Dat ene kleine zinnetje over etnische registratie

In het PVV verkiezingsprogramma staat de volgende zin: Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding ‘Antilliaan’. (p. 11)

Daar blijft het bij. Er wordt niet verder toegelicht welke etnische groepen de PVV nog meer wil onderscheiden en hoe zij die groepen wil definiëren. Dat is echter wel nodig als je een dergelijke registratie wilt opzetten. Als je iemand wilt aanduiden als Antilliaan dan moet je aangeven op basis waarvan. Antillianen hebben in tegenstelling tot Marokkanen geen tweede Nationaliteit dus dit zou op basis van afstamming moeten gebeuren. Dit ene zinnetje verwijst dus naar het opstellen van rassenwetten, want zonder definities valt er niks te registreren.

“Inclusief vermelding ‘Antilliaan'” roept de vraag op: welke groepen nog meer? Autochtone Nederlanders, Friezen, Joden, Zigeuners, Molukkers, Javanen, Creolen, Hindoestanen, Chinezen, Turken, Marokkanen, Iraniërs of andere categorieën? Om het even hoe je die groepen gaat definiëren ik kan zo twee groepen noemen die hier niet aan mee gaan werken. De Joden in Nederland hebben onder de Duitse bezetting de fout gemaakt om mee te werken aan etnische registratie. Die vergissing maken ze niet nog eens. Dat trauma zit zo diep dat er Joden zijn die moeite hebben met het tekenen van presentie lijsten bij lezingen en cursussen. Alles wat wordt vastgelegd is verdacht. De Creolen zullen gezien het slavernij verleden ook niet willen worden vastgelegd als aparte groep. Veel Creolen voelen zich nog altijd geschoffeerd door de weifelende houding van de Nederlandse overheid om het geleden onrecht te erkennen. Zij gaan echt niet zonder slag of stoot een Apartheidssysteem accepteren.

Het doel van de etnische aanduiding ‘Antilliaan’ wordt in het verkiezingsprogramma al snel duidelijk.
De Nederlandse Antillen en Aruba alsnog uit het Koninkrijk (p.19)
Criminele Antillianen sturen we terug. (p.11)
Het maakt voor de PVV niet uit dat de Antillen al eeuwen deel uitmaken van het Nederlands Koninkrijk. Het maakt ook niet uit dat Antilianen doorgaans alleen maar de Nederlandse Nationaliteit hebben. De PVV erkent hen niet als Nederlanders. Daarom wil de PVV hen na een veroordeling het land uit zetten.

Als een Blanke persoon met een Nederlandse nationaliteit in jouw huis inbreekt dan hoeft hij alleen de gevangenis in. Als de inbreker echter geregistreerd staat als Antilliaan dan gaat hij eerst de gevangenis in en daarna wordt hij Nederland uitgezet. Het doel van etnische registratie is dus om etnische minderheden zwaarder straffen voor hetzelfde misdrijf en ze voor het minste of geringste het land uit zetten.

Het PVV programma heeft ook uitgebreide plannen voor twee andere etnische groepen.
Geen mensen met een dubbele nationaliteit in regering, parlement, Provinciale Staten gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties. Wie bijvoorbeeld ook de Turkse of Marokkaanse wet moet gehoorzamen kan niet vrijuit spreken. (p.19)
De PVV wil Turken en Marokkanen hun passieve kiesrecht afnemen. Politici zoals Khadija Arib en Ahmed Aboutaleb mogen zich van de PVV niet meer verkiesbaar stellen en mogen ook geen ambt meer bekleden. In Zuid-Afrika ten tijde van de Apartheid mochten de meeste etnische minderheden ook niet stemmen en geen hoge posten bekleden. Turken kunnen met enige moeite van hun staatsburgerschap af maar dat is niet verplicht omdat de Turkse overheid hier moeilijk over doet.

Marokkanen kunnen helemaal niet van hun staatsburgerschap af, omdat de Marokkaanse overheid elk verzoek tot afstand uit principe afwijst. Eens een Marokkaan; altijd een Marokkaan of je nou wilt of niet. De Nederlandse overheid dwingt Marokkanen ook om hun kinderen bij de Marokkaanse overheid aan te geven ook als de Marokkaanse ouder(s) expliciet hebben aangegeven dit niet te willen. Zowel de Nederlandse als de Marokkaanse overheid douwen die Marokkaanse Nationaliteit dus door de strot van Marokkaanse Nederlanders. De PVV is echter van plan om Marokkanen te straffen voor hun dubbele Nationaliteit, terwijl zij hier niks aan kunnen doen.

Dubbele nationaliteit stoppen. Wie een andere nationaliteit behoudt, kan geen Nederlander worden (p 15)

Alle nieuwgeboren kinderen van Marokkanen zouden dus geen Nederlandse nationaliteit meer krijgen als het aan de PVV ligt. De huidige generatie kan zich niet meer verkiesbaar stellen en al hun kinderen mogen helemaal niet meer stemmen.

Geen stemrecht meer voor niet-Nederlanders bij gemeenteraadsverkiezingen
(p.19)

De huidige generatie Marokkanen zou ook bij het minste of geringste hun Nederlanderschap verliezen en worden uitgezet. Één veroordeling en je bent weg.

Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit intrekken (p.11)

Criminelen na bestraffing eruit als zij alleen een verblijfsvergunning hebben of een dubbele nationaliteit (p.15)

Mensen met een tweede nationaliteit zoals Marokkanen worden op die manier gereduceerd tot tweederangsburgers, terwijl zij niks aan die status kunnen veranderen. Naast Marokkanen zouden ook andere groepen van deze regels de dupe worden. Iraniërs kunnen ook geen afstand doen van hun staatsburgerschap, Argentijnen ook niet en politieke vluchtelingen evenmin. Hun kinderen zouden dan geen Nederlanders meer zijn. Na een veroordeling zouden deze nakomelingen worden uitgezet naar een land waar ze nooit hebben gewoond en waarvan ze mogelijk de taal niet eens kennen. Op die manier ontstaan er twee soorten Nederlanderschap: een volledige versie en een light versie die je bij het minste of geringste kwijtraakt. Daarnaast ontstaat er een groep van honderdduizenden mensen die nooit meer kan naturaliseren terwijl die wel in Nederland is geboren en getogen. Al deze mensen kunnen geen eigen politiek vertegenwoordigers meer kiezen en kunnen dan voor het minste of geringste worden gedeporteerd.

Dit is een Apartheidssysteem. In Zuid-Afrika in de tijd van de Apartheid kon de Bantoe bevolking ook geen volledig burgerschap en stemrecht verwerven. Ze stonden nu eenmaal etnisch geregistreerd als vreemdeling en dat bleven ze dus en hun kinderen ook. Dat is wat de PVV voor Nederland ook wil.

18 gedachten over “Dat ene kleine zinnetje over etnische registratie”

 1. Tekenend voor de sluwheid van Wilders dat hij dergelijke zaken in het partijprogramma heeft staan, maar dat nagenoeg niemand erover valt. m.u.v Umberto Tan
  http://www.youtube.com/watch?v=z3q4R12NDcM

  oproepen tot haat, discriminatie of een ander strafbaar feit kan een reden zijn om een partij te verbieden,

