Boekestijn en George Orwell, mank?

Dit is een gastbijdrage van: venisnews.nl

Nog even terugkomen op het optreden van A.J. Boekestijn op 2 november dit jaar in Nieuwsuur met Rob Riemen. Wie dit debat heeft gezien weet dat Arend Jan zijn rol om het rechtse, op de publieke omroep zo onderhand verplichte, tegengeluid te vertolken met verve vervulde door op de ook van de PVV zo bekende manier van wegwuiven door “uw vergelijkingen lopen mank” te roepen, zonder verder in het debat op een stelling van Riemer in te gaan. Op z’n website deed hij die poging later wel, al is dat weer curieus en een historicus onwaardig.
Lees verder…

6 gedachten over “Boekestijn en George Orwell, mank?”

 1. Arend Jan: “Ik heb ook nooit een fascist zien opkomen voor vrouwenrechten en homorechten.”

  Misschien mis ik wat, maar welke voorstellen heeft de PVV op dat vlak gedaan? Marokkanen en/of Moslims van allerlei dingen de schuld geven is niet hetzelfde als opkomen voor de rechten van vrouwen en Holebi’s.

  Boekestijn had gewoon om voorbeelden moeten worden gevraagd want dan had hij pas echt een probleem gehad.

  Hoe vrouwvriendelijk is de PVV?
  De PVV wil de Boerka verbieden. Daarnaast hebben ze een voorstel gedaan om abortus niet langer gratis te laten zijn en het te verbieden vanaf 8 weken
  http://www.nieuwsdealers.nl/item/440/pvv-losbandig-gedrag-veroorzaakt-veel-abortussen
  http://www.womenonwaves.org/article-2193-en.html

  Dat laatste doen ze overduidelijk voor hun Christelijke bondgenoten in de kamer dan wel hun Amerikaanse geldschieters. Het voorstel heeft het gelukkig niet gehaald. Je zal als verkrachtingsslachtoffer maar moeten sparen of lenen voor je abortus. Niet iedereen wil aangifte doen en er is niet altijd bewijs. Bovendien komt niet iedereen er binnen 8 weken achter dat ze ongewenst zwanger zijn. Niet iedereen heeft een regelmatige cyclus.

  Wat de Boerka betreft: je helpt vrouwen in een slecht huwelijk niet door gezichtsbedekking te verbieden. Er lopen maar enkele tientallen vrouwen in Boerka’s en soortgelijke kledij in Nederland. Dat verbieden doet niks voor vrouwen in het algemeen. Het tast alleen maar de vrijheid aan van mensen in het algemeen om zich te kleden op straat zoals ze willen.

  Wat betreft de rechten van Holebi’s moet je ook niet bij de PVV zijn.
  Ze hebben geen constructieve voorstellen gedaan. Ik heb ze niet horen pleiten voor het opheffen van discriminerende regels zoals de enkele feit constructie en gewetensbezwaarde ambtenaren. Dit is namelijk discriminatie van niet-hetero’s gefinancierd met overheidsgeld. Over deze rechtse hobby’s echter geen woord.

  Ze geven Moslims als enigen de schuld van geweld tegen homo’s terwijl een groot deel van het geweld nog altijd van autochtone mannen komt. De PVV komt niet met voorstellen om vooroordelen tegen holebi’s en transseksuelen te bestrijden. Ze gebruiken het alleen maar om weer met de vinger naar Moslims te wijzen.

  Wilders heeft mensen onder zijn partijgenoten, adviseurs en geldschieters die tegen rechten voor Holelbi’s en transseksuelen zijn.

  Vrouwen en niet-hetero’s zijn voor PVV alleen goed om anti-Moslim propaganda mee te bedrijven. De PVV is geen emancipatie partij.

 2. Op de site van de PVV kun je het verkiezingsprogramma inzien

  Ik citeer hier even alle keren dat vrouwen en homoseksuelen worden genoemd. In deze citaten probeer ik zoveel mogelijk relevante context te laten zien.

  “De Partij voor de Vrijheid ziet een land dat nu echt afscheid moet nemen van de vermolmde linkse idealen van vroeger. Al Gore is door de mand gevallen, het gehate multiculturele experiment heeft ons vooral nadelen opgeleverd en de islam brengt ons geen culturele verrijking maar sjaria-fatalisme, jihadterrorisme en haat tegen homo’s en Joden. Overal in Europa zien we dezelfde problemen
  met de islam.” (blz. 6)

  “Wie denkt dat islamisering een kwestie is van one issue kan niet tellen. De massa-immigratie heeft enorme gevolgen voor alle facetten van onze samenleving. Het is economisch gezien een ramp, het tast de kwaliteit van ons onderwijs aan, vergroot de onveiligheid op straat, leidt tot een uittocht uit onze steden, verdrijft Joden en homo’s en spoelt decennia vrouwenemancipatie door de wc.” (blz 6)

  “”Dit is een tijd om te kiezen. De PVV kiest bij uitstek voor de mensen die het niet cadeau krijgen. Wij kiezen voor een veilig en sociaal Nederland. Voor een financieel-economisch robuust Nederland en voor een goede zorg voor onze ouderen. De PVV kiest voor rechten van vrouwen en homo’s. De Partij voor de Vrijheid zet zich in voor de traditionele Joods-christelijke en humanistische waarden die van Nederland het succes hebben gemaakt dat het nu is.” (blz. 6)

