BREAKING: EVP dreigt met gevolgen voor CDA als het bruin akkoord aanvaardt

Nadat ook al de christendemocratische ex-premier van België, Jean-Luc Dehaene, deelname van het CDA aan de bruine regering had veroordeeld, neemt nu de president van de EVP, de christen-democratische Europese Volkspartij  waarvan het CDA deel uitmaakt, stelling.

EVP-voorzitter Wilfried Martens publiceerde vanavond zijn antwoord op een verontruste brief van Joëlle Milquet, voorzitster van de Belgische franstalige christendemocraten, over het dreigende bruine accoord op de website van de EVP.

Sleutelpassages:

En réponse à votre lettre du 30 septembre 2010 concernant la formation d’un nouveau gouvernement aux Pays-Bas, tout d’abord permettez-moi de vous rappeler qu’au niveau européen le PPE n’a jamais voulu coopérer ni avec l’extrême droite ni avec l’extrême gauche. Nous confirmons cette position.

Oftewel:

In antwoord op uw brief van 30 september 2010 over de formatie van een nieuwe regering in Nederland, wil ik u er graag aan herinneren dat de EVP op Europees niveau nooit heeft willen samenwerken met extreem-rechts of extreem-links. Ik bevestig dit standpunt bij dezen.

Na eraan te hebben herinnerd, dat nationale partijen natuurlijk vrij zijn om zelf te beslissen met wie ze willen regeren, vervolgt de EVP-voorzitter:

Cependant, tous nos partis membres doivent oeuvrer en faveur des objectifs fondamentaux de notre famille politique dont “(i) une démocratie libre et pluraliste, (ii) et le respect des droits de l’Homme, des libertés fondamentales et de l’Etat de droit, sur base d’un programme commun” (Art. 3, al. 1 des statuts du PPE).

Oftewel:

Desalniettemin behoren al onze aangeloten partijen zich in te spannen voor de fundamentele doelstellingen van onze politieke familie, te weten: 1. een vrije en pluralistische democratie, en 2. respect voor de mensenrechten, de principiële burgerlijke vrijheden van de rechtsstaat, op grondslag van een gemeenschappelijk programma (Artikel 3, alinea 1 van de Statuten van de EVP).

De EVP meent kennelijk, dat het juist deze punten zijn, die het CDA dreigt uit het oog te verliezen, want, al kan de EVP zich niet verzetten tegen het voorleggen van de bruine plannen aan het CDA congres van 2 oktober…

Toutefois, la Présidence du PPE et nos partis membres devront se concerter sur la conformité de cette décision avec les valeurs que nous défendons au sein de notre famille politique.

Oftewel:

Toch zullen (na de beslissing van het congres, hr) het voorzitterschap van de EVP en onze aangesloten partijen zich moeten beraden op de vraag of, en in hoeverre het CDA-besluit in overeenstemming zal zijn met de waarden waarvoor wij in onze politieke familie opkomen.

Een duidelijk schot voor de boeg van piraat Verhagen, die denkt het CDA-slagschip buit te maken voor zijn opportunistische ambities en die zich niets aantrekt van wat de meerderheid van het Nederlandse volk daarvan te wachten heeft.

Alles is goed, zoals Wilders al zei, als Cohen, Halsema en Pechtold maar “entmachtet” worden…

5 gedachten over “BREAKING: EVP dreigt met gevolgen voor CDA als het bruin akkoord aanvaardt”

 1. Getver 😥 , als er nu maar een paar cda-ers zijn die dit onder ogen krijgen 💡 .
  Ik had nooit gedacht dat ik nog eens gratis de wollige woorden van christendemocratische prominenten zou moeten vertalen 😥
  Maar voor de goede zaak moet je wat over hebben 😎
  Zelf zijn de meesten te lui en te autistisch ervoor. Tunnelvisie, weetjewel…
  Hopen dat het allemaal wel overwaait. De postjes zijn immers binnen en boven verwachting talrijk!
  👿

 2. Hierbij bied ik me aan om in de toekomst mogelijke of onmogelijke Franse teksten te vertalen, is een van mijn professionele bezigheden..

 3. beetje wonderlijk standpunt van de EVP in aanmerking genomen dat Berlusconi zonder problemen lid mag zijn van die club én samenwerkt met neofascisten….

Reacties zijn gesloten.