De PVV haat onze grondrechten: Artikel 11

Allerlei Westerse regeringen en partijen kloppen zichzelf graag op de borst als beschermers en verbreiders van mensenrechten. Zo niet de PVV. Als ware tegendraadse partij kan zij zich niet genoeg tegen dit soort sentimentele ideeën afzetten. Grondrechten zijn wat de PVV betreft voor hippies en andere multiculti sukkels. Die knuffelconcepten zitten misdaadbestrijding, technologische vooruitgang en economische groei alleen maar in de weg. Gezien hun afkeer van Artikel 11 verbaast het me dat de PVV niet luidkeels de afschaffing van dit artikel eist.

Artikel 11:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
Dit betekent dat je het recht hebt om zelf te bepalen wat er met je lichaam gebeurt. Dit recht vormt een impliciet verbod op marteling, verminking en andere lijfstraffen door de overheid.

De PVV wil echter de politie het recht geven om ongestraft burgers opzettelijk te verwonden en te verminken zonder dat er sprake is van noodweer. Wilders heeft gepleit voor het schieten met scherp op relschoppers. Fleur Agema heeft gepleit voor het inmiddels beruchte knieschot zelfs als het om mogelijk minderjarige tieners gaat. Nee, Wilders en Agema hadden het niet over zelfverdediging. In geval van noodweer schiet je namelijk op de romp. Als je in levensgevaar bent dan wil je niet missen en die kans is gewoon te groot als je op ledematen mikt.

Collega jvdheuvel schreef hierover het volgende in een stuk dat eerder op deze site verscheen;

Door grof geweld toegebrachte schade aan de knie leidt onherroepelijk tot levenslange invaliditeit. Het zogenaamde “knieschot” heeft dan ook in de geschiedenis tot nu toe altijd het doel gehad om iemand te straffen, dan wel te martelen, nooit om iemand te “stoppen”. We praten hier over praktijken van dubieuze terroristische organisaties als de IRA, de RAF en de Rode Brigades in Italië. Vreemd dat de Partij voor de Vrijheid, een politieke partij die voor “fatsoenlijk” wil doorgaan, dit soort sadistisch-extremistische terreur propageert.

Hero Brinkman denkt met veel plezier terug aan het in elkaar meppen van burgers toen hij nog bij de politie zat:

“Nee, natuurlijk niet. Er is niks leukers dan het tuig dat jou probeert te raken terwijl je in de linie staat, later tijdens een charge op te zoeken en zo’n gozer een grote lat in zijn nek te douwen. Als je hem dan voor je wapenstok hebt liggen, reken dan maar dat je hem graag die brandende vlek in zijn rug wil meppen. Er is niks leukers dan dat, kan ik je verzekeren.”

Of die brandende plek naar blijvend letsel verwijst is niet duidelijk maar enig sadisme kan Hero Brinkman niet worden ontzegd.

Paul ter Linden pleitte vier jaar terug voor hij de politiek in ging voor het brandemerken of tatoeëren van seropositieven op het forum van Gay.nl. Hij nam zijn woorden echter terug toen ze vorig jaar breed werden uitgemeten in de pers en hij een woedende respons uit de homogemeenschap kreeg.

PVV huisarabist Hans Jansen is het meest radicaal. In 2007 pleitte hij in het inmiddels opgeheven Opinio voor het zonder proces executeren van radicale moslims door de AIVD.

Uit diverse PVV voorstellen voorstellen blijkt dat deze partij het menselijk lichaam alles behalve onschendbaar vindt. Pleiten voor het afschaffen van Artikel 11 lijkt een logische stap.

2 gedachten over “De PVV haat onze grondrechten: Artikel 11”

 1. zoals ik al eerder heb aangegeven ( in mijn artikeltje over zero tolerance jegens PVV) hoef je niet eens helemaal naar artikel 11 te scrollen . Ze beginnen al bij artikel 1 en 6 -in verband met hoofddoekjes discussie
  Artikel 6

  1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

  je kan niet spreken van wanorde of bedreiging van openbare orde als het over dragen hoofddeksel gaat ,dus je kan niet lid 2 inroepen….en aangezien hoofddoekje onderdeel vormt van religieus voorschrift ( zoals keppeltje bij orthodoxe joden ) ben je dan in overtreding van Lid 1

 2. Het recht om over je eigen lijf te mogen beschikken is een nog wat primairder mensenrecht dan het recht om voor je religieuze mening uit te komen.

  Bovendien had jij al een artikel geschreven over vrijheid van Godsdienst.

Reacties zijn gesloten.