De afschaffing van het wetenschappelijk onderwijs

Hier zou het zoveelste betoog over het verval van de academie hebben kunnen staan.
Instellingen die het in Nederland onmogelijk maken allerlei Europese talen te (be)studeren. Waar Arabisch, Russisch, Chinees, Portugees als “kleine talen” zijn weggeschoven die er niet toe doen.
Waar iemand staatssecretaris van onderwijs is geweest die het onzin vond om astronomie te studeren, een beetje naar sterren kijken (hij is dan ook briljant econoom).
Waar een geologisch museum (“allemaal ouwe stenen”) bij voorkeur in de gracht gegooid wordt, met de bijbehorende opleiding.
Waar wordt gezemeld over Kenniseconomie. Over Excellentie (vroeger was dat toch de aanspreektitel van een minister?). “Bildung” dat mag en moet toch ook nog. Het zal dan wel in het nog kreupeler taaltje geboden worden dan het schamele Nederlands waar men zich van bedient, namelijk in het klompenengels.
Het zijn nog maar de uiterlijkheden en ik zou het er niet over hebben.

Is het gezwam nog hoorbaar over die vreselijke “babyboomers” die “ons jongeren” dwarszitten in – nooit precies begrepen waar de mobieletelefoonjeugd nou precies zo verongelijkt over was of is maar verongelijktheid hoort er bij dezer dagen?
Degenen die het ergst zaten te schelden op die babyboomers (een woord dat veelzeggend uit de VS is weggehaald, in Nederland was er een geboortegolf) bleken aanhangers, stemmers en zelfs leden van D66 te zijn. Zouden zij enig besef hebben waar die 66 in die naam eigenlijk voor staat? Of stond dan?

Twee van de partijen die in GroenLinks zijn opgegaan hebben zich in de dagen van studentenverzet in Nederland – het was er, het is achteraf eigenlijk niet meer te geloven – verzet tegen het idee van studie als “investeren in je zelf”, voor de goede baan en het hoge inkomen. CPN en PSP vonden het een goede zaak dat de jeugd uit de arbeidersklasse met heldere kop kon bijdragen aan de ontwikkeling van de Wetenschap.

GroenLinks en D66 leveren de zetels in de Eerste Kamer voor het er door rossen van het “sociaal leenstelsel” dat studeren “investeren in jezelf” betekent ter aflossing van de schulden waarmee je het leven wordt ingestuurd. D66 noemt zich de onderwijspartij. GroenLinks, nogmaals, komt voort uit partijen die het idee van investeerdertje-in-jezelf spelen afwezen. Vanuit socialistisch standpunt, uiteraard.
Dat een voormalig kraakster, Jansen&Janssen-bestuurslid en overstapster uit GroenLinks nu als PvdA-minister nu het stapelen van schuld doorvoert vermag niet te verbazen.
Ook op dit punt zijn “we” terug in de negentiende eeuw. Sterrenkunde studeer je maar als je rijke ouders hebt. Of wijsbegeerte. Of een “kleine taal”. Voorzover dit alles niet van al die “excellente onderwijsinstellingen” is verwijderd.
Over het zogenaamde levenlang-leren, ooit in die taal die “we” niet meer hoeven te kennen aangeduid als éducation permanente, het doorschuiven vanuit een lager niveau naar een hoger onderwijsniveau en wat dat allemaal moet gaan kosten aan de investeerder-in-eigen-merk, daar heb ik het al niet over. Zoals ik het over al het bovenstaande niet heb gehad.

“Studenten worden in hun eigen kracht gezet.”
Er past nog slechts zwijgen.

5 gedachten over “De afschaffing van het wetenschappelijk onderwijs”

 1. Een zinnig punt dat minister Bussemaker op zichzelf maakte, was dat mbo-ers meer gewaardeerd zouden moeten worden, omdat je niet uitsluitend hoog-opgeleide mensen nodig hebt. Maar natuurlijk wel zonder erbij te vertellen dat die dan ook beter betaald zouden moeten worden. Als die ‘lager’opgeleiden (en waarom is praktisch werk eigenlijk ‘lager’?) niet evenveel betaalt als de hoger opgeleiden zal de drang naar hogere opleidingen blijven bestaan. Oh oh oh wat waarderen we die mbo-ers, die vaklui toch, zolang het maar geen extra geld kost hè.

 2. @Laurent
  Ja, de hogere verdiensten zijn een oneigenlijk argument om hoger onderwijs te volgen. Nivelleren, dat zou pas echt feest zijn.

 3. Iemand op Twitter zei bij wijze van cynische grap dat Dirk Scheringa door Bussemaker aangesteld wordt om dat ‘sociaal leenstelsel’ (raar woord: je voor de rest van je leven in de schuld moeten steken omdat je graag iets wil worden in het leven waar de wereld ook wat aan heeft…compleet idiote ‘double speak’) te gaan bestieren….
  En het gekke is..ik acht Bruin II daar helemaal niet te dwaas voor…

 4. Ach,
  De ibn ghaldounschool met dat simpele vmbo onderwijs werd enorm groots aangepakt met hun examendiefstal..jaja vmbo diploma nou nou wat een buit!
  Ondertussen op de haagsche hogeschool hetzelfde…maar poef en weg is het.
  Op rijnmond.nl voor de dertigste keer een artikel over die grote diefstal van de staatsjuwelen…vmbo examentje.

  Stel je voor zo’n leerling van de ibn ghaldoun lekker examen van de vmbo en dan zomaar trambegeleider of stadswacht geworden…onze baantjes inpikken..vmbodiploma wouw geen hoge VVDopleiding nee vmbo wat een zware diefstal dat het nu weer in de krant staat.

 5. ibn ghaldoun was een middelbare school voor vmbo, havo en vwo
  en er waren 27 examens gestolen, 15 van vwo, 10 van havo en slechts 2 van het vmbo.
  en de laatste keer waren het leerlingen die er mee fraudeerden..
  in 2010 waren de docenten die met het examen fraudeerden, door hogere cijfers dan verdiend te geven.
  wel ben ik het met natte neel eens dat het raar is dat de ene school moet verdwijnen voor fraude en de andere gewoon blijft bestaan en er veel minder gezeur over is.

Reacties zijn gesloten.