Het zwarte gat van de geschiedenisloosheid in

Ontneem mensen hun geschiedenis en ze zijn voor ieder karretje te spannen, als het er op aankomt. Met “geschiedenis” bedoel ik niet het vak dat ooit op school onderwezen werd, gesplitst in “Vaderlandse geschiedenis” en “Wereldgeschiedenis” eventueel aan te vullen met – iets wat nu al zeker niet meer aan de orde is in het onderwijs – “de geschiedenis van het gewone volk”. Geschiedenis is ook het verhaal van gebeurtenissen (die je ook “geschiedenissen” kunt noemen) in het verleden die van belang zijn voor het heden, of beter misschien: die duidelijk maken dat heden en verleden samengaan om een idee van “toekomst” te krijgen.

Zet uit die elektronica, loerdoos en wat dan ook, schuif de stoelen bij de haard – hm – en bedaagde oom Han gaat je vertellen over wat hij de Mooiste jaren van Nederland noemt. Zo is geschiedenis van oudsher verteld, er hoort ook zang en snarenspel bij. Een van de oudste grote samenhangende geschriften van wat we de Europese cultuur zijn gaan noemen, de Odyssee, bevat het verhaal van Odysseus bij de Phaiaken die zit te wenen bij de vertelling van een bard over de wederwaardigheden van – Odysseus, een held van de oorlog tegen Troje. “Een geschiedenis” kan ook een legende of een sprookje zijn, waarbij men niet kritisch moet wezen over het land hier ver vandaan, lang lang geleden. Het is een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling dat Geschiedenis een academische discipline werd waarbij aan de hand van controleerbare bronnen een (in toenemende mate onleesbaar) verhaal wordt geschreven. De academische geschiedschrijving is ook een manier om mensen “hun eigen geschiedenis” te ontnemen, door het verleden te reduceren tot regeerders: stadhouders, vorsten, kabinetten, en verder veel cijferwerk. De kastelen prevaleren boven de hutten en krotten.

Als je de academische geschiedenis vervolgens uit beeld wegwerkt dan kom je bij het soort geschiedenis dat tegenwoordig de ultrarechtse propaganda uitmaakt. Nederland dat eindelijk, eindelijk dankzij het langstzittende Kamerlid Wilders aan een schier oneindig durende linkse dictatuur gaat ontsnappen. Een dictatuur die er vooral ook uit bestond dat die linksen al die buitenlanders binnenhaalden om hen hier eens lekker te verwennen. En Hitler was een socialist. Ik vraag mij af of het zin heeft er tegen in te redeneren als je niet dezelfde zware media bij de hand hebt die de PVV-achtigen nu hebben: bijna alle dagbladen, de “meestbezochte opiniesites”, de publieke omroep… Maar ja, we moeten het blijven doen.

In Nederland vindt de Spraakmakende Gemeente Wilders en de zijnen heel gewone politici die best een punt kunnen hebben, en Verhagen had ook liever een broodje kroket dan een broodje halal tenslotte. Elders wil men dat niet zo inzien, hoe gewoon Wilders is. Helaas is hij dat wel, dat is de ramp met Nederland.

En dan kom ik in een diavoorstelling terecht over openbaar vervoer in de ruime omgeving van Amsterdam. En ik zie deze foto. De aanleiding was mijn speciale getallenfetisjisme: ik had op twitter een vijfhonderdste volger. 500 is voor mij een Amsterdamse trammotorwagen, een drieasser – een klein geluksmoment uit mijn vroege jeugd: de 500 zien rijden met als bijwagen de 1000. Ik zou niet meer weten op welke lijn, er waren er toen drie die volledig met drieassers reden. Dus zocht ik de 500 en kwam via de zoekmachine in deze voorstelling.
Ik kwam er deze foto tegen, Zaandam 1951. De lettering “Landsmeer” verraadt een punt in het verleden, want letters veranderen ook regelmatig. En bussen hebben al jarenlang geen zijlatten meer waarop de bestemmingen vermeld staan. En “langsbanken”, waarbij men niet naar buiten kijkt maar naar andere passagiers, zijn al tientallen jaren uit de gratie.

