Zuid- en Oost-Europa’s krimpende bevolking vraagt immigratie

De vruchtbaarheidsratio in Europa krimpt al jarenlang. Deze ratio geeft aan hoeveel kinderen gemiddeld worden geboren per vrouw. Wiskundige Jakub Marian heeft er een overzichtelijke kaart met Europese regio’s over gemaakt. Vooral Zuid- en Oost-Europa duiken onder de ratio van 2,1. Wil de grootte van een bevolking stabiel blijven zonder migratie, dan is dit cijfer vereist. Wanneer een bevolking sterk krimpt, is dat vooral zorgwekkend voor de ouderen en minder validen. Wie zorgt voor pensioen en wie biedt hen zorg?

Misschien had Marian er een andere kaart naast kunnen leggen: een die aangeeft hoezeer de regio’s zijn getroffen door de economische crisis veroorzaakt door het neoliberalisme. Vermoedelijk hadden die twee kaarten treffende overeenkomsten opgeleverd.

Het neoliberalisme is nog lang niet weg. De ironie is: hoe grijzer een bevolking, des te sterker ze geneigd is conservatieve of zelfs reactionaire opvattingen te steunen; vroeger was volgens hen de zorg voor elkaar beter, dus: à la recherche du temps perdu.

Als aanpak van de uitdaging van het dalend aantal geboorten wil (vermoedelijk rechtse) Marian dat jonge Europeanen meer kinderen maken. Dat gaan ze natuurlijk niet doen gezien de continuering van neoliberale vooruitzichten die de babyboomers hen opleggen. Maar verheugend is dat er een simpele uitweg is: immigratie. Aan de overkant van de Middellandse Zee staan tal van mensen te springen om de oversteek naar Europa te maken. Helaas verloopt het migratieproces nu inhumaan. Duizenden verdrinken jaarlijks op zee. Dat moet veel beter. De noodzaak om goede regelingen te maken is er ook vanuit het perspectief van de vruchtbaarheidsratio. Gelukkig is geen enkel extreemrechts sentiment, zoals Europa blank, bestand tegen de economische druk die een krimpende bevolking teweegbrengt.

2 gedachten over “Zuid- en Oost-Europa’s krimpende bevolking vraagt immigratie”

  1. Pingback: Migratie is een bizarre reden voor stoppen informatiepoging | Krapuul

  2. Pingback: Immigranten op Spaanse platteland nodig | Krapuul

Reacties zijn gesloten.