Blijf af van het klokverzetten – in 120 woorden

Ruim een eeuw geleden had Haarlem een andere tijd dan Amsterdam. In verband met de stand van de zon was dat verdedigbaar. Maar het was wel lastig bij het opstellen van een spoorboekje (en er waren natuurlijk grotere afstanden met grotere tijdsverschillen).
Dus heeft de Overheid één standaardtijd voor Nederland ingevoerd. Dat was de Westeuropese tijd, die ook in Engeland geldt, evenals bij de zuiderburen toen.
Voor de bezetting was er wel zomer- en wintertijd. De bezetters legden bezet West-Europa hun tijd op, en aangezien Nederland een economisch aanhangseltje was (en is) van Duitsland bleef het zo (ook bij de zuiderburen).
Nu is er gemekker over afschaffen van de wintertijd.
Daarop past slechts één antwoord: blijf van mijn klok af!