  uit het arrest bij verbod op CP in 1998
  ” De enkele overtreding van een of meer verboden stempelt een rechtspersoon nog niet tot ongeoorloofd. Dergelijke overtredingen moeten zijn geworden tot een schakel in de werkwijze om als werkzaamheid te worden aangemerkt en bovendien zo ernstig zijn, dat die werkzaamheid binnen de termen van
  artikel 15 valt.”
  “Tevens blijkt uit de doelstelling en toelichting daarop, het beginselprogramma, de (geciteerde) passages uit propagandamateriaal, de partijbladen, de wijze waarop de publiciteit wordt gezocht, en het stickermateriaal zoals dat onder meer hiervoor in deze beschikking (gedeeltelijk) is weergegeven, dat met deze werkzaamheid van de NVP/CP’86 niet anders wordt beoogd dan het oproepen en aanzetten tot, dan wel het bevorderen van discriminatie van allochtonen. Zoals hiervoor onder 4.3. reeds overwogen, dient dit aangemerkt te worden als in strijd met de openbare orde als bedoeld in het hier toepasselijke artikel 2:20 lid 1 BW ”

  Het is misschien interessant om te kijken inhoeverre de werkzaamheden van CP toen daadwerkelijk afwijkt van de PVV nu.

  link naar het arrest: http://www.annefrank.org/ond_upload/Downloads/CP86arrest1998.pdf

 2. Q:Dit is een Apartheidssysteem. In Zuid-Afrika in de tijd van de Apartheid kon de Bantoe bevolking ook geen volledig burgerschap en stemrecht verwerven. Ze stonden nu eenmaal etnisch geregistreerd als vreemdeling en dat bleven ze dus en hun kinderen ook.Qo

  En dit is een van de redenen waarom deze etnische registratie, mij niet aanstaat om het zachtjes uit te drukken. Ik ben geboren in 1985 en heb gelukkig de apartheid niet bewust mee gemaakt en ben vanwege mijn Nederlandse vader via omzwervingen door ontwikkelingswerk uiteindelijk in NL beland. Deze maatregel doet mij WO II’s en Apartheids aandenken. Ironie wil dat ik als klein kind het apatheidsregime ben ontsnapt om in het beschaafde Nederland weer voorstellen te horen die toch doen denken aan dat regime. Ik kan maar niet begrijpen waarom iemand die zelf van een gemengde ethnische achtergrond komt een partij opricht die etniciteit wil vastleggen, terwijl zijn voorouders daar nadeel aan hebben ondervonden.

 3. Laten we die wet toch even invoeren voor een half jaartje! Wilders wordt dan ook meteen geregistreerd (gezien zijn indische afkomst). Wedden dat Wilders binnen die maanden tenmiste 3 x veroordee ld voor haatzaaien, belediging en discriminatie? Komt dan goed uit.. Meteen zijn Nederlandse nat. afnemen, uit zijn ambt zetten en huppakee.. deporteren die handel! Daarna gewoon de wetten weer terug draaien zoals het nu is! 🙂 🙂 🙂

 4. @#2 Onder het oude Kolonialistische systeem gold je als persoon met 1 Europese ouder en een Indische ouder als Europees. Met twee Europese grootouders ook. Dus onder de oude definitie is Wilders gewoon Europeaan.

  Jammer dat Journalisten niet doorvragen over wie welk stempel gaat krijgen in NL. Dat zou heel interessante rellen kunnen gaan opleveren. De PVV krijgt dan hoe dan ook mot met de Joodse, de Roma en de Creoolse gemeenschappen. Dat zou ze ook wel eens behoorlijk wat geldschieters kunnen kosten.

 5. Dat van die Marokkaanse nationalitieit is volgens mij niet helemaal goed. Iemand die geboren wordt en minimaal 1 Marokkaanse ouder heeft is automatisch ook Marokkaan. Maar dit is de Marokkaanse grondwet, volgens mij geldt die alleen op het Marokkaanse grondgebied en niet in Nederland. Als iemand alleen een Nederlands paspoort heeft (en dus niet van zijn/haar recht gebruik gemaakt heeft om, daarnaast, een andere nationaliteit aan te vragen), is iemand voor de Nederlandse wet alleen Nederlander. Je kunt van de Nederlandse rechters toch niet verwachten dat die de Marokkaanse (grond-) wet hier in Nederland toepassen. Dat zou de autonome Nederlandse rechtspraak aantasten.

