Beelden uit de open inrichting

Het is niet te filmen. Weet je nog, afgelopen woensdag in het Capitool? De nazi met zijn Auschwitz-tshirt? Dat was geen nazi, maar een overlevende van de concentratiekampen!