Als Wilders normaal in debat was gegaan, was dat hele strafproces helemaal niet nodig geweest.

Bram Moskowitz vindt het hele strafproces tegen wilders onnodig. Als je het niet met hem eens bent, dan moet je met hem in debat gaan. Ja, hoe doe je dat met iemand die dat stelselmatig vermijdt? Hij gaat niet naar TV programma’s want die zijn allemaal links. In de Tweede Kamer voert hij ook geen debat. Hij heeft een riedel uit zijn hoofd geleerd en hij herhaalt dat steeds, net zolang tot de tijd vol is. Als hij zijn volgers toespreekt, tja, dan kan hij ook oreren wat hij wil, al spuugt hij ze helemaal onder, ze vinden alles geweldig.

Kortom, misschien kan Bram hem het advies geven om voortaan gewoon in debat te gaan?

4 gedachten over “Als Wilders normaal in debat was gegaan, was dat hele strafproces helemaal niet nodig geweest.”

  1. Het rijtje drogredeneringen wordt steeds langer. Ik vind het ook bedenkelijk dat een advocaat op deze manier het recht van de tegenpartij om aangifte te doen diskwalificeert. Door dit buiten de rechtszaal te zeggen werkt hij mee aan de versterking van die andere drogreden dat er in dit proces sprake is van een maatschappelijke discusssie. Een (straf-)proces leent zich daar niet voor. In een (straf-)proces is sprake van aangifte van strafbare feiten en nadat de rechter beide partijen heeft gehoord zal een uitspraak volgen over al dan niet strafbaarheid van het ten laste gelegde, De rechter heeft het wetboek en evt. jurispredentie om zijn oordeel op te baseren, Dat is het nut van het wetboek, dat er een kader is om op terug te vallen; richtlijnen om een oordeel op te baseren.
    De maatschappelijke discussie die zich afspeelt buiten de rechtszaal kan door de rechter in overweging nemen worden genomen, niet voor het oordeel over de strafbaarheid, maar bij het bepalen van de strafmaat. (in de regel: hoe meer maatschappelijke hoe meer straf).

  2. De verdediging van dhr. Wilders (advocaat M) zegt zijn verdediging te voeren door aan te tonen dat Wilders de waarheid spreekt. Daar zal hij een zware dobber aan hebben. De aanklacht luidt: 1. zich opzettellijk in het openbaar beledigend heeft uitgelaten tav een groep mensen, te weten moslims 2. heeft aangezet tot haat 3.heeft aangezet tot discriminatie. Daarvoor worden zg deskundigen eribij gehaald wier “deskundige” mening het is dat de islam een terroristische organisatie is, dat er geen gematigde islam bestaat. De tegenpartij heeft natuurlijk ruimschoots materiaal om dat te bestrijden. Een opmerking van Wilders: Kijk maar naar de cijfers: 99 % van de mensen die daar (ik denk dat bedoeld wordt: het plateland) zijn komen wonen is van islamitische afkomst. Lijkt me niet te staven door de cijfers. Het crimineel gedrag van Marokkaanse jongens vloeit voort uit hun religie en cutuur. Moelijk te bewijzen lijkt me, Het grootste deel Marokkaanse jongerenis niet crimineel . Hooguit kan aangetoond worden dat Wilders dit allemaal oprecht gelooft en dan kan dat wellicht gelden als verzachtende omstandigheid, maar dan wordt hij tegelijkertijd weggezet als iemand met waanideeën,
    Leuk detail is dat de aangifte ook betrekking heeft op een door Wilders aangehaald citaat van prof. Israeli, die als getuige a decharge wordt opgeroepen. Dat wordt een interessant proces.

  3. @ lieke

    Als et zo is gezien de punten 1 , 2 en 3 is het dus ook zo dat de aanklacht terecht is.

  4. De klagers vinden de aanklacht terecht. Wilders vind de aanklacht niet terecht. De rechter geeft het oordeel wie gelijk heeft. (op basis van wat er in de wet staat)

Reacties zijn gesloten.