 6. Als jij als persoon met de Marokkaanse en Nederlandse nationaliteit een kind krijgt dan dwingt de Nederlandse overheid jou om dat kind bij de Marokkaanse overheid aan te geven. Er zijn Marokkaanse Nederlanders die dit geprobeerd hebben te voorkomen en dat was tevergeefs. De Nederlandse overheid drong Marokkanen ook de verplichte namenlijsten van de Marokkaanse overheid op. Aboutaleb zegt hier van af te willen maar daarna heb ik niks meer gehoord.

 7. @ Sofia van der Linde:
  Ik heb wel gehoord dat de namenlijst voorgelegd werd om te voorkomen dat later bij de aanvraag van de Marokkaanse nationaliteit moeilijkheden zouden optreden. Ik kan me niet voorstellen dat er een verplichting tot het aanvragen van een andere nationalitieit is.
  Hoe zo? vrijheid om zelf te kiezen.

 8. Dat van de namen is broodje aap verhaal.
  Elke onderdaan van een land is verplicht bepaalde regels te volgen bij de naamgeving van zijn/haar kinderen. Zo is het verboden om een nederlandse onderdaan oranje te noemen of een scheldwoord als voornaam te geven.
  Stel dat een in Turkije of Marokko of Japan wonenede Nederlander een kind wil aangeven bij de plaatselijke bevolkingsregister dan moet ie zich aan dezelfde relegels houden. Dus de plaatselijke gemeenteambtenaar van Istanbul, Casablanca of Kyoto zal de namen naar de plaatselijke NL ambassade verzenden om goedkeuring te krijgen.
  Dat is ook van toepassing voor mensen die in NL wonen en (ook) een andere nationaliteit hebben. Dat is een internationale verplichting. Daar kan Nederland niet onderuit hoe raar dat ook klinkt. Je kunt mij geen voorstander van Donner noemen. Maar hij had gelijk toen hij dit uitgelegd had als demissionair minister van Justitie aan die slimmerikje van een Tofik Dibi. En hij weigerde ernaar te luisteren.

  Elk land regelt zelf hoe en wanneer iemand zijn/haar nationaliteit krijgt en kwijtraakt. En alle andere landen hebben dat te respecteren. De enige oplossing voor Marokkaanse Nederlanders is een regeling/wijziging in de Marokkaanse wet na onderhandelingen tussen beide landen. Volgens mij waren zulke onderhandelingen onder Donner wel geweest.

 9. Het beste bewijs dat dit hele plan alleen een hoop herrie inhoudt zonder betekenis is dat iedere joodse Nederlander zonder problemen de Israelische nationaliteit kan krijgen, een tweede nationaliteit met paspoort dus.
  Hoort u de PVV er over? De Haagse gemeenteraadsfractie heeft voor de zekerheid de Israelische vlag aan de muur.
  Hoort u het legioen van brievenbuspissers en zwangerevrouwenmishandelaars alvast brullen tegen de joden?

  Het is allemaal alleen maar lawaai om stemmen voor de racistische bijwagen van VVD/CDA te werven.

 10. Volgens mij was het in jaren dertig zo dat je RELIGIE ( geloofsovertuiging ) geregistreerd werd . Dus toen Duitsers op zoek moesten gaan naar Joden konden ze gewoon in bevolkingsregister zien wie het geloof aanhing ( want stond erbij ) . Maar zelfs als dat niet zo zou zijn : als je alleen aangeeft dat iemand Marrokaans van origine is in je GBA ,kan iemand met snode plannen daaruit afleiden dat die persoon misschien wel Moslim is en onderzoek verrichten op basis daarvan.Ik maak me trouwens geen illusies ,hoor . Alles is al vastgelegd in allerhande databanken ( ook mijn geloof ,etniciteit en noem het verder allemaal maar op )

 11. Sofia van der Linde Schreef:

  Tilburg geeft kinderen alsnog aan bij Marokkaanse overheid
  http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article2067490.ece/Debat_over_Marokkaanse_nationaliteit.html
  Meer over het opdringen van de Marokkaanse nationaliteit.
  http://www.echo.nl/ww-zw/buurt/redactie/857157/cda.tegen.doorgeven.tweede.nationaliteit/
  Kamer in actie tegen namenlijst
  http://www.binnenlandsbestuur.nl/kamer-wil-opnieuw-actie-tegen-namenlijst-marokko.106555.lynkx
  Namenlijst discrimineert merendeel Marokkanen ook nog eens
  http://vorige.nrc.nl/opinie/article2154028.ece/Namenlijst_Marokko_discrimineert_Berbers

  Het heeft ons wat moeite gekost , maar onze zoon heeft nu ook de Marokkaanse nationaliteit .. Voor mij heel belangrijk , want ik heb van mijn Opa genoeg verhalen gehoord over Joden die niet in Engeland of de USA werden toegelaten omdat ze alleen maar een Duits of Pools paspoort hadden .. Mijn zoon kan als de situatie nog verder verslechterd als Marokkaan naar Marokko met zijn moeder en niet als vluchteling zoals zijn vader …..

 12. ik ken een dame die ‘de cuba’ heet

  Antilliaanse

  ik vond haar naam wel bijzonder en vroeg haar waarom ze zo heette .
  Het antwoord was; mijn voorvaderen waren slaven en mijn naam betekende bezit van cuba

  neem niet aan dat deze mevrouw in die context vrolijk wordt van dat ene zinnetje

 13. Al Bakrastani,

  Tot voor kort gaf een Marokkaanse vrouw haar Nationaliteit niet door tenzij de vader onbekend was. Die Marokkaanse wet is recentelijk gewijzigd. Kinderen van een vrouw met de Marokkaanse nationaliteit zijn nu automatisch ook Marokkaans staatsburger.

  Ik weet van Marokkaanse vaders die perse niet hun nationaliteit wilde doorgeven aan hun kinderen en die dat toch kregen opgedrongen door de Nederlandse en Marokkaanse overheid.

  Het gaat mij erom dat mensen die zeggen dat die tweede Nationaliteit een keuze is gewoon uit hun nek staan te praten. Dat is niet zo voor mensen met een Marokkaanse nationaliteit.

 14. Sofia van der Linde Schreef:

  Al Bakrastani,
  Tot voor kort gaf een Marokkaanse vrouw haar Nationaliteit niet door tenzij de vader onbekend was. Die Marokkaanse wet is recentelijk gewijzigd. Kinderen van een vrouw met de Marokkaanse nationaliteit zijn nu automatisch ook Marokkaans staatsburger.
  Ik weet van Marokkaanse vaders die perse niet hun nationaliteit wilde doorgeven aan hun kinderen en die dat toch kregen opgedrongen door de Nederlandse en Marokkaanse overheid.
  Het gaat mij erom dat mensen die zeggen dat die tweede Nationaliteit een keuze is gewoon uit hun nek staan te praten. Dat is niet zo voor mensen met een Marokkaanse nationaliteit.

  Ik weet het Sofia , vandaar dat we voor het Marokkaanse paspoort van mijn zoon ons best moesten doen , voor een volgend kind hoeft dat niet meer..

  Wat Marokkaanse vaders betreft die de vluchtweg voor hun kind willen afsluiten , als je er om vraagt geven de gemeentes de geboorte van je kind niet door …

 15. @ Al Bakrastani
  Dat is waarschijnlijk een nieuwe ontwikkeling, want een paar jaar terug heb ik interviews gezien met vaders wiens kind geheel tegen de wens van de ouders in wel bij het Marokkaanse consulaat was aangemeld.

Reacties zijn gesloten.