Conferentie in Parijs komt met “vredescommuniqué oude stijl”

Een zeventigtal landen heeft zondag een oefening in futiliteit geleverd door deel te nemen aan de door Frankrijk opgezette ”Conferentie voor vrede in het Midden Oosten” over het Israelisch Palestijnse conflict. Er waren speeches, onder meer van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Ayrault, en van president Hollande en aan het einde van de dag werd een er een communiqué aangenomen. Daarin werd gesteld dat alleen een twee statenoplossing het conflict kan oplossen. De partijen werden ”opgeroepen zich te onthouden van eenzijdige stappen die de uitkomst van onderhandelingen over zaken in de eindstatus in gevaar zouden kunnen brengen, waaronder Jeruzalem, grenzen, en veiligheid”. Die stappen zouden niet worden erkend., aldus het communiqué. Details werden verder niet genoemd, alleen werd verwezen naar resoluties van de VN Veiligheidsraad, inclusief de recent aangenomen resolutie 2334. Deelnemers noemden het communiqué een verkapte waarschuwing aan Donald Trump, de nieuwe president van de Verenigde Staten, om niet, zoals hij heeft aangekondigd, de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. De vraag is of hij zich daar iets van zal aantrekken.

Grote afwezigen waren de Israelische pemier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. Netanyahu heeft de conferentie ”futiel” genoemd en zei zondag in een Israelische kabinetsvergadering dat ”de conferentie één van de laatste stuiptrekkingen van de wereld van gisteren” was. ”Morgen zal er anders uitzien, en dat morgen is erg dichtbij,” voegde hij eraan toe.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist