De kerncurricula en kennisdomeinen houden niet van geschiedenis

Zo’n 45 jaar geleden moest er beslist “afgerekend worden met 1600”. U weet wel – of weet u het eigenlijk niet – de slag bij Nieuwpoort. Het heeft jaren geduurd voordat ik begreep of vernam dat het hier niet een plaatsje in het huidige Zuid-Holland betreft maar een plaats in het huidige West-Vlaanderen. Context ontbreekt van oudsher bij dit mooie ronde getal.

Waar geschiedenisonderwijs wel naar toe moest – Joost mag het weten intussen. Wel is ongeveer ieder jaar het Nederlandse onderwijs op de schop gegooid met broodnodige vernieuwing. En dat gedoe met die verleden tijd moet maar eens afgelopen zijn. Met 1600 is afgerekend.

De doelen en grondslagen van het vak geschiedenis verschillen te veel van andere schoolvakken om het op te laten gaan in een mens- en maatschappijvak. In het eindadvies Ons Onderwijs 2032 van de commissie-Schnabel wordt een onderscheid gemaakt tussen een kerncurriculum en een keuzedeel.

Het kerncurriculum bestaat uit basisvaardigheden Nederlands, Engels, rekenvaardigheid, digitale geletterdheid en burgerschap. Tot het kerndeel horen ook drie kennisdomeinen: Mens & Maatschappij, Natuur & Technologie en Taal & Cultuur.

Digitale geletterdheid, in 2032. Daar kun je op aansturen.
Kerncurriculum, keuzedeel, kennisdomein, doelen – de kwebbeltaal van het bureau waar men niets beters te doen heeft en denkt dat 2032 maakbaar is in 2016. De maakbare samenleving was toch afgeschaft?
Lees hier verder.