Bij Holland-Noord aan boord!

De preambule van het nog te publiceren verkiezingsprogramma van de PVV Noord-Holland, uitgelekt naar Krapuul! Lees en huiver!

“De PVV gaat voor het eerst deelnemen aan de provinciale staten verkiezingen in Noord-Holland en daar zijn wij trots op. Noord-Holland is een prachtige provincie met een rijke geschiedenis en cultuur. Door de eeuwen heen hebben mensen land aan de zee ontworsteld en zijn daardoor gevormd. De Noordhollanders zijn sterk, koppig en weten wat ze willen. Die karaktereigenschappen zijn onmisbaar voor een gezonde samenleving. Noordhollanders zijn door de eeuwen heen uitgevaren, de onbekende zee op, het gevaar trotserend. Op zoek naar nieuw land, handelswaar en drang naar ontdekkingen. Tegelijkertijd werd de zee teruggedrongen en werd nieuw land ontgonnen. Land dat onder water liep door stormen en rampen werd na zware strijd steeds weer opnieuw droog gemaakt en ontgonnen. Landbouw en veeteelt begonnen die grond te bewerken en de vissers zorgden samen met de boeren voor eten in geheel Nederland en zelfs daarbuiten. Noordhollanders zijn zuinig op wat ze hebben en ook dat is een prima karaktertrek om de samenleving te steunen in een goede ontwikkeling. Niet onnodig geld over de balk smijten, maar verstandig omgaan met de portemonnee. Geld kan maar één keer uitgegeven worden en we moeten dus eerst denken voor we doen. Die karaktertrekken wil de PVV ook in het bestuur van Noord-Holland behouden en stevig versterken. U leest er alles over in ons verkiezingsprogramma. Wij hopen dat u met ons van mening bent dat Noord-Holland een unieke Nederlandse provincie is met bijzondere mensen. Wij willen dat heel graag zo houden en bewaren voor de generaties die na ons komen. Daarom stappen wij bij Holland-Noord aan boord!”

Over hoe men zich presenteert aan in principe diep gehate steden als Amsterdam, Zaandam, Haarlem en Alkmaar, het intens geminachte Hilversum – wij zijn benieuwd…

TOEGEVOEGD NASCHRIFT

Noord-Holland als provincie is niet eeuwenoud, het is bij de grondwetswijziging van1840 gevormd (Zuid-Holland dus ook) uit het wel zeer oude dominante gewest Holland.
Maar de overige platitudes gelden voor werkelijk ieder gewest dat aan zee ligt of gelegen heeft, inclusief Noord-Brabant dat nog niet zo heel lang provincie is. Alleen Het Olde Landschap (Drenthe) en de provincie Limburg liggen niet aan (voormalige) zee en Flevoland bestaat echt te kort. Verder kan deze tekst overal ingezet worden.

HIj is echter gericht op de provincie Zeeland. Wilders herinnert zich nog de reclame voor zeker dumpmerk margarine van Unilever en meent te weten dat Zeeuwen zuinig zijn. Omdat gierigheid een algemene karaktertrek van “de” Nederlander is, is uiteraard ook deze onzinnige passage vrijwel overal inzetbaar.

Hiermee heb ik het de Stichting wellicht wat moeilijker gemaakt overal met hetzelfde kletsverhaal aan te komen. Al kun je de schaamteloosheid van Wilders en de zijnen nooit onderschatten

26 gedachten over “Bij Holland-Noord aan boord!”

 1. Komt PVV als en nieuwe tsunami over Holland-Noord?

  Moeten we de Noord-Hollanders dan niet op tijd hiervoor waarschuwen?

 2. ‘Landbouw en veeteelt begonnen die grond te bewerken’
  Knap dat deze het land kunnen bewerken en vee kunnen houden, hebben we geen boeren meer nodig 😀

 3. Als ik dit soort braaksel opwekkende taal lees dan vrees ik dat bij een klinkende overwinning van de PVV in maart gecombineerd met een staalkaart aan persoonlijkheidsstoornissen die ik nu al heb waargenomen op de diverse kieslijsten van de PVV de islamitische variant op Kristallnacht niet zo heel ver weg meer is…… 🙁 🙁

 4. Op zoek naar nieuw land, handelswaar en drang naar ontdekkingen.

  Ook een prachtige formulering, net als de spelling “provinciale staten verkiezingen”.

 5. Noord-Holland is een unieke provincie met bijzondere mensen – dat blijkt maar weer, want de schrijver van dit fraais zal ook wel hier ergens in deze provincie wonen.

  They boldly went, where no one went before, die Noord-Hollandezen.
  Zulks in tegenstelling tot de rest van Nederland, want dat waren luiwammesen, om over de bewoners van de Generaliteitslanden, die niet eens aan zee grenzen, stelletje loeserds, nog maar te zwijgen. Nu ja, een klein stukje van West-Brabant wurmt zich nog zo’n beetje naast de Westerschelde.

 6. “…Op zoek naar nieuw land, handelswaar…” ah, daar is-ie weer, die VOC-mentaliteit van moorden en roven!

 7. @Laurent, krijgen de bewoners van Noord-Holland nu de hele VOC-geschiedenis in de mik (Noord-Hollands woord) geschoven?

 8. @Boze Heks: nee, alleen diegenen die zich in deze preambule van een programma van de PVV kunnen vinden.

 9. Door de eeuwen heen hebben mensen land aan de zee ontworsteld en zijn daardoor gevormd.

  Dit is wat de oude Charivarius een tantebetje noemde.
  Hoe meer je kijkt des te meer je ontdekt in deze rijke tekst. 😆

 10. NHollandse storm und drang aan boord!
  Geschreven in een provinciaals oude dag 😛 meeson ❗

 11. Geweldige stukjes tekst zijn uit deze gezwollen pen ontsproten 😆
  Kan ook dat de Stichting een PR schrijver 😯 heeft aangetrokken die oude lagerschool boekjes of zo heeft gebruikt..

  Wie oh wie herleidt dit querulant schrijven, zoals zeeuwen zuinig, verder 😆
  Ik geef het toe 😉 , gratis festival fools 😆 en inspiratie naar aanloop van de verkiezingen 😀 .

  En ik steek op deze site , met dank , wel vaker iets op, das ook meegenomen.

  Ondertussen wacht Neerland maar weer af wat er na maart boven ons aller hoofd , soms heet het ook nog gedoog zegen , gaat hangen.

 12. De PVV houdt zich bezig met nationalische retoriek die doet denken aan de pathetische toespraak van Mussert in 1941.

  http://www.histotheek.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=93

  ‘…. Het volk moet zijn gebondenheid aan zijn ras en aan zijn bodem weer bewust worden. Het moet zich op natuurlijke wijze organiseren, het moet zijn plichten en zijn rechten weer leren kennen. Het moet in harmonie en eensgezindheid zijn bedrijfs- en gemeenschapsleven weer inrichten. Zijn denken en zijn handelen moeten zich richten naar de wetten der schepping en dan zal ontstaan die vrijheid in gebondenheid, die nodig is om tot een nieuwe stijl te geraken (..). Van hoog naar laag, Europa, de Germaanse statenbond, de Nederlandse staat, die een Germaanse nationaal-socialistische staat zal zijn, die zal niet absoluut zijn, maar zal zorg dragen dat in de vorming van waarlijk nieuwe gewesten nieuwe opbloei zal komen. De verscheidenheid van aard, tussen ons Nederlanders, is niet iets dat ons bedroeft, evenmin als het bedroeven zal de Duitser zijn verscheidenheid, maar die verscheidenheid behoort tot de rijkdom van het Germaanse wezen. De verscheidenheid: hier in het westen, Hollanders en Zeeuwen; daar in het noorden, Friezen, Groningers, Drenten; daar in het oosten, Overijselsen, Geldersen; daar in het zuiden, Limburgers en Brabanders.Een rijke verscheidenheid, in gewesten, in streken, in dorpen, in steden. En ten slotte moet het zo zijn, wanneer het goed is, dat ieder onderdeel zijn eigen roeping volgt, maar de gebondenheid volkomen beseft en bereid is daarnaar te handelen.’

 13. #`10 Ik heb het duidelijk gehad, ik las nog even terug en door de meeuwen heen vloog bij mij op ❗ 😀

 14. Ik kom uit Noord-Holland oorspronkelijk uit IJmuiden en ik kan je zeggen; degenen die het kanaal hebben gegraven, werd gelijk als schorriemorrie gezien en behandeld. Ik ben het geheel eens met de schrijver, unieke mensen en zo. Maar daar hoort nou juist de pvv er niet bij. Da’s gewoon tuig.

 15. De brievenbuspissers hopen dan wij gewone Zaankanters en Erfgooiers steeds weer hun rotzooi opruimen:.
  Land dat onder water liep (…) werd na zware strijd steeds weer opnieuw droog gemaakt en ontgonnen.
  😥

 16. Ik bedoelde natuurlijk:
  De brievenbuspissers hopen dat wij gewone Zaankanters en Erfgooiers steeds weer hun rotzooi opruimen:.

  Land dat onder water liep (…) werd na zware strijd steeds weer opnieuw droog gemaakt en ontgonnen.

  😈

 17. “Omdat gierigheid een algemene karaktertrek van “de” Nederlander is, is uiteraard ook deze onzinnige passage vrijwel overal inzetbaar”

  Wat een stompzinnige bewering… borrelpraat en onderbuikgerommel, de feiten zeggen iets heel anders!!

 18. Chris Schreef:

  “Omdat gierigheid een algemene karaktertrek van “de” Nederlander is, is uiteraard ook deze onzinnige passage vrijwel overal inzetbaar”
  Wat een stompzinnige bewering… borrelpraat en onderbuikgerommel, de feiten zeggen iets heel anders!!

  Dat jij je als PVV r stoor aan wat borrelpraat en onderbuikgerommel , de PVV produceerd niets anders …

 19. #22 Ik denk dat gierigheid een algemene karaktertrek is van dié Nederlander die waarden ophemelt van misplaatst pattriottisme, kleingeestig biedermaiernationalisme, achterbaks calvinisme en gratis kolonialisme. Vrekkerigheid als psychische anomalie die van oudsher voortkomt uit angst aan het kortste eind te trekken en de vrees een kat in de zak te kopen. Reeds in de VOC-tijd verzuchtten de Britten: `The fault of the Dutch is giving to little and asking to much’.

 20. #22 Gierigheid bij de PVV aanhang is officieel vastgesteld. Zie Newsroom 18-1 #M1 feiten zijn te checken, dus zeg maar waarom het niet waar is. Kom maar met tegenbewijs.

Reacties zijn gesloten.