De schrijftafelhelden van Amnesty betreuren de lastige positie van (voorheen?) Amnesty Oekraïne

Amnesty International hoort bij uitstek tot de wereld van de liberals, de zich ruimdenkend en best wel progressief vindende mensen die als het er op aankomt aan de verkeerde kant blijken te staan. D’66. Volt. Daarover een andere keer meer.

Vorige week vond Amnesty “International” – het is per saldo altijd een Engels genootschap gebleven, dat zich bijvoorbeeld nooit uitgesproken heeft over de wandaden van de bezetters van Ierland – het nodig Oekraïne er op te wijzen dat het zich aan het “humanitaire oorlogsrecht” heeft te houden.
Vreemd dat de Speciale Militaire Operatie van Poetins Rusland in dit geval plotseling tot oorlog verklaard werd.

De aangevallen partij, die voor zijn voortbestaan moet vechten, stelde deze indirecte steunverklaring aan Poetin niet op prijs. Erger nog, Amnesty Oekraïne is niet gekend in het “onderzoek” dat tot de vermanende liberal woorden heeft geleid. Het hoofd van Amnesty Oekraïne zei zonder meer waar het op neerkomt: steun aan de Russische propaganda, en gaf dat hele Amnesty op.

Het is het hoofdkantoor niet ontgaan dat het zogenaamde onderzoek niet zo goed valt bij een groot deel van de achterban. Amnesty Nederland vond het nodig de volgende verklaring af te geven:

Op donderdag 4 augustus 2022 verspreidden we een door Amnesty wereldwijd gepubliceerd persbericht waarin kritiek wordt geuit op de gevechtstactieken van het Oekraïense leger. Naar aanleiding van dat persbericht zijn we de afgelopen dagen door veel mensen benaderd die hun bezorgdheid over dit bericht hebben geuit. De zorgen richten zich met name op de conclusies van het onderzoek en op de vraag of we met dit persbericht de Russische propaganda niet teveel in de kaart spelen.

We betreuren het ten zeerste dat er reden tot bezorgdheid is gegeven en hechten eraan te benadrukken dat dit persbericht geenszins de oorlogsmisdrijven gepleegd door agressor Rusland legitimeert. In de afgelopen maanden hebben we herhaaldelijk onderzoeken gepubliceerd waarin we steeds de oorlogsmisdrijven gepleegd door het Russische leger hebben veroordeeld. Onze kritiek op het Oekraïense leger staat ook in geen verhouding tot de massale oorlogsmisdrijven van de Russische strijdkrachten, waaronder verkrachting, marteling, executie en het systematisch beschieten van burgerdoelen.

We willen hierbij ook aangeven dat we het zeer betreuren dat onze dappere collega’s van Amnesty Oekraïne door dit persbericht in een heel lastige positie zijn gebracht. Amnesty Nederland heeft een deel van hen de afgelopen maanden opvang geboden. Een aantal van hen heeft aangegeven te vertrekken bij ons als wereldwijde beweging. We hebben veel respect voor deze moedige en begrijpelijke stap. We wensen hen heel veel sterkte en alle goeds in de komende periode en zullen alles doen om hen verder te ondersteunen.

Oftewel: we geven jullie een trap in de rug en een dolkstoot er achterna, maar als we iets voor jullie kunnen doen bij jullie pijn zullen we jullie proberen te helpen.

Heb ons lief, we zijn liberals.