Asscher vreest in de politieke blubber te stranden

Hij schreef dat in zijn boek uit 2010 “De ontsluierde stad”. Hij vreest in ‘de blubber’ te stranden, daar waar over vele onderwerpen wordt gezegd dat ‘je er niet over gaat’ of dat zaken “nu eenmaal zo geregeld zijn”. Verder roept hij in dat boek mensen die klagen op om zelf actief te worden in de politiek, en te kijken of de dingen zo geregeld zijn dat ze die voor zichzelf ook aanvaardbaar zouden vinden.

Ze (wij dus, LRD) kunnen actief worden in de PvdA, ‘die partij’ waar het nooit echt gezellig wordt, omdat men zo hard bezig is met ‘gelijke kansen, veiligheid en onderwijs’, schreef hij verder.

Het kan dus blijkbaar verkeren, wellicht sneller dan Bredero voor mogelijk hield. Asscher baggert twee jaar later al rond in smerige bruine blubber, net als de PvdA die helemaal geen boodschap meer heeft aan die exotische term: sociaal. Zou hij niet weten hoe er weg te komen, of waren het slechts versluierende mooie woorden, net als de dubbelzinnige titel van zijn boek?

“De partij heeft zich de afgelopen jaren meer laten leiden door angst dan door hoop. In plaats van oplossingen werden problemen benadrukt, bedreigingen in plaats van kansen.” (p. 138).

Waarna Asscher vrolijk en niet gehinderd door enig bezwaar de ene na de andere enge maatregel afkondigt.

Teveel om op te noemen. Het is niet bij te houden die rommel waar hij verantwoording voor wil nemen.

Nog even over etnische registratie, zijn “dingetje” van de laatste maanden.
Hier kan je een artikel van zijn hand lezen, getiteld: Reanimeer de Grondwet! Ik schrik gewoon van deze kreet, maar lees verder zelf maar wat hij beweert:

“Waarom is het juist nú zaak het toetsingsverbod te heroverwegen? Allereerst is het eenvoudigweg zonde als de Grondwet een bestaan leidt in de marge. De Grondwet is een document van hogere rechtskracht dan de andere nationale wetten, en moet de fundamentele beginselen, ja zelfs de fundamenten zelf van de Nederlandse rechtsstaat bevatten. Natuurlijk speelt de Grondwet ook een rol bij het wetgevingsproces. Het is de taak van het parlement de wetten te controleren op grondwettigheid. Maar zijn kamerleden daar wel mee bezig?”

Ja Asscher, u wandelt rond in blubber. Wat is er toch aan de hand? Wat laat mensen zo snel hun eigen woorden besmeuren? Slaapt u nog rustig? Alles voor de macht?

Opdat wij niet vergeten. (Wanneer politici dat wél doen….)

4 gedachten over “Asscher vreest in de politieke blubber te stranden”

  1. Het is voor hem te hopen dat hij heel diep in die bagger zakt .Deze man is een gevaar voor de samenleving ,hij is zo niet erger dan wilders ,en komt gezien zijn gedachte goed precies op zijn plaats in de bruin 2 coalitie.Het zal wel in de genen zitten .

  2. Zijn vrees is gegrond. In zijn, en Samsom’s, ijver de neo liberale agenda in te vullen schuilt een levensgrote dreiging dat niet hij alleen in de politieke blubber zal stranden. Dat een zgn. sociaal democraat erin meegaat laag- modaal betaalden uit te kleden en de ” rijken ” zorgvuldig buiten schot te houden is een gotspe. De rekening ligt op Asscher en consorten te wachten, vernietigend zal het zijn. Een pact met de duivel ligt in de lijn der verwachtingen: PVV+50+ en SP.
    Getroffenen vertegenwoordigen bijna de helft van het totale elektoraat. Ga zo door en de zandzakken kunnen voor de ( villa ) deur.

  3. Als je niet eens het verschil ziet tussen blubber en stront als het nu uitgevoerde beleid dan ben je , om een Asscherisme te gebruiken “aanstotelijk bezig “

Reacties zijn gesloten.