Maar die regenjassen en die “hoofddoekjes” van de vrouwen in beeld op de foto.
Het was een soort shocktherapie van die Wilders, toen hij in een Kamerdebat over milieuvervuiling begon over zijn kopvoddentaks, een heffing op onnederlandse straatbeeldvervuiling. Was er niemand bij de hand met beelden voor ogen als op de foto van deze bus die hem van repliek kon dienen? Voorzover men dit überhaupt van plan is in de Tweede Kamer?
Een beeld te voegen bij het verhaal “Wij zijn zo aardig voor homo’s/joden/vrouwen en zullie niet”. Zogeheten hoofddoekjes horen niet bij Nederland. Als je het maar vaak genoeg zegt zal “men” het wel geloven.

De vraag blijft: wanneer wierp de “autochtone” vrouw het hoofddoekje af om vervolgens de indruk te wekken dat het nooit bestaan had? Ik vermoed “ergens in de jaren zestig”, maar het zal een geleidelijk proces zijn geweest. Plotseling waren ze er niet meer, en plotseling waren ze terug. Bij de Ander. Maar dat was niet de bedoeling! Dat hoort hier niet! Enzovoort.
En zo marcheren we voort, het zwarte gat van de geschiedenisloosheid in.

38 gedachten over “Het zwarte gat van de geschiedenisloosheid in”

 1. Ja, en als je links legt tussen de etnisch registreerders van vandaag en die van vroeger…dan ben je hysterisch, dan bedrijf je Godwins, dan scheld je, dan moet er echt hoognodig aangifte tegen je gedaan worden (of dat wil de hooivorkenbrigade dan láten doen want zelf zijn de Schutjes, de Paternottertjes, de Brussentjes er te laf voor) ..nou ja: dan ben je een ‘volksverrader’!

 2. Geweldige foto, Arnold. Hoofddoekjes blijken door en door tot de Nederlandse cultuur te behoren. Alleen is dat brokje cultuur veranderd, zoals cultuur continu verandert.

  De huidige Wilders cultuur is helaas een barbaarse cultuur.

 3. Mijn moeder ging vroeger naar de kapper en liet daar dan haar haar in de krul zetten. Om te voorkomen dat de krul er te snel weer uit ging, droeg zij een hoofddoek tegen weerinsvloeden. De hoofddoek droeg ze tot aan het begin van de zeventiger jaren. Voor mijn tantes zal deels hetzelfde hebben gegolden.

  Heel veel vrouwen die nuzo’n zeventig jaar of ouder zijn, droegen toen met enige regelmaat een hoofddoek.

 4. “In de jaren 50 van de 20e eeuw werd de paraplu steeds meer een mode-accessoire. Het was een echt luxe-product, totdat men in de lagelonenlanden steeds goedkoper paraplu’s kon produceren.” Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Paraplu
  En toen verdwenen de hoofddoeken.

 5. Het ene hoofddoekje is het andere niet. In de jaren zestig droegen vrouwen hoofddoekjes als ze krulspelden in hun haar hadden of om de toen in zwang zijnde kapsels te beschermen tegen wind en regen. Mijn moeder deed dat ook.
  Maar, ze deed de hoofddoek altijd af op ouderavonden op school, als ze een winkel binnenging of als ze bij iemand op bezoek ging. Het ophouden van een hoofddoek werd, ook in die tijd, als uiterst onfatsoenlijk, gezien.
  Dat is heel wat anders dan het dragen van een hoofddoek als religieuze symboliek. Deze hoofddoekdraagsters doen hun hoofddoekje nooit af als ze bij iemand op bezoek gaan of een winkel binnengaan.

