AFVN steunt schadevergoeding van NS aan verzetsmensen

De AFVN-Bond van Antifascisten sluit zich aan bij de vraag om schadevergoeding aan de NS voor verzetsmensen. De Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers liet vandaag de NS weten dat zij net als nazaten van Joden, een compensatie wenst. De NS was volgens de AFVN-BvA één van de grootste collaborerende organisaties in Nederland.

Onder de AFVN-BvA-leden zijn enkele tientallen nazaten van verzetsmensen, ook die van Joodse afkomst. Tussen die twee groepen bestaat volgens de bond een grote overlap. De bond had ook relatief veel communisten onder zijn leden. De bond wijst erop, dat het actieve verzet in de oorlog in het begin overwegend bestond uit mensen van Joodse afkomst maar ongelovig, vaak ook socialisten en communisten.

Lang heeft volgens de bond de mythe standgehouden dat Joden zich zogenaamd ‘als makke schapen’ naar de slachtbank lieten voeren. Anne Frank en haar familie deden dat in ieder geval niet, en met hen 25.000 andere mensen van Joodse afkomst in Nederland, die vaak succesvol onderdoken, geholpen door vele tienduizenden landgenoten. Ook de eerste knokploeg in Nederland werd al in 1940 opgezet door o.m. de Joodse boksers Bennie Bluhm en Ben Bril (beiden overleefden de oorlog).

De eerste verzetsman die in Nederland werd geëxecuteerd, op 3 maart 1941, was Ernst Cahn, een uit Duitsland gevluchte Jood. De eerste Nederlander die daarna op 6 maart werd geëxecuteerd was de communist en verzetsman van Joodse afkomst Leendert Schijveschuurder, actief bij de Februaristaking.

Eveneens Joods waren de leider van de ondergrondse CPN Paul de Groot (hij overleefde), net als CPN-bestuurslid Lou Jansen en de secretaris van het Marx-Lenin-Luxemburgfront Ab Menist,  beiden vermoord in 1943. Oud-voorzitster van de AFVN-BvA was Celine van der Hoek, was communiste en Auschwitz-overlevende. Leo Frijda en Hans Katan waren actieve leden van de moordgroep CS6 – beiden geëxecuteerd. Rudolf Bloemgarten en Henri Halberstadt eveneens, leden van de groep van Gerrit van der Veen. Ook Joods waren de Amsterdamse onderduikleider Guus Sanders, vermoord in 1943 en verzetsleider Jacques van de Kar, vermoord in 1945.

Bekende omgebrachte socialisten van Joodse afkomst waren o.m. de Amsterdamse wethouder Monne de Miranda en de Hilversumse wethouder en verzetsman David Lopes Dias. Ook assistente Selma Meijer van Nederlands bekendste verzetsman, Johannes Post, was van Joodse afkomst. Eveneens was dat de Rotterdamse verzetsleider Sally Dormits, net als de Haagse verzetslieden en broers Jean en Denis Mesritz – alledrie omgebracht.