De Nieuwe Participatieverklaring

Welkom in Nederland!
U bent net komen wonen in Nederland of u woont hier al een tijdje. Wij, de politici van Nederland, willen u graag informeren over het samenleven in Nederland en de dingen die hier belangrijk gevonden worden, althans voor nu, speciaal voor u.

Participatie vinden we in Nederland heel belangrijk, tenminste als u niet veel geld heeft. Rijkere mensen hoeven niet mee te doen, zij participeren in hun eigen clubjes. Zij helpen elkaar in hun eigen netwerken die buiten de overheid om gaan.

We willen het graag met u hebben over de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Met deze waarden hangen rechten samen waarop u een beroep kunt doen. U kunt het proberen althans.

Vrijheid: In Nederland mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij wil. Dit betekent dat:
Iedereen zijn eigen mening mag uiten; iedereen een eigen geloof of leefstijl mag hebben; iedereen vrij is wel of niet te geloven; iedereen recht heeft op eigen keuzen en zelfstandigheid (zelfbeschikkingsrecht).

Dat klinkt mooi, toch? Of het echt zo is, zult u weldra ondervinden. Voor nu vragen wij u, deze verklaring te ondertekenen. Mocht u dat weigeren, dan zullen wij u moeten beboeten. Voor wat, hoort wat, is een bekend Nederlands gezegde.

Mocht u blijven weigeren, dan kunt u hier helaas niet blijven. Dan flikkeren we u er gewoon uit. Net zo makkelijk.

Vrijheid dus. Aan vrijheid zitten grenzen. Wij bepalen die grenzen voor u. Wat iemand doet of zegt mag nooit in strijd zijn met de wet. Je mag bijvoorbeeld niet iemand met opzet beledigen, discrimineren of aanzetten tot haat. Dat geldt niet voor iedereen. Rechtse columnisten mogen best moslims beledigen, en Kamerleden mogen –mits in de Kamer- iedereen beledigen die hen voor de voeten loopt. Dat zijn uitzonderingen, voor u geldt: niemand beledigen, strak in de pas lopen, ja knikken als daarom gevraagd wordt.

Gelijkwaardigheid: In Nederland worden alle burgers gelijk behandeld. Dat is het streven. Alle burgers hebben dezelfde rechten en plichten: mannen, vrouwen, homoseksuelen, hetero’s, gelovigen, niet-gelovigen etc. Discriminatie wordt niet geaccepteerd. Dat wil zeggen: het zou niet geaccepteerd moeten worden. Maar dat is ondoenlijk. Mensen op basis van huidskleur discrimineren mag niet, maar als het gebeurt op Social Media is het ondoenlijk daar een echte zaak van te maken, behalve als er een echte bedreiging wordt geuit.

Dus niet moeilijk doen daarover, graag. Daarmee verstoort u het participatieproces en rijdt u zichzelf in de wielen. En dat wilt u niet.

Solidariteit: In Nederland vragen we burgers elkaar te helpen en bij te staan als dat nodig is. Wanneer het nodig is, bepalen wij. Burgers zijn samen verantwoordelijk voor de samenleving. Daarmee voorkomen we dat overheid en werkgevers overal verantwoordelijk voor worden gesteld. Burgers hebben weliswaar recht op een veilige leefomgeving, fatsoenlijke huisvesting, eerlijke arbeidsvoorwaarden en minimumloon bij werk, goed onderwijs en goede medische zorg, maar ze moeten zelf maar zorgen dat ze dat ook krijgen. We zijn geen kleuterleiders tenslotte. De overheid heeft weliswaar de plicht mensen te beschermen tegen uitbuiting en ongelijke behandeling, maar veel van die uitbuiting en ongelijke behandeling zit diep verankerd in zaken die niet geregeld zijn bij wet. Dat wouden we graag zo houden, werkgevers hebben een hekel aan het wettelijk kadreren van afspraken. Zo verdienen vrouwen vaak minder dan mannen en worden gekleurde mensen die geen oer-Hollandse naam hebben vaak benadeeld in sollicitatieprocedures. Dat staat niet in de wet, maar jij moet maar bewijzen dat het gebeurt. Daarvoor kun je naar de rechter stappen. Dat was ooit gratis, maar nu niet meer. Participeren is de oplossing: gewoon slikken en meedoen.

Burgers moeten in principe in hun eigen levensonderhoud voorzien. Als dat niet op eigen kracht lukt, en er is niemand die kan helpen, dan biedt de overheid hulp. Dat wil zeggen, onder onze voorwaarden krijg je een zakcentje; dwangarbeid is bij werkeloosheid niet uitgesloten.

Participatie: In Nederland vragen we alle burgers bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving, bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of door vrijwilligerswerk te doen. Dat kan in de wijk, op school of in een vereniging. Het spreken van de Nederlandse taal is hierbij heel belangrijk. Eigenlijk zouden we u willen vragen uw oude taal weg te gooien en uw culturele bagage in de kast op te bergen. Wij hechten erg aan een blanke monocultuur, en jullie dus ook.

U mag van nu af aan alleen Nederlander zijn. U dient zich aangepast te gedragen. Misschien moet u zich wit verven als u dat niet bent, dat zou eigenlijk het mooiste zijn.

Eén volk, één taal, één cultuur!

Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van bovengenoemde waarden van de Nederlandse samenleving, en dat ik ze graag zal helpen uitdragen. Ik verklaar dat ik actief een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving en reken erop dat ik daarvoor ook de ruimte en medewerking krijg van mijn medeburgers.

Naam:
Geboortedatum:
Handtekening:

[__-__-____], te [____________],

 

Zie voor politiek correcte versie ook: Grondtekst Participatieverklaring

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.