Zorgen om het populisme in het Hoge Noorden

Burgemeester Bearn Bilker van Kollummerland c.a. heeft in zijn nieuwjaarstoespraak gewaarschuwd voor het populisme (hier Nederlandstalige versie, stukje staat bijna onderaan).

Op 2 maart is de volgende verkiezing, die van de provinciale staten.

Ook hier zijn er zorgen over het opkomend populisme. In onze regio, ook in onze gemeente, is een grote groep kiezers die aanhanger is van de PVV. Dat is al eerder gebleken bij de Europese verkiezingen, en het is ook gebleken bij de tweedekamer verkiezingen. Moet ons dat zorgen baren? Ja, want de opvatting van deze groepering is niet, dat er een heldere positieve visie of wereldbeeld wordt verkondigd, integendeel, het beeld dat wordt verkondigd, moet ons tot inkeer brengen en de politieke partijen zullen daarop een heldere visie moeten uitdragen en constructief een bijdrage leveren aan de maatschappij van morgen. Daarbij is het van het allergrootste belang, dat er mensen zijn, die hun nek uitsteken en heel duidelijk verkondigen wat er mis is met onze maatschappij en wat voor antwoord ze daarop hebben. Een negatief mensbeeld, met een negatieve visie op de maatschappij , brengt met zich mee dat we als land en samenleving risico lopen die de waarden van de altijd weer kwetsbare democratie aantasten. De geschiedenis toont dat aan. Niet meeheulen met de wolven in het bos, maar sterk je eigen visie en opdracht verkondigen, door mensen die de moed hebben boven het alledaagse politieke leven uit te steken, staatslieden dus.

Uiteraard kwaakt Goudpruikje in antwoord onmiddellijk dat Bilker uit zijn nek staat te kletsen (vrij vertaald: de kernzin is dat volgens Wilders gewone burgers schoon genoeg hebben van de onzinnige en goedkope praatjes zoals die van burgemeester Bilker):

Gewoane minsken yn Fryslân hawwe har nocht fan de goedkeape en ûnsinnige praatsjes fan de politike en bestjoerlike elite, lykas boargemaster Bilker fan Kollumerlân. De PVV sil dêrom yn Fryslân ek in soad sitten helje by de kommende provinsjale steateferkiezings.

Dat seit PVV-lieder Geert Wilders yn reaksje op útspraken fan boargemaster Bilker. Dy hat soargen oer it populisme fan de PVV.

Maar zowel Herr Senf – de reageerder die de tip heeft gegeven voor dit stuk – als ik twijfelen of Goudpruikje de toespraak wel heeft gelezen. Het nieuws kwam uiteraard al snel op de TV in Friesland, uitzending als ook toespraak waren natuurlijk in het Fries.

5 gedachten over “Zorgen om het populisme in het Hoge Noorden”

  1. In FrysLân wie in oorlogstyd wol varhâldingsgewys een protte verset tzin it Faksisme.

  2. Omdat een Friese CDA-burgemeester weinig van de PVV moet hebben, zou ik nog niet meteen Fryslan gaan bejubelen. Er is ook in deze regio zat racisme en – zoals Bilker aangeeft – er is een behoorlijke potentiële PVV-aanhang.

    Wat niet wegneemt dat Bilker m.b.t. de boodschap aan de tradidtionele politieke partijen natuurlijk het grootste gelijk van de wereld heeft. En dat betreft niet alleen zijn eigen partij, maar ook de PvdA.

Reacties zijn gesloten.