Zijlstra gebruikt in de Tweede Kamer misleidende cijfers

Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, zei gisteren tijdens de Algemene Beschouwingen: “We kunnen niet ieder jaar grote aantallen migranten aan, want grote groepen integreren niet, maar segregeren. Dit blijkt uit de kille cijfers. 70 % van de Somaliërs zit in de bijstand, ruim 60 % van de Irakezen zit in de bijstand en bijna 60 % van de Syriërs zit in de bijstand.”

Wat Zijlstra er niet bij vertelde was dat het cijfers naar nationaliteit zijn. Wat is het bezwaarlijke om het aantal bijstandsuitkeringen te tellen naar nationaliteit, zoals het CBS hier doet en waar Zijlstra zijn cijfers vandaan haalde?

Iemand komt naar ons land met nationaliteit X en vraagt asiel aan. Na enige tijd krijgt hij asiel, wordt ingeschreven bij de gemeente, en heeft dan recht op bijstand. Op het moment van inschrijven bij de gemeente is hij officieel immigrant.
De jaren gaan voorbij en op een bepaald moment woont de immigrant vijf jaar in Nederland en kan dan naturalisatie aanvragen (inmiddels is die termijn trouwens zeven jaar geworden). Hij moet met succes een inburgeringscursus doen, hoge leges betalen, niet crimineel zijn en als dat allemaal met succes is geregeld, is onze voormalige asielzoeker een Nederlander geworden.

Lees verder bij de bron, Oneworld.