Amnesty, het zij zo

Horen met je ziel

Wat doe ík hier eigenlijk?

Je uniform past ons niet