  “Om er even een sector uit te lichten: zelfs de zorg islamiseert in rap tempo. Moslimvrouwen die behandeling door mannelijke artsen weigeren, moslima’s die niet door mannelijke broeders willen worden gewassen, islamitische ouderen die van de koks in hun verzorgingshuis halal voedsel eisen, medewerkers van de thuiszorg die een tolk moeten meenemen omdat de patiënt slechts het Turks of Arabisch beheerst. En wie, denkt u, betaalt die tolk? En waarom is die tolk eigenlijk nodig?” (blz 6-7)

  “De koran schrijft gedrag voor dat strijdig is met onze rechtsstaat, zoals antisemitisme, discriminatie van vrouwen, het doden van ongelovigen en heilige oorlog tot de werelddominantie van de islam een feit is.” (blz 13)

  “Veel problemen, of de intensiteit ervan, vinden hun oorsprong in het ‘opengrenzenbeleid’ zoals dat de afgelopen decennia is gevoerd. Er zou zonder massa-immigratie uiteraard ook misdaad zijn, maar ‘nieuwe Nederlanders’ eisen wel een erg groot aandeel in de criminaliteit voor zich op. Uitkeringsafhankelijkheid, geweld tegen homo’s en vrouwen, eerwraak, schooluitval etc. zijn van alle tijden, maar zouden een stuk minder zijn als de elites zich niet hadden bekeerd tot het cultuurrelativisme.” (blz. 13)

  “Vrouwenbesnijdenis zwaar bestraffen” (blz 15)

  “Het is nu ook tijd om te kiezen voor de verdediging van wezenlijke onderdelen van onze cultuur: de vrijheid van homoseksuelen en de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.” (blz. 33)

  De PVV noemt weliswaar de rechten van vrouwen en homoseksuelen regelmatig, maar zegt niet hoe ze deze zelf vorm willen geven. Ze zeggen alleen maar dat ze er voor zijn. Dat is nogal vaag. Het enige echte voorstel in hun programma is de straf voor vrouwenbesnijdenis verhogen. Ze zeggen echter niet eens hoe hoog die maximumstraf dan zou moeten zijn. Er is ook nog geen wetsvoorstel ingediend door de PVV om genitale verminking als apart misdrijf in het wetboek van strafrecht op te nemen of een soortgelijk voorstel.

  Er staat niks in het PVV programma op gebied van vrouwenemancipatie of holebi emancipatie. Op zijn best wordt er gesuggereert dat de PVV bestaande rechten wil behouden, maar dat is het wel.

 3. Sofia, maar dat is toch typisch de PVV? Van alles roepen waar ze tegen zijn en anderen de schuld geven, maar met concrete oplossingen komen, dat doen ze nooit, met niets. Ik heb bewondering voor je opsomming, betekent dat je dat partijgebrulprogramma helemaal hebt doorgespit. Alleen daar al moet je een medaille voor krijgen. 🙂 Dank!

 4. @1-2
  Complimenten Sofia dat je die bagger hebt doorgespit om er tenslotte achter te komen dat het dat is en niet meer: bagger….

 5. Het is de enige manier om die onzin dat de PVV zo vrouw- en homovriendelijk is overtuigend tegen te spreken.

 6. Boekestijn heeft die Orwell verwijzing waarschijnlijk van Theodore Dalrymple, een Engelse Reactionair. Ik betwijfel of Boekestijn ook maar de moeite heeft gedaan om Orwell’s hele essay te lezen. Rechtse intellectuelen proberen zich Orwell toe te eigenen terwijl Orwell een radicaal linkse denker was. Orwell was een Anarchist; mogelijk tegen het einde van zijn leven een Sociaal Democraat met oprecht anti-autoritaire trekken maar zeker niet Rechts.

  Als je 1984 leest dan valt op dat De Partij Fascistische trekken heeft. Ze heeft meer gemeen met Fascisme dan met Communisme. Communisten zouden niet met verachting verwijzen naar de arbeidersklasse als “Prols.” Dat is echter wel typisch voor leden van de rechtse elite. Orwell neigde er naar om Soviet Communisme als een vorm van Fascisme te zien. Hij heeft gewezen op overeenkomsten tussen Nazi Duitsland en Stalin’s regime. Soviet Communisme is namelijk staatskapitalisme. 1984 louter en alleen interpreteren als een aanval op Soviet Communisme is een misvatting. De eeuwige oorlog in de roman had een mogelijke uitkomst van de Koude oorlog kunnen zijn als er geen vrees voor een nucleaire holocaust had bestaan. Gezien de voorliefde voor leugens van de staat is onduidelijk hoe groot de fronten in die eeuwige oorlog eigenlijk zijn.

  1984 laat zien hoe een totalitair regime een individu vernietigt en de massa eronder houdt met leugens en geweld. Het is jammer dat zoveel mensen naar dat boek en de film verwijzen en er blijkbaar geen moer van begrepen hebben.

  Als je kijkt naar het taalgebruik en de maatregelen van De Partij dan zijn de overeenkomsten met de huidige rechtse stromingen zeer pijnlijk.

  Camera’s op straat voor onze veiligheid, internet gebruik aftappen, telefoons afluisteren, verbod op bepaalde zoektermen (gedachten politie), de leugen dat we altijd in oorlog zijn geweest met de Islam etc.

  Wie is er in dit land de grootste voorstander van maatregelen die een samenleving zoals in 1984 mogelijk maken? Wie wil hier zo graag oorlogen zonder eind beginnen?

Reacties zijn gesloten.