Bewezen feiten – Nederland maffiastaat (2): De corrupte rechtsgang rond de zaak Mitch Hernandez

Een der eerste kenmerken van een maffiastaat zijn de doofpotten. Nederland heeft ze überhaupt talloos. Het betreft een structureel kenmerk.

Vanaf de genocide in Indonesië gepleegd door kapitein Westerling en consorten, langs de IRT-affaire tot aan de “vergeten” witwassen van enorme hoeveelheden drugs en maffiageld waarbij staatssecretarissen en Ministers betrokken zijn geweest is het een erg lang en kronkelige weg van verzwegen en afgedekte misdaden.

Van oude gewoontes kan en wil men heden niet afstappen. De laatste aanfluiting van de rechtsgang in Nederland is het feit dat men de moordenaars en getuigen van de zaak Mitch Hernandez onder een en zelfde advocatenkantoor heeft aangebracht. Indien het niet een dergelijk tragisch geval was zou dit feit tot enorme hilariteit binnen de rangen van de Europese rechtsgeleerden hebben geleid.

Het mogelijke gevolg van de ontstane situatie van bewuste belangenverstrengeling is dat naast de criminele luitjes die Mitch Hernandez hebben vermoord ook de degelijke en betrouwbare politiemensen die Nederland hard nodig heeft, zullen voortaan als onbetrouwbaar en vijandig worden beschouwd. Enorme imag schade is het gevolg.

Deze aanfluiting van de rechtsgang door de daadplegers en de betrokken staatsinstantie is een aanfluiting van de rechtsorde en de rechtsstaat in Nederland precies op het moment dat Nederland het leiderschap over de Eurogroep heeft.

Deze situatie mag en kan niet getolereerd worden en er moet snel een verandering in de afhandeling van deze zaak komen opdat het Nederlands imago binnen Europa niet helemaal daardoor wordt beschadigd enerzijds en het vertrouwen van de burgers in de rechtsorde niet helemaal te laten verdwijnen anderzijds.