Zet Ewald Engelen waar hij hoort: aan de straatkant op vuilnisophaaldag

Eigenlijk zou ik over heel andere dingen willen en moeten schrijven maar de hele gang van zaken rond de Partij voor de Dieren is nog een obstakel.
Het zal wel niet lekker liberaal en moet-kunnen-achtig zijn maar ik voel mij met terugwerkende kracht genept door de tournee van Thieme en Engelen met hun gezamenlijke boek. In Amsterdam was dit in gebouw de Nieuwe Liefde, behorend bij een katholieke parochie die het ongetwijfeld heeft uitbesteed. Thieme hoopte dat het publiek, dat hoofdzakelijk bestond uit ongeruste mensen over “het klimaat”, hun nieuwe liefde voor de Partij voor de Dieren hadden gevonden.
Klefmans Neukemeester, bah bah bah. Maar wij als publiek wisten toen nog niet hoe het verder zat met het miserabele privéleven van Thieme waar ik nooit iets over had willen weten. Om Engelen al helemaal niet te noemen.

Goed, Ewald Engelen. Hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb geen idee wat hij dan hoogleraart en eerlijk gezegd wil ik dat ook al helemaal niet weten. Engelen verkondigt voortdurend iets over het belang van de arbeidsinkomensquote, een lekker heldere uitdrukking die we beter herkennen als we in een stoet “De lonen omhoog, de prijzen omlaag!” roepen. Maar wie zal er toe oproepen? Engelen niet. Engelen heeft iets tegen Identiteit en mensen die zich daarmee bezighouden noemt hij identitairen, daarmee moedwillig verwarring stichtend, en de identitairen-in-Engelenzin zijn de Elite die het Volk met zaar*) beknotte arbeidsinkomensquote van de grote opstand afhoudt.

Je hebt Elite en Klasse. Klasse in de marxistische zin, en daar wens ik mij aan te houden, duidt op de beschikkingsmacht over de productiemiddelen. Marx is er niet aan toegekomen het begrip verder uit te werken, zoals u hier kunt lezen. David Graeber, anarchist met marxistische inslag (of andersom), doet in ieder geval zijn best tot een beschrijving van de gelaagdheid van de werkende klasse in de metropolen van nu te komen. Eén categorie die niets met klasse te maken heeft is het her en der rondgestrooide woord elite. Verreweg de meeste voorlieden van de arbeiders- en vrouwenbeweging kwamen uit de hogere standen – standen ja -, ik ga geen namen rondstrooien. Dan heb ik het over de grondleggingsjaren, pakweg 1860 tot 1920. Elite, en soms komt het naar voren in hun teksten.

En eigenlijk zijn degenen die het woord Elite nu bezigen de dwaallichten van (uiterst) rechts die de linkerzijde voorzover bestaand willen bezwadderen in woord en eventueel in daad. Baudet is het potsierlijkste voorbeeld, maar ook iemand als Van Haersma Buma heeft er aan meegedaan, kejjenagaan.
Terwijl ik het schrijf zakt mijn ergernis over degene die aan de orde is in – hij is gewoon een rechtse praatjesmaker van het type “Hillary-zou-gewonnen-hebben-als-de-Democraten-niet-zo-gefixeerd-waren-geweest-op-identiteit”. Twee dingen goed begrijpen: Hillary heeft gewonnen, maar het schandalige kiesstelsel in de VS heeft dit niet tot uitdrukking gebracht. En de Democraten waren niet meer gefixeerd op Identiteit dan de Republikeinen, misschien (maar ook dat is nog de vraag) op andere identiteit(en).

En wat denkt zo’n libberèl als Engelen nou echt? Als “de elite” nou eens ophoudt om non-binair te willen zijn zal Het Volk alsnog een betere arbeidsinkomensquote eisen? Ga toch fietsen.
Vergeet Engelen, hij is het meer dan waard.
Dank u.

*) Zaar ja, zo’n veertig jaar oud genderneutraal bezittelijk voornaamwoord uit Kraakkrantkringen.