Beteugel de woelingen en zoek de brievenbus

De Vlaamse sociaal-democraat Tobback merkt op dat de Wildersclub zich voor zijn racisme kan verschuilen achter “islam”. Dat kroeshaar en een donkere huid bij de wildersianen niet direct tot aanbeveling strekken konden we al vermoeden na de uitlatingen van de geachte afgevaardigde Brinkman over de Antillen (voorzover we het in het algemeen al niet konden bedenken). Nadere zekerheid kunnen we krijgen naar aanleiding van een reeks vragen van geachte afgevaardigden Hernandez en Lucassen, twee diep in de Nederlandse joods-christelijke beschaving gewortelde afgevaardigden.

Vraag 1 in extenso:

Klopt het dat Luitenant-kolonel der mariniers Dick Bosch, wetenschappelijk medewerker van de NLDA, heeft gepleit voor een inburgeringscurcus voor alle Nederlandse militairen op Curaçao, waarbij zij kennis moeten vergaren over de lokale cultuur, gewoonten en geschiedenis en zij de lokale voertaal Papiamento moeten leren(*)?

(Dat er in het Nederlandse militaire apparaat blijkbaar echt mensen met een zekere beschaving werken verbaast mij. Maar daar moet dan ook iets aan gedaan worden, vinden de geachte afgevaardigden).

De laatste vraag, met het voor de club onvermijdelijke “Zo nee, waarom niet?” op het einde:

Bent u in het kader van het bovenstaande bereid deze betreffende medewerker in zijn uitspraken te corrigeren en ervoor te zorgen dat deze luitenant-kolonel der mariniers zich in de toekomst niet dusdanig uitlaat? Zo ja, welke maatregelen gaat u dan treffen ? Zo nee, waarom niet?

Het kan dus tamelijk eenvoudig vastgesteld worden dat de twee heren binnen de fractie van de geachte afgevaardigde Wilders nog steeds de volle vrijheid hebben in dit geval het Nederlandse leger op de eilanden in de Caribische Zee te wijzen op hun echte taak: de zwarten onder de duim houden (“woelingen beteugelen” noemen de geachte afgevaardigden het).
Daarbij behoren natuurlijk geen subtiliteiten als verstaan wat er om je heen gesproken wordt en de lokale houding ten aanzien van een droog te houden brievenbus.

2 gedachten over “Beteugel de woelingen en zoek de brievenbus”

  1. Steeds denk je weer dat je het nu wel weet met die lui, maar dan blijken ze je toch weer met stomheid te kunnen slaan middels hun onwaarschijnlijke botheid.

    Dus iedereen moet hier inburgeren, maar zelf mag je op je boerenklompen rustig door willekeurig welke andere cultuur waar je te gast bent heen blijven klossen?

  2. De inboorlingen dienen niks te eisen van Nederlandse militairen en dienen hun plaats te weten. Geheel in lijn met de WIC- mentaliteit. Voorwaarts, Mars! 😀

Reacties zijn gesloten.