steunt Turkije de rebellen al een tijd, en Iran Assad. Het zou hun strategisch belang zijn ISIS te steunen en doen dat door oogluikend een refugium te bieden. Nu ISIS vlak aan de Turkse grens staat, zullen ze wel anders gaan piepen.

 14. Turkije steunt de “rebellen” maar weer niet ISIS .. Die rebellen zijn trouwens alleen marginaal beter dan ISIS , ook in de gebieden NIET onder ISIS controle zijn er Shia , Soefie en andere niet Sunnie heiligdommen aangevallen .. De rebellen zijn er natuurlijk alleen voor het westen , het werkte in Iraq , nu dus Syrie en dan zijn beide staten die niet tam aan een westers leibandje liepen verdwenen ..

 15. @Pyt, ik respecteer je mening, doch moet je onderscheid naken tussen praktische en idealistische oplossingen.
  Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen oplossingen op korte en lange termijn.

  Despotisme bestrijden is iets van de laatste 2000 jaren en mogelijk zal nog zoveel gaan duren omdat het in de mens zelf geworteld is.
  Wat doen we nu en op korte termijn is mijn vraag omdat ik me zeer onprettig voel in een wereld waar voortdurend oorlogen worden aangewakkerd en guess what: Assad heeft de oorlog in Oekraïne niet aangestoken, nog deze in Joegoslavië, nog deze in Libië, nog deze in Afghanistan, nog deze in Vietnam en ga zo door.

  Het probleem aan je redenering is dat je aan al deze feiten voorbij gaat. En aan de ware oorzaken.

 16. @nexus

  Ik begrijp je reactie niet. Wat heeft Assad met de Oekraïne en Vietnam te maken?

  Infowars is zo ongeveer de minst betrouwbare bron op internet. In het door jou gelinkte artikel staat letterlijk in elke alinea tenminste één feitelijke onjuistheid. Jones is miljonair geworden met het verkopen van samenzweringstheorieën, maar wat de feiten betreft is hij ongeveer even betrouwbaar als Micha Kat (wel een stuk slimmer, natuurlijk).

 17. @Pyt, je mag afwijzen alles wat je wil – onder de links dat ik post zitten heel veel die niet uit Infowars komen, doch weet Jones altijd ergens een nieuwe feit onder het licht te brengen.

  Ik heb net een van de vaders van ISIS voor jou op de kop getikt, inclusief dat de betrokken foto’s met verhaal zijn op talloze websites te vinden voordat ze op infowars verschenen zijn, dus het gaat om degelijke factologie:

  http://www.infowars.com/angry-mccain-admits-meeting-with-isis-scolds-rand-paul-for-not-knowing-terrorists/

 18. Heerlijk toch instabiliteit in een regio…. goed voor de wapenhandel.

  Economie zit in het slop dus bedenken rechtse machtswellustelingen wel een oplossing. OORLOG.

  Dat is de enige ware toedracht van conflicten. En men misbruikt daarvoor religie en uiteindelijk Jan met de pet van ieder pluimage.

Reacties zijn gesloten.