Berecht Jeroen Dijsselbloem wegens oorlogsmisdaden

Hier beschrijft Ewald Engelen hoe de wereld vijf jaar lang voorgelogen is over Griekenland en waarom. Wat Griekenland is aangedaan is willens en wetens gebeurd, is ideologisch gemotiveerd en heeft helemaal niets met economie te maken. Vijf jaar lang zijn ook de Nederlanders voorgelogen – en een groot deel, d.w.z. het Telegrof-lezende en SBS-kijkende gepeupel slikte het gretig – door o.a. Jan Kees de Jager, Jan Peter Balkenende, Mark Rutte, Jeroen Dijsselbloem alsook de NOS, RTL (Bertelsmann), de NRC, de Volkschbruine Haat- & Lasterbode etc. Opdat de banken ongestoord en zonder noemenswaardig verzet een heel land en haar bevolking konden wurgen, honger laten lijden en leeg konden zuigen ten koste van onnoemlijk veel mensenlevens: collectief konden straffen, hetgeen zoals Peter Breedveld hier terecht zegt een oorlogsmisdaad is.

En ja: wat is eigenlijk het fundamentele verschil tussen het economisch wurgen van een land (en vergist u zich niet: daarbij vallen duizenden doden) middels de machinaties van banken en totaal gewetenloze handlangers en loopjongetjes als Jeroen Dijsselbloem en het vernietigen van een land en haar volk middels een bezettingsleger zoals de Palestijnen dat – met steun en instemming van precies dezelfden die ik hierboven noemde in verband met hun aandeel in de vernietiging van Griekenland – al decennia lang meemaken?
Daarom ben ik er een warm voorstander van al die grote banken als Goldman Sachs, JP Morgan etc. die zogenaamd ’too big to fail’ (ze zijn juist één gigantische failure) te ontmantelen en de bazen ervan samen met hun loopjongetjes en meisjes als Dijsselbloem en Merkel te berechten wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.
Verzet en handelen tegen dit soort lieden en hun ‘instituties’ (als daar zijn banken, het IMF, de ECB en dergelijke) is geboden: ‘Oekraïne’ laat zien waar dit gajes toe bereid is.

Preferential treatment in de EU: links en rechtvaadigheid moeten dood, nazis worden in de watten gelegd. (screeenshot eigen)
Preferential treatment in de EU: links en rechtvaardigheid moeten dood, nazi’s worden in de watten gelegd. (screenshot eigen)