De nette kiezer maakt vuile handen

Nu kunnen we nog heel erg lang blijven geloven in het sprookje dat alle mensen het goed voor hebben met anderen maar als je in Nederland woont, weet je dat dit de grootst mogelijke bullshit is. Het is beter om uit te gaan van het dogma dat “iedereen geneigd is tot alle kwaad” en lullig als het is, geldt dit ook voor politici, uitzonderingen daargelaten, uiteraard.

Sommige politici hebben het ronduit goed voor met de Nederlandse burger en doen dat wat ze horen te doen. Sommige politici willen daadwerkelijk staan voor de rechtsstaat: een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger heel belangrijk zijn, de burger beschermd wordt tegen medeburgers én tegen de overheid. Dat soort dingen. Het klinkt normaal maar het is het al lang niet meer. Wie beschermt in Nederland de mensen die het meest bescherming tegen de overheid nodig hebben? Wie beschermt de mensen in de bijstand, de chronisch zieken, gehandicapten, mensen met alleen AOW of AOW met een klein inkomen en de werkende armen?

Deze week hebben we weer mogen zien dat de groepen die de meeste zorg nodig hebben niet hoeven te rekenen op de partijen die straks Rutte4 gaan vormen. De regerende partijen onder Rutte 1 t/m 3 hebben het leven voor de armste groepen alleen maar moeilijker gemaakt en deze week leerden we dat het onder Rutte4 vermoedelijk niks beter wordt.

Woensdag stemden de coalitiepartijen ermee in dat de Kinderbijslag niet meegroeit met de inflatie. En hiermee hebben ze ervoor gekozen dat mensen met de laagste inkomens nog minder te besteden hebben dan ze nu al hebben. Het hebben van een kind wordt een onbetaalbare hobby. De woordvoerders van het CDA, de ChristenUnie, de VVD en D66 streden alle vier om de schijnheiligheidsbokaal toen ze stuk voor stuk stelden dat ze het erg vonden voor de armste ouders, maar ach…. Ze wisten echt niet hoe het anders moest.

Ze hadden natuurlijk ook kunnen instemmen met het voorstel van Peter Kwint (SP) maar dat deden ze niet. Kwint stelde namelijk voor geen Kinderbijslag meer te geven aan ouders met een inkomen van boven de 200.000 euro per jaar. Ouders die die Kinderbijslag helemaal niet gaan missen. Het CDA, de ChristenUnie, de VVD en D66 kozen er echter voor ook de rijksten Kinderbijslag toe te bedelen en daarmee lieten zij de armste groepen stikken. Anders kunnen we het niet noemen. Het mooie is wel dat ze “in de breedte” nog mooie dingen in het verschiet schijnen te hebben voor de laagste inkomens maar ervaringen uit het verleden (Rutte1,2,3) leren alleen maar dat de toekomst er voor de mensen die de meeste bescherming nodig hebben er nog beroerder uit gaat zien.

Het is niet voor niks dat het Nibud regelmatig aangeeft dat de bijstand te laag is om van rond te komen. Het is ook niet voor niks dat de wethouders Groot Wassink en Heijkoop alarm slaan omdat mensen per maand niet dubbeltjes te weinig krijgen om van rond te komen maar honderden euro’s. En nee, het gaat hen niet om luxe voor mensen die te beroerd zijn om te werken, het gaat om bescherming van de 71% van de bijstanders die bij geen enkele werknemer welkom zijn omdat ze te maken hebben met honderd kleuren shit: ziekte, handicap, leeftijd en allerlei andere ellende.

Voeg bij dit alles dat mensen met de laagste inkomens niet alleen gezond-eten-armoede hebben, menstruatie-armoede, bewegings-armoede maar ook nog energie-armoede als gevolg van de geëxplodeerde energieprijzen en het feest is compleet. Gelukkig heeft Rutte4 to be een geweldige oplossing bedacht. Er komt een compensatie voor de komende energie-kosten. Kosten die niemand in de bijstand nog kan betalen omdat ze al jarenlang ieder jaar hebben ingeleverd en nu alle vet wel zo’n beetje van de botten is. En juist zij zullen maar weinig hebben aan de compensatie van de energie-kosten. Meer dan een druppel op de gloeiende plaat is het niet. Het mooie van de regeling is dat het geld ook nu weer terecht komt bij de achterban van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie: de mensen met geld. De mensen die een financiële tegenvaller best kunnen opvangen. De mensen die nu al tekort hebben worden in een nog grotere ellende gestort. Soms lijkt het bijna dat dit opzet is. Dat het normaal is dat mensen in armoede 6 jaar eerder doodgaan en lageropgeleiden 15 jaar minder in goede gezondheid leven dan hogeropgeleiden. Maar het hoeft niet normaal te zijn. Armoede is het gevolg van politieke keuzes.

Ondertussen is het in onze “christelijke beschaving” mogelijk dat er ouderen zijn die niet kunnen rondkomen en wegkwijnen achter de geraniums, dat mensen geen bezoek durven te ontvangen, nooit hun verjaardag vieren omdat zoiets geld kost, de hand ophouden bij de Voedselbank, Leergeld of Kinderhulp. Laat het helder zijn: dit is, én niet christelijk én geen beschaving.
Het verhaal van Emine Uğur maakt duidelijk dat van die hele beschaving maar weinig terecht komt. Dat zij jarenlang in de kou heeft gezeten, is een beschavingstekort. En dat geldt ook voor de gruwelijke behandeling die de Toeslagenslachtoffers ten deel valt. Er is geen beschaving en dat is niet alleen de schuld van falende politici.

Die politici zijn niet uit de lucht komen vallen. Ze zijn gekozen, zijn afgevaardigden van partijen. Partijen waarin is overlegd over welke koers men op zou willen gaan. Het is inmiddels wel helder waar al die brave, lieve, betrokken stemmers op VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor staan. In ieder geval niet voor de rechtsstaat. Niet voor de bescherming van de zwakste mensen, niet voor vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. De nette kiezer maakt hele vuile handen.