 6. @7 Wat mij betreft is er geen probleem tot…..het dragen van hoofddoekjes uit religieuze overtuiging door vrouwen in publieke functies wordt toegelaten. Dat gaat te ver. De overheid moet in haar verschijningsvorm eenieder neutraal tegemoet treden. Ik wil de religieuze overtuiging van een ander niet “in- my- face” krijgen. Althans, niet daar waar een neutrale uitstraling van belang is.
  Ik zeg het maar vast: Dat geldt wat mij betreft ook voor kruistekens aan hangertjes, buttons van politieke partijen en misschien nog wel veel meer.
  Overheid en religie dienen strikt gescheiden te zijn.

 7. @6 Nonnen ook niet. Orthodox-christelijke vrouwen ook niet. Orthodox-joodse vrouwen wel, maar die hebben dan ook een pruik op. Ooit een Bibelbelt-meisje gezien met korte haren, korte rok of een broek?
  @8 “Overheid en religie dienen strikt gescheiden te zijn.” Daar ben ik het volledig mee eens. Maar zolang het statement alleen de bekentenis aan een ideologie of religie is, heb ik er geen problemen mee. Als er gemissioneerd wordt gaat het inderdaad te ver. In die zin zou het CDA, de CU en vooral de SGP uit de politiek moeten worden gezet.

 8. @8, onzin verhaal. Het feit dat je nadruk legt op het feit dat jij het tegen “bepaalde” hoofddoeken ben, is kwestie van oneigenlijk onderscheid bij een en zelfde kledingsvorm, derhalve laat doorschermen dat je precies op bepaalde groepen het gemunt heb.

  Jou doel zijn derhalve de mensen zelf en dit is Anticonstitutioneel. De VVD is ermee bekend en daarom willen zij en hun homunculus Wilders de Grondwet veranderen.

  indien je integer zou handelen in overeenstemming met je smoesverhaal van “Ik wil de religieuze overtuiging van een ander niet “in- my- face” krijgen” dan zou je streven om alle kruizen van de kerken, openbare ruimtes of musea te doen verwijderen. Alles. Inclusief de Nederlandse christelijke scholen. (Daarom wordt eigenlijk het wens van de VVD tegen gehouden).
  Dit verzuim je doen. Dus je zit weer de boel te belazeren uit zuiver moslimhaat.

  Dit stelling in Italie heeft tot gevolg gehad dat christelijke kruizen werden uit de school verwijdert.

 9. Nexus, je hebt mijn stuk niet goed gelezen of, en dat denk ik, de strekking ervan totaal niet begrepen.
  Ik ben het met je eens, laat kruisbeelden verwijderen uit scholen. Daar zitten godbetert kinderen !
  Mijn hoofddoekjesverbod zou ik willen uitbreiden naar alle kinderen onder 18 jaar. Het is niets anders dan geestelijke mishandeling van minderjarigen. Je depersonificeert ze, benadrukt dat ze minderwaardig zijn.
  Dáár zou ik me maar eens wat drukker om gaan maken in plaats van zo´n non issue als Zwarte Piet.

 10. @4:

  Ja jee, maar een auto waar geen hoofddoekje meer past tussen het hoofd en het dak? Van die hoed klopt wel, die paste bij mij ook niet.

 11. @8 @11 We leven (nog) in een pluriforme samenleving waarin wij allen gelijk zijn voor de wet en hebben allen het recht onze godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  Een eenzijdig hoofddoekverbod als zijnde discriminerend en indoctrinerend kan niet.
  Als je al zoiets wilt realiseren dan zul je alle religieuze en vanuit de levensovertuiging opgelegde gedragsregels aan mensen onder de 18 moeten verbieden.

 12. @4
  Maar ook voetgang(st)ers en fiets(t)ers droegen ze niet meer. Een andere wijze van tegen kapsel aankijken? Het is een cultuurhistorisch mysterie, vlak bij de hand…

 13. 13. Cornelis, inderdaad, het is zoals ik dat zie. Het depersonificeert de draagster en benadrukt haar minderwaardigheid. Maar ik pleit nergens voor een verbod. Ze doen maar. Ik vind het niks en ik zou nooit iets met zo´n onderdanige muts moeten, maar ze kiezen zelf. Anders vind ik het voor jonge kinderen, jonger dan 18 of wat mij betreft 16. Dan is het geen weloverwogen eigen keuze maar pure kindermishandeling en dan heb ik het nog niet eens over die idiote besnijdenissen van zowel meisjes als jongens.
  Ziek is dat.
  Stel je voor dat ik van mijn kinderen een vingertopje zou laten verwijderen. Iedereen zou me voor gek verklaren en ik zou vervolgd worden, maar waarom wordt verminking door religieuzen wél toegestaan. Hebben die meer rechten ?

  14. Ja

  16. Is niet helemaal waar. Je kunt bepaalde religieuze uitingen verbieden. Kijk, ik snap ook wel dat een verbod op hoofddoekjes onder 18 of 16 moeilijk te controleren valt, maar je kunt dat op scholen bijvoorbeeld en op het werk wél laten controleren en verbieden. Daar is geen wetswijziging voor nodig. Als een school het dragen van petjes kan verbieden als fatsoensregel dan kan een verbod op hoofddoekjes ook.
  En ja, besnijdenissen moeten tot juridische vervolging van ouders leiden.

 14. 16.
  Beste Ina, er is een verschil tussen rechtsregels en groepsregels. Rechtsregels gelden voor iedereen in dit land. Groepsregels slechts voor leden van een groep.
  Dus als mijn buurman het toestaat dat zijn kinderen in de huiskamer spugen, dan mag ik dat mijn kinderen evengoed verbieden. Mijn kinderen kunnen zich juridisch hiertegen niet verweren. Wat ik wil zeggen, je kunt gelijkheid enkel voor de rechtsregels handhaven. Daarbuiten kun je het wel wenselijk vinden, maar juridisch afdwingen is wat lastiger.

 15. @21 , Tjee Liera , uit wel dwangmatig rechts riool ben jij gekropen , dwang , dwang , dwang en dan je domme sufkutterige claim dat hoofddoekjes vrouwen onderdrukken , Dus daar komt de heilige der hoofddoekbevrijdsters “Sint Liera met de bruine hersenen” om die Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarme Moslimaas te bevrijden … Ga in vredernaam bij het asiel werken als je iets wil helpen , maar projecteer niet je eigen ideeen over wat iemand tot het dragen van welk religieus kledingstuk dan ook beweegt op anderen .. De meerderheid der Turkse en Indonesische vrouwen en een flink deel van de Marokaanse draagt niet eens meer een hoofddoek , wie het wel doet doet dat in mijn omgeving ALLEMAAL uit vrije keuze .. die hebben jouw hulp helemaal niet nodig .. Als je je zo stoort aan andere culturen moet je in het voormalige oost-duitsland in een van die door Nazis overgenomen dorpen gaan wonen en niet met je Mussert echo anderen lastigvallen

 16. @23 Natuurlijk heb je geen ander antwoord dan twijfel zaaien aan mijn helderheid op het moment, want ik val je vooroordelen aan , je haat die je ( misschien zelfs voor je jezelf ) poog te camoufleren als een behoefte Moslimaas te bevrijden .. Je wil iedereen dwingen in een keurslijf van Nederlanderschap net als Mussert die “niets tegen Joden had , zolang ze zich maar als Nederlanders gedroegen “

 17. Maar op zichzelf is een hoofddoek helemaal geen uiting van religie. Dat is er van gemaakt. Er zijn troepen moslimdames die zonder hoofddoek rondlopen en die daardoor niet minder moslim/vroom/gelovig zijn. Het is wel een uitgekookt handvat geworden om een bepaalde religie voortdurend mee aan te vallen.

 18. @25 Domme Klets ?? .. Hoeveel Moslimaas ken jij o Kiera D’Arc ?? ( En dan de schoonmaakster waar je op werk vies naar kijkt omdat ze nog steeds haar hoofddoek draagt niet meerekenen hoor )

 19. @21 Ik zie geen enkel verband tussen jouw opmerking en mijn commentaar. Ik spreek over de grondwet en dat art. 1 voor allen geldt. Wetgeving/rechtsregels moeten hier ook aan getoetst worden. Ieder groep is vrij haar eigen regels te hanteren en uit te dragen binnen de bestaande wetgeving.
  Dat is een groot goed en de basis van onze zwaar onder druk staande , door o.a. mensen die jouw standpunt verkondigen, samenleving.

  Ben jij ook een voorstander van het afschaffen van artikel 1 in de grondwet?

 20. Ina, bijdrage 21 slaat terug op jouw bijdrage 16 en om precies te zijn de allerlaatste zin daaruit.

 21. @29 Liera , de laatst zin is de logische conclusie uit de voorafgaande premisse. Ik verduidelijk dit in @28.

  Dus als je een hoofddoekjes verbod wil instellen enkel voor moslima’s onder de 18 dan druist dit in tegen artikel 1 van de grondwet.

  Blijft dus mijn vraag staan over het afschaffen van dit artikel.

 22. Artikel 1 speelt geen rol in deze discussie. Dat probeerde ik je duidelijk te maken door het verschil tussen groepsregels en rechtsregels uit te leggen. Enkel rechtsregels kun je toetsen, juridisch, aan Artikel 1 Grondwet.
  Een school mag bijvoorbeeld het dragen van petjes en andere hoofddeksels in de klas verbieden. Je kunt je dan niet op Artikel 1 beroepen onder verwijzing dat een andere school dat verbod niet heeft. Immers, het betreft hier geen rechtsregel.
  Als ik vind dat mijn dochter ’s avonds om 12.00 uur thuis moet zijn en mijn even oude zoon tot 01.00 uur mag wegblijven, dan kan mijn dochter hieromtrent geen beroep op Artikel 1 doen.
  Snap je het nu een beetje ?
  Jouw laatste vraag is daarom irrelevant.

 23. Vrouwen met hoofddoekjes lieten die lekker zitten als ze een winkel binnen gingen Liera! Op visite was inderdaad een ander verhaal.

 24. @31 Liera, jij hebt het over het verbieden van hoofddoekjes voor moslima’s die een publieke functie bekleden en voor moslima’s jonger dan 18 jaar. Daar zal toch echt wetgeving voor nodig zijn en die komt er niet omdat zo’n wet die de rechten van één bepaalde groep beperkt in strijd is met de grondwet.
  De enige manier om discriminerende wetgeving in te voeren is het schrappen van art.1 van deze grondwet.
  Volgens mij is mijn vraag dus heel relevant.

 25. Als je goed leest heb ik het over het verbieden van alle religieuze symbolen. Daarnaast heb ik proberen uit te leggen dat er helemaal geen wetgeving nodig is om in bepaalde situaties kledingvoorschriften op te leggen. Maar het lijkt alsof je het niet begrijpt. Tsja.. jammer dan, het is een keer genoeg. Mijn uitleg was, dacht ik, duidelijk.

 26. @34 En beste Liera, hoe zou je mensen iets willen verbieden als hier geen wetgeving voor bestaat, wie gaat dan bepalen wat wel en niet is toegestaan, geertje Wilders? Dat zou die griezel wel willen!

 27. NRosa, is dit nu niet kúnnen lezen, niet wíllen lezen of gewoonweg er geen snars van snappen. Als je het over juridische zaken hebt, zorg dan dat je op zijn minst minimale kennis hiervan hebt. Dit komt zó stuitend dom over. Doe dat jezelf niet aan.

 28. Liera, je enige voorbeeld om zaken af te dwingen zonder wetgeving gaat over kinderen, doe eens gek, verlaag je tot mijn niveau en leg me uit hoe je dat bij volwassenen wil bewerkstelligen.

 29. @37 waarschijnlijk achter op een brommertje langs alleenlopende ( want meer dan ëén is te eng ) hoofddoekdragende vrouwen rijden en ze dan hun hoofddoek afrukken , net als haar vriendjes met de Lonsdale shirts en kale koppen dat doen …

Reacties zijn gesloten.