9 mei: Dag van de Overwinning/Europadag

Op 9 mei 1945 kwam in heel Europa de oorlogsterreur van het fascistische/nazistische beest ten einde. Als reactie op de verschrikkingen van WO-II ontstond erkenning van de waarde van internationale samenwerking in Europa. Niet geheel toevallig op 9 mei las Robert Schuman, de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken, in 1950 de eerste regels voor van een verklaring en gaf daarmee de aanzet tot de vorming van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Hij stelde onder meer:

‘De wereldvrede kan alleen worden beschermd door een krachtsontplooiing die evenredig is aan de gevaren die haar bedreigen. Door de gezamenlijke productie van de oorlogsindustrieën onder gezag te plaatsen van een nieuwe Hoge Autoriteit, wier beslissingen bindend zijn voor Frankrijk, Duitsland en de andere landen die zich aansluiten, legt dit voorstel de eerste concrete fundamenten voor een Europese federatie, die onontbeerlijk is voor het handhaven van de vrede.’

Het einde aan de oorlog in Europa en de aanzet tot verregaande internationale samenwerking geven aanleiding voor een feestdag: de Dag van de Overwinning en de Dag van Europa. Weinig vieringen zijn er evenwel op 9 mei in Nederland en zeker te weinig om het belang van de overwinning op het beest levend te houden. En 5 mei dan? Dat is vooral een nationalistisch feestje zoals ik in Hoogtijdagen van nationalisme: 4 en 5 mei heb geduid.

Toch is er hier en daar wat aandacht voor de betekenis van 9 mei.

Tijd: 12:30 – 13:30 uur
Wat: Wellenstein-rondleiding. Kleindochter Edmée Melina Hijmans loopt langs plekken van betekenis voor Mom Wellenstein, voorvechter van de Europese samenwerking. Leidraad zijn dagboekfragmenten en anekdotes.
Waar: vanaf ProDemos, Hofweg 1, Den Haag

Tijd: 13.30 – 14.30 uur
Wat: Lezing over Robert Schuman, een van de grondleggers van de Europese integratie, door Margriet Krijtenburg, docent aan de Haagse Hogeschool.
Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag

Tijd: 20:00 – 21:30 uur
Wat: De Grote Europashow met De Kiesmannen. Theatershow over het Europese verhaal.
Waar: La Bonbonnière, Achter de Comedie 1, Maastricht

Tijd: 20:00 – 22:00 uur
Wat: Europa-café: Brussel voor beginners. Mendeltje van Keulen, lector aan de Haagse Hogeschool, neemt de voor- en nadelen van verschillende EU-scenario’s door.
Waar: Theater de Veste, Vesteplein 1, Delft

Voorts houden politieke partijen op deze dag bijeenkomsten die in het teken staan van de komende Europese verkiezingen.

Ofschoon de Dag van Europa mondjesmaat aandacht krijgt, komt de Dag van de Overwinning er helemaal bekaaid vanaf. Die overwinning op het beest zal helaas op individueel initiatief gevierd moeten worden.