Countryklassieker du jour: What on earth…

Als vervolg op Less of me een Geloofwaardig Christelijk Lied, en dat kan eigenlijk alleen van JC, Johnny Cash, komen. In deze versie van een nummer dat hij meermalen op de plaat heeft gezet, een versie die hij opnam in en speciale hut waar hij zich hiervoor terugtrok, en die postuum is uitgebracht, vat hij in enkele zinnen de mystieke blik samen. Wie denkt dat je goed moet doen – de bergrede navolgen, het moeilijkste dat het christendom te bieden heeft – om zelf in de hemel te mogen komen ziet het verkeerd. Het gaat juist niet om het eigen ikje. Iets wat zeker in de VS waar de massale kerkelijke verering van het kapitaal ziekelijke trekken vertoont beklemtoond dient te worden.
Het is wel knap dat een volgeling van Billy Graham toch zomaar een getuigenis weet te geven dat mij overtuigt, en het is in het geheel niet ter zake of de zanger zich aan de woorden houdt. Hij stelt vragen.

Gesproken introductie
“Ik heb een vierhonderd keer vergrotende telescoop bij het huis dat ik heb in Jamaica en ik kijk daar naar de maan en de sterren. En op een avond was ik naar de sterren aan het kijken en ik dacht erover hoe groot de hemel was. En ik vroeg mij af hoe groot God was. De gestalte van God dekt het gehele universum, dat weet ik zeker, en toch geeft God om ieder afzonderlijk van ons. Ik neem aan dat Hij zo klein is als we wensen dat Hij is of zo groot als we willen dat Hij is. Hoewel wij aan de aarde gebonden zijn kunnen we meer zijn zoals Hij, als we het proberen.”

Did you walk that second mile turn a frown into a smile
Did you give a little more than you could take
Did you shine your little light upon the children of the night
What on earth will you do for heaven’s sake

Did you turn the other cheek are you counted with the meek
Did you lift a lowly heart about to break
Did you also give your cloak to he who took away your coat
What on earth will you do for heaven’s sake

Did you feed the poor in spirit and befriend the persecuted
Did you show the bound how all the chains can break
Did you sow the proper seed will you walk out among the weeds
What on earth will you do for heaven’s sake

1 gedachte over “Countryklassieker du jour: What on earth…”

  1. Pingback: What on earth will you do for heaven’s sake | Krapuul

Reacties zijn gesloten.