Bestormers Capitool blijken – houd je vast – geen slachtoffers van de globalisering, maar racisten te zijn

Wij hebben altijd al gelold om de suggestie van nazi-apologeten als Ewald Engelen *) en Zihni Özdil dat fascisten gedreven worden door economische onzekerheid, maar leuk dat het nu ook officieel onzin is. Uit onderzoek van de Universiteit van Chicago blijkt namelijk dat de Trumpfans die in januari het Capitool bestormden geen zielige slachtoffers van de globalisering zijn, maar hardcore racisten.

Robert Pape, een hoogleraar in de politieke wetenschappen aan de Universiteit van Chicago, verzamelde en analyseerde de demografische gegevens van de bestormers. en ontdekte een merkwaardige overeenkomst in hun achtergrond; ze zijn in overgrote meerderheid afkomstig uit gebieden/regio’s waar witte mensen hun dominante positie dreigen kwijt te raken.

Pape analyseerde de profielen van 377 deelnemers aan de rellen:

Verreweg het meest interessante kenmerk dat de opstandelingen gemeen hebben, heeft te maken met veranderingen in de lokale demografie: provincies met de grootste afname van de niet-Spaanse blanke bevolking hebben de meeste kans om dit soort opstandelingen te produceren.

Texas bijvoorbeeld is de thuisbasis van 36 van de 377 die in het hele land zijn aangeklaagd of gearresteerd. De meerderheid van de vermeende opstandelingen van de staat - 20 van de 36 - wonen in zes snel veranderende blauwe graafschappen, zoals Dallas en Harris (Houston). In feite komen alle 36 relschoppers in Texas uit slechts 17 provincies, die elk de afgelopen vijf jaar een deel van de witte bevolking hebben verloren. Drie van degenen die zijn gearresteerd of aangeklaagd, komen uit Collin County ten noorden van Dallas, waar het aandeel van de witte bevolking sinds 2015 met 4,3% achteruit is gegaan.

Pape zelf zegt verbaasd te zijn over de uitkomst van het onderzoek. Net als als de meeste witte ‘liberals’ ging hij er vanuit dat de opstand vooral het gevolg was van de nasleep van de crisis van 2008 en de daarop volgende diepe recessie. In een interview met de NYT geeft hij toe zich vergist te hebben:

"....de studie brengt 6 januari niet alleen in verband met de eens zo marginale rechtse theorie de Grote Vervanging (the Great Replacement), die stelt dat minderheden en migranten het land proberen over te nemen, maar ook met gebeurtenissen als de extreemrechtse bijeenkomst in Charlottesville, Virginia, in 2017, waar een menigte witte mannen met fakkels marcheerde en riep: "Joden zullen ons niet vervangen! (jews will not replace us)"

"Als je terugkijkt in de geschiedenis, is er altijd een reeks extreemrechtse bewegingen geweest die hebben gereageerd op nieuwe migratiegolven naar de Verenigde Staten of op bewegingen voor burgerrechten door minderheidsgroepen".....Je ziet een gemeenschappelijk patroon bij de opstandelingen die het Capitool bestormden. Het zijn voornamelijk witte mensen uit de middenklasse, die zich zorgen maken dat hun status in de toekomst zal afnemen als gevolg van (demografische) veranderingen". 

*) Omdat mijnheer Engelen alles bijhoudt wat er over hem geschreven wordt en dit blijkbaar niet begrijpt hebben we de verklarende noot er nog maar even bijgegeven. 

Uitgelichte afbeelding: By TapTheForwardAssist – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98668026