Aangifte Van Haga tegen minister De Jonge geseponeerd door OM

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de aangifte van Wybren van Haga tegen demissionair minister Hugo de Jonge  geseponeerd.

Van Haga had aangifte gedaan tegen De Jonge omdat het coronatoegangsbewijs volgens hem een discriminerende maatregel is. Het OM vindt dat het aan de Tweede Kamer is een miniter ter verantwoording te roepen. Bovendien heeft De Jonge volgens het OM geen strafbare feiten gepleegd.

Volgens Tweede Kamerlid annex huisjesmelker Van Haga kunnen ongevaccineerden niet meer op gelijke voet met gevaccineerden deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast zou De Jonge zich met de invoering van het coronatoegangsbewijs en met enkele uitspraken in de media, schuldig hebben gemaakt aan schending van het discriminatieverbod van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie.

Volgens het OM is daar geen sprake van. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van de coronapas, dus Van Haga moet wat minder zeuren: “Met dit stelsel strookt niet dat de Staat, dan wel ministers en staatssecretarissen, zelfstandig strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het maken en uitvoeren van wetgeving”. 

Het OM is ook van oordeel dat het onderscheid dat wordt gemaakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, geen onderscheid is op basis een van de discriminatiegronden die in het Wetboek van Strafrecht worden genoemd. In de wet worden de volgende discriminatiegronden genoemd: ras, godsdienst of levensovertuiging, homoseksualiteit, geslacht, en handicap. Omdat wel of niet gevaccineerd zijn niet onder deze discriminatiegronden valt, is er ook geen sprake van strafbaarheid wegens groepsbelediging of aanzetten tot haat en discriminatie. Het OM is hierdoor van oordeel dat de demissionair minister geen strafbare feiten heeft gepleegd.

Exit Van Haga.

Bron

Uitgelichte afbeelding: Door De Balie – Het Grote China Debat 2019. Still at 51:31 min., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88501245