Bij tante Truus in de spits

U hoeft het zich niet te herinneren, het is zelfs beter als u dat niet doet en het is vanuit het oogpunt van de heersende klasse ook niet gewenst dat u het zich herinnert. Maar het Christen-Democratisch Appèl, waar men Familie en Gezin hoog in het vaandel zegt te hebben, had ooit een terecht volstrekt vergeten minister van financiën, die vond dat werklozen maar eens niet moesten blijven plakken bij tante Truus. Voor Werk moest je dan maar verhuizen, of je werk had of niet, of huisvesting, ook niet onbelangrijk tenslotte. Ze vinden het Gezin zo belangrijk dat ze het vermoedelijk laatste kabinet waarin ze een rol van enig belang speelden lieten klappen omdat vluchtelingen geen gezinshereniging toegestaan mocht worden. Vanwege de Aanzuigende Werking en het Draagvlak, begrijpt u.

Diezelfde club waar men ooit trots verkondigde dat ze Holland ruleden had een minister die zich afvroeg hoe het kwam dat er mensen op terrassen zaten met een drankje. Er moest toch immers gewerkt worden, liefst zo ver mogelijk van tante Truus vandaan.

Aan deze politieke geweldenaren moet ik denken als ik hoor van een politicus van zekere partij die schielijk baas werd bij de spoorwegen die vindt dat er wel wat minder gereisd kan worden in de spits. Al die lui die forensen van tante Truus vandaan, nietwaar, naar het Werk (werk, werk, het motto van Paars I), laat ze maar eens uitslapen of op een terrasje zitten eerst. Tot de spits voorbij is.

Je zou je kunnen afvragen hoe de spits “de spits” wordt, maar dat vergt voor een D66-politicus die een netwerkbaan heeft (en wat voor een!) te veel denkwerk. Ook een mooie, al meen ik dat die niet van Koolmees afkomstig is, al weet ik het niet zeker: al die studenten die maar gratis in de trein zitten. Hier wordt uw geheugen, als u wat ouder bent, weer eens op de proef gesteld – hoe studenten plotseling via verplicht inleveren op de studiebeurs een jaarkaart voor het openbaar vervoer kregen. Stap van die fiets af, bus of tram in, of je wilt of niet. Wat waren die studenten blij met dit mooie plan van (nee maar) Pim Fortuijn, die ook het allerbeste met de Burger voorhad.
dat reist maar gratis en vult dat openbaar vervoer. Ach ja.

Het is niet helemaal duidelijk of nog zo’n politicus die het allerbeste met u voorheeft nou echt uit volle overtuiging lid van Democraten66 is. Wie zou daar trouwens wel met volle overtuiging lid van zijn? Maakt niet uit. Deze figuur, inmiddels demissionair en vermoedelijk dicht bij het einde van zijn politieke loopbaan, weet ons te vertellen dat het echt niet nodig is dat er op iedere hoek een ziekenhuis, een apotheek en nog zoiets is. Zo’n man Weet Dingen en heeft een Fijn Gevoel voor hoe het moet komen te zitten in de Samenleving. Want die is niet maakbaar, maar ondertussen, nietwaar.

Zouden ze dit soort kletspraat op het corps opgedaan hebben? Waar ze leren wat goed is voor